Úvod / ČD on-line / Přeprava skupiny

Nápověda

Aplikace Přeprava Skupiny slouží pro zjednodušení odbavení přepravy skupiny a to včetně jízdních kol.

Uživatel si zde může pohodlným způsobem vytvořit objednávku poptávané cesty. O vyřízení objednávky je posléze informován e-mailem případně telefonicky. Aktuální stav objednávky si může vždy ověřit přímo v aplikaci „Přeprava skupiny“ při zadání čísla objednávky a autorizačního kódu.

Objednat přepravu

Formulář pro objednání přepravy skupiny je rozdělen na několik panelů.

Údaje o kontaktní osobě

V této části vyplňte informace o kontaktní osobě. Povinnými položkami jsou „Jméno a příjmení“ a "E-mail".

Cesta TAM a ZPĚT

Tato část je určena pro zadání informací o objednávané cestě. K výběru spojení slouží odkaz „Vyhledat spojení TAM“ a „Vyhledat spojení ZPĚT“ v pravé části panelu. Odkaz otevře formulář pro vyhledání spojení. Ve výsledcích hledání vyberte požadované spojení kliknutím na odkaz „Přeprava skupiny“. Spojení získané tímto postupem z vyhledávače lze pak ještě ručně upravit. Je nutné aby datum odjezdu z nástupní stanice pro cestu ZPĚT nepředcházel datumu odjezdu z nástupní stanice pro cestu TAM.

Výběr cestujících

Umožňuje zadat počet cestujících ve skupině, včetně jejich věku a případných slevových průkazů. Možno ponechat i prázdné, pokud se jedná o objednávku přepravy kol, tj. bez jízdenek pro cestující. Maximální celkový počet cestujících na jednu objednávku je 99.

Upřesnění objednávky

Lze vybrat počet přepravovaných jízdních kol. Maximální počet jízdních kol na jednu objednávku je také 99. Do poznámky lze vepsat text, který bude zobrazen řešiteli při vyřizování objednávky. Nakonec je nutno zaškrtnout pole „Souhlasím s podmínkami přepravy“

Pokud nejste spokojeni se zadanými daty, můžete je opravit jednotlivě či smazat všechna pomocí volby „Výchozí“. Tlačítko „Pokračovat“ provede kontrolu údajů ve formuláři. Pokud něco chybí tak u příslušných polí zobrazí chybové texty s upřesněním.

Rekapitulace objednávky

Po potvrzení formuláře je Vám nabídnuta rekapitulace zadaných údajů. V této fázi objednávky se můžete vrátit pomocí tlačítka „Zpět“ do objednávkového formuláře a provést patřičné změny. Potvrzením rekapitulace se objednávka stává platnou a aplikace přejde do scény „Přijetí objednávky“.

Přijetí objednávky

V této scéně je již objednávka přijata k řešení. Každé objednávce je přiděleno unikátní číslo, podle kterého lze dohledat detail pořízené objednávky s aktuálním stavem vyřízení (viz kapitola Vyhledat objednávku). Také je zde odkaz „vytisknout“, který otevře stránku uzpůsobenou k vytisknutí rekapitulace objednávky. Rekapitulace je Vám také odeslána na zadanou e-mailovou adresu.

Přihlášený uživatel

Přihlášení do aplikace „Přeprava skupiny“ může vykonat pouze registrovaný uživatel. Registrovaným uživatelem se rozumí uživatel, který má svůj učet na webu ČD. Aplikace „Přeprava skupiny“ takovémuto uživateli zpřístupní rozšiřující stránky Historie objednávek a Změnit profil uživatele.

Historie objednávek

Provedené objednávky lze dohledat v „Historii objednávek“, kde vidíte stav a detail svých objednávek. Objednávky v historii lze filtrovat a třídit.

Filtrovacími kritérii jsou (lze je i kombinovat):
 1. Číslo objednávky
 2. Jméno kontaktní osoby
 3. Datum objednávky
 4. Datum cesty TAM
 5. Výchozí stanice cesty TAM
 6. Stav objednávky

Pokud nejste spokojeni se zadanými daty, můžete je opravit jednotlivě či smazat všechna pomocí volby „Výchozí“.

Pro každou objednávku se zobrazují tyto informace:
 1. Číslo - identifikační číslo objednávky,
 2. Objednávka - datum podání objednávky,
 3. Cestující - jméno a příjmení kontaktní osoby,
 4. Odkud Kam - název nástupní a cílové stanice pro cestu TAM. Může také obsahovat indikační ikonu včetně cesty zpět objednávka obsahuje i cestu ZPĚT.
 5. Cesta - datum odjezdu z nástupní stanice pro cestu TAM,
 6. Stav - aktuální stav objednávky.

V jedné scéně může být zobrazeno až 30 objednávek. Pokud zadaným kritériím vyhovuje objednávek více, můžete se mezi nimi pohybovat pomocí stránkovacích tlačítek „následující“ a „předchozí“. Pokud si přejete setřídit zobrazené objednávky podle jiného kritéria, kliknete na název požadovaného kritéria v záhlaví tabulky. Aktuální zvolené kritérium je označeno ikonou šipky. Směr šipky odpovídá směru setřídění objednávek (vzestupně/sestupně). Změnu směru setřídění provedete opakovaným kliknutím na vybrané kritérium. Jednotlivé řádky s objednávkami jsou současně odkazy na scénu Detail objednávky.

Detail objednávky

Detail objednávky rekapituluje zadané informace z objednávkového formuláře. Je možné, že např. po telefonické domluvě s ČD jsou některé údaje doplněny nebo upraveny tak, aby vyhovovaly provozním či technologickým možnostem ČD (např. informace o cestě TAM/ZPĚT). Pokud při vyřízení objednávky na ČD došlo ke změně objednávané cesty, je ve výchozím stavu v rekapitulaci zobrazena Cesta upravená na ČD. Máte však možnost zatrhnutím položky „Zobrazit původní cestu“ zobrazit informace vámi zadané v objednávkovém formuláři a porovnat si tak původně objednávanou cestu s cestou schválenou na ČD.

Pokud je zobrazovaná objednávka již vyřízena, můžete zde nalézt „Poznámku“ a přílohy (jedná se o stáhnutelné soubory) od ČD, které dále upřesňují stav vyřízení. Pokud je zobrazovaná objednávka ve stavu „Čeká na zaplacení“ je zobrazen i platební kód a připravené jízdní doklady.

Každou objednávku lze zopakovat, pomocí tlačítka „Znovu objednat“. V takovémto případě dojde k předvyplnění objednávkového formuláře stejnými údaji jako v již provedené objednávce. Při klepnutí na odkaz Vyhledat spojení TAM se do vyhledávacího formuláře naplní stanice dle objednávky z historie.

Objednávka ve stavu „V řešení“ má u sebe navíc tlačítko „Změnit“. Po jeho stisknutí lze snížit počet cestujících ve skupině. Nový počet cestujících je potřeba potvrdit stiskem tlačítka „Uložit“.

Změnit profil uživatele

V panelu „Registrovaný uživatel“ jsou zrekapitulovány profilové informace z účtu na webu ČD.

V panelu „Položky aplikace Objednat přepravu skupiny“ si můžete vyplnit Adresu, která se Vám bude automaticky předvyplňovat v objednávkovém formuláři.

Vyhledat objednávku

Při pořízení každé objednávky je Vám sděleno identifikační číslo objednávky a autorizační kód (v potvrzovací scéně Přijetí objednávky, v rekapitulačním emailu). Při zadání těchto údajů se Vám zobrazí detail objednávky s aktuálním stavem vyřízení.

ČD na YouTube ČD na twitter ČD na Facebooku Aplikace Můj Vlak na Google Play Aplikace Můj Vlak na Apple store