Úvod / ČD on-line / Přeprava skupiny

Výňatek z Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (TR 10) a ze Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO)

TR 10

Sleva pro skupinu

220. Sleva pro skupinu se poskytuje pro společnou jízdu minimálně 2 a maximálně 99 platících cestujících ve 2. vozové třídě, odbavených na jedné společné jízdence se stejnou nástupní i výstupní stanicí.

220. 1. U jednosměrné jízdenky se slevou pro skupinu se cena vypočte takto:

  1. obyčejné jízdné pro prvního cestujícího,
  2. zákaznické jízdné IN 25 pro druhého cestujícího,
  3. zákaznické jízdné IN 50 pro třetího a každého dalšího cestujícího ve skupině.

220. 2. U zpáteční jízdenky se slevou pro skupinu se cena vypočte takto:

  1. zpáteční sleva 15+ pro prvního cestujícího,
  2. zákaznická zpáteční sleva IN 25 pro cestující 15+ pro druhého cestujícího,
  3. zákaznická zpáteční sleva IN 50 pro cestující 15+ pro třetího a každého dalšího cestujícího ve skupině.

220. 3. Sleva pro skupinu se u malých skupin pro 2 až 5 cestujících přizná při zakoupení jízdenky bez dalších podmínek.

220. 4. U skupin 6 a více cestujících se sleva přizná za předpokladu objednání přepravy prostřednictvím formuláře na www.cd.cz nebo u pokladní přepážky či na kontaktním centru na telefonu 221 111 122 nejpozději 72 hodin před dnem odjezdu. Po schválení objednávky je nutno na základě přiděleného transakčního kódu zakoupit jízdenky u kterékoliv pokladní přepážky nebo na eShop ČD ve stanoveném termínu nebo nejpozději 48 hodin před odjezdem vlaku. Jinak objednávka propadá.

220. 4. 1. V rámci schvalování přepravy objednané skupiny může řešitel přepravy na základě dohody s cestujícím změnit původně plánovanou trasu přepravy, přičemž cena za přepravu bude účtována po původní trase, pokud byla kratší.

220. 4. 2. Po schválení přepravy obdrží cestující k jízdnému v rámci své objednávky bezplatné místenky (vyjma místenek SC a místenek pro vlaky 476 a 477) nebo bezplatné vyhrazení míst do zvolených vlaků pokud je to technicky a technologicky možné.

220. 4. 2. 1. Místa se nevyhrazují ani se nevydávají bezplatné místenky při objednávce přepravy do 15 kilometrů nebo do přestupních vlaků na schválené trase při jízdách do 15 kilometrů, ani pro autobusové spoje dle čl. 13 tarifu TR 10 a autobusy náhradní dopravy.

220. 4. 3. V okamžiku platby u pokladní přepážky může objednavatel přepravy (cestující) ode dne vyhlášení snížit celkový počet cestujících ve skupině.

220. 5. Cestující nárok na slevu pro skupinu neprokazují, přiznání slevy se váže:

  • na dodržení minimálního počtu účastníků, u skupin od 6 cestujících v závislosti na objednání přepravy dle čl. 220. 4. tarifu TR 10,
  • na stejnou nástupní i cílovou stanici všech spolucestujících uvedené na jízdence.

220. 6. Pokud počet spolucestujících ve skupině klesne, skupinová jízdenka se pro další jízdu uzná, na nevyužité jízdné může cestující uplatnit právo z přepravní smlouvy dle SPPO.

221. Jednorázový doplatek při nepovolené jízdě oklikou se vypočte dle čl. 33 tarifu TR 10, přičemž sleva pro skupinu se přizná.

222. Jednorázový doplatek jízdného do 1. voz. třídy ke slevě pro skupiny není možný.

SPPO

191. Skupinám 6 cestujících a více, se slevou pro skupinu, je možno garantovat místa pro jízdní kolo pouze za předpokladu objednání přepravy prostřednictvím formuláře na www.cd.cz/skupiny nebo u pokladní přepážky či na kontaktním centru na telefonu 221 111 122 nejpozději 72 hodin před odjezdem vlaku. Po schválení objednávky je nutno na základě přiděleného transakčního kódu zaplatit cenu za přepravu cestujících a zavazadel u kterékoliv pokladní přepážky nebo na eShop ČD ve stanoveném termínu, nebo nejpozději 48 hodin před odjezdem vlaku. Jinak objednávka propadá.

191. 1. Skupiny 6 cestujících a více obdrží v rámci své objednávky až do vyčerpání kapacity vlaku bezplatnou rezervaci místa pro jízdní kolo do pravidelně řazených vozů. V případě zařazení posilového vozu pro přepravu kol je nutno uhradit poplatek za vyhrazení místa dle TR 10.

192. Do vlaků, nebo vozů, které nejsou zařazeny v rezervačním systému, si mohou cestující objednat u pokladní přepážky vyhrazení míst pro jízdní kola nejpozději 7 pracovních dnů před plánovaným dnem odjezdu. ČD si vyhrazují právo objednávku míst odmítnout, pokud ji nelze z provozních důvodů zabezpečit.

192. 1. Za zajištění objednaných míst zaplatí cestující poplatek za vyhrazení místa dle tarifu TR 10, počet vyhrazených míst se musí rovnat skutečnému počtu jízdních kol.

Zákaznická podpora

Tel.: +420 221 111 122
Email: info@cd.cz
Kontaktní formulář

ČD na YouTube ČD na twitter ČD na Facebooku Aplikace Můj Vlak na Google Play Aplikace Můj Vlak na Apple store