Úvod / ČD on-line / Průvodce on-line službami ČD

Omezení provozu

Informujte se o výlukách včas!

Omezení provozu slouží k vyhledání informací o výlukách a mimořádných událostech. Zatímco výluky jsou dopředu plánované akce, jejichž cílem je zpravidla údržba či modernizace trati, mimořádné události jsou neplánované a jejich příčiny bývají nepředvídatelné – např. nehoda na přejezdu, stržení troleje, pád stromu na koleje a podobně.

Informace o výlukách se doplňují na základě informací od provozovatele dráhy SŽDC, s.o. průběžně 14 dní předem. Upřesnění informací na následující týden probíhá v pátek ve 14:00 předchozího týdne. Výluky, které jsou následně doplněny do následujícího týdne, již jsou označeny jako neplánované výluky. Výluky, které byly zrušeny, budou označeny jako zrušené. Prosíme cestující, aby informace o výlukách sledovali průběžně.

Nabídka nad mapkou 

 • Zobrazit detailní mapu – otevře eMapu železniční sítě se zvýrazněním všech úseků dotčených omezením provozu a s vyznačenou polohou vlaků
 • Zasílat výluky e-mailem – otevře nabídku pro nastavení zasílání informací o výlukách na e-mail (pouze pro přihlášené uživatele)
 • RSS– otevře nabídku pro RSS kanál s informacemi o omezení provozu

Zobrazení v mapce  

Hlavními dvěma prvky této služby jsou interaktivní mapa s vyznačením krajů a pod ní tabulka s textovými informacemi o omezeních. Pokud je kraj vybarven oranžově, probíhá v něm nějaké omezení, pokud je bílý, omezení provozu se ho právě netýkají. Pokud v oblasti kraje bliká značka s vykřičníkem, došlo zde k omezení provozu vlivem mimořádné události. Kliknutím na libovolné místo v  kraji se výpis omezení zúží právě jen na požadovanou oblast.

Mapa výluk na týden

Ke stažení pro tisk je na nejbližší následující týden mapa s vyznačením plánu výluk v daném týdnu.

Třídění údajů

Pomocí dvou rolovacích menu pod mapou lze nastavit, pro kterou trať, resp. pro který kraj se mají omezení vypisovat. K dispozici jsou vždy jen tratě, jichž se nějaké omezení týká; pro kraje platí totéž.

Výpis omezení

Pod třídícími prvky se nacházejí dvě vodorovné oranžové lišty – jedna pro mimořádnosti a druhá pro výluky. Po nimi se pak zobrazuje výpis konkrétních omezení, jenž lze v případě výluk přepínat pomocí záložek na omezení „Dnes“, „Zítra“, „Pozítří“ a „Všechny výluky“.

Základní informace o omezení

U jednotlivých mimořádností se zobrazují tyto  základní údaje:

 • Počátek – datum a čas začátku omezení
 • Plánovaný konec – předpokládaná doba ukončení omezení
 • Příčina – důvod omezení
 • Stav – aktuální situace omezení

U jednotlivých výluk se zobrazují tyto  základní údaje:

 • Počátek – datum a čas začátku omezení
 • Plánovaný konec – předpokládaná doba ukončení omezení
 • Úsek – popis, mezi kterými stanicemi se omezení vyskytuje
 • Kraj – obecná poloha omezení

Dále je možné si dotčený úsek zobrazit na eMapě železniční sítě nebo si vypsat detailní informace o omezení.

Detailní informace o omezení

Při kliknutí na možnost „Detail“ se zobrazí podrobné informace o omezení: 

 • Zobrazit další termíny – podá informace o termínech opakování výluky
 • Zjistit polohu vlaků – otevře okno pro zjišťování polohy vlaku
 • Výluky e-mailem – otevře nabídku pro nastavení zasílání informací o výlukách na e-mail (pouze pro přihlášené uživatele)
 • Zobrazit na mapě – zobrazí dotčený úsek na eMapě železniční sítě

Dále jsou k dispozici souhrnné údaje o důvodech výluky či mimořádnosti, opatřeních v regionální a dálkové dopravě, náhradní dopravě a jejích zastávkách, omezení služeb a o kontaktních informacích. V případě rozsáhlejších omezení provozu může být ke stažení i výlukový jízdní řád.

Omezení provozu

Aktualizace: 26.04.2010

Zákaznická podpora

Tel.: +420 221 111 122
Email: info@cd.cz
Kontaktní formulář

ČD na YouTube ČD na twitter ČD na Facebooku Aplikace Můj Vlak na Google Play Aplikace Můj Vlak na Apple store