Úvod / Vlakem po ČR / Jízdenka / Odškodnění cestujících

Odškodnění cestujících

Platnost od 13.12.2015

Zpoždění vlaku

ČD odškodňují cestující ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě a Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou osobní dopravu (SPPO) při zpoždění vlaku dle dále uvedených pravidel.

Jaké odškodnění dostanete?

 • 25 % z ceny jízdenky, pokud celková cena jízdného pro jednosměrnou cestu pro jednoho cestujícího činí nejméně 400 Kč při zpoždění 60 až 119 minut
 • 50 % z ceny jízdenky, pokud celková cena jízdného pro jednosměrnou cestu pro jednoho cestujícího činí nejméně 200 Kč při zpoždění 120 a více minut

nebo jednorázové odškodnění pro držitele jízdenky IN 100 ve výši:

 • 50 Kč při zpoždění 60 až 119 minut
 • 100 Kč při zpoždění 120 a více minut.

Cestující má právo na přiměřenou náhradu nákladů za ubytování do výše 500 Kč na osobu v případě, pokud odmítne využít svého práva na dokončení cesty alternativním způsobem (např. taxislužby).

Jak uplatnit nárok na odškodnění?

1. krok - Vyplňte formulář žádosti o odškodnění (získáte zde nebo u pokladní přepážky ČD) a přiložte k němu originály všech dokladů. Držitelé jízdenky IN 100 přiloží originál potvrzení o zpoždění vlaku vystaveného průvodčím a kopii lícové strany své In Karty.
Žádost o odškodnění (53 kB)

2. krok - Odevzdejte vyplněný formulář žádosti do šesti měsíců  od prvního dne platnosti jízdního dokladu u pokladní přepážky ČD nebo přímo zašlete na adresu:  České dráhy, a.s. – OPT Olomouc, oddělení podílování, odúčtování a urovnání vztahů, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc.

Žádost bude vyřízena do 1 měsíce od jejího podání, a to buď zasláním dobropisu na adresu cestujícího, nebo zamítnutí žádosti s řádným vysvětlením a zdůvodněním.

Neplnění vybraných standardů

Pokud nebyly ve vlaku kategorie R, Rx, Ex, IC, EC, SuperCity, railjet, EN dodrženy následující standardy nebo komfort přepravy, může cestující uplatnit právo na jednorázové odškodnění ve výši 30 Kč, které vystaví průvodčí přímo ve vlaku, a lze ho použít k úhradě dalších služeb Českých drah. Odškodnění průvodčí vystaví pouze po předložení platného jízdního dokladu.

 • chybí vůz 1. vozové třídy a cestující se prokazuje jízdním dokladem platným v 1. vozové třídě,
 • nebyl dodržen plánovaný počet vozů a cestující s platným jízdním dokladem musí stát,
 • chybí garantované přípojky na 230 V a cestující se prokazuje platnou místenkou do takového vozu,
 • ve voze řazeném dle plánu řazení není z důvodů na straně ČD funkční garantované internetové připojení Wi-Fi,
 • ve voze řazeném dle plánu řazení nebyla dodržena teplotní pohoda z důvodu nefunkční klimatizace, nuceného větrání nebo topení a cestujícího nelze adekvátně přemístit.

Odškodnění za neplnění vybraných standardů lze při jedné platbě uplatnit maximálně dvě.

Dobropis vystavený jako odškodnění za neplnění vybraných standardů lze rovněž použít v jídelním nebo bistro voze, kde je služba zajišťována společností JLV, a.s., a to pouze ve vlaku, ve kterém byl vystaven k:

 • vyzvednutí kávy nebo čaje nebo perlivé / neperlivé vody (bez doplatku),
 • k částečné úhradě ceny jiného zboží z nabídky JLV (s doplatkem).

Kam se můžete obrátit s dalšími dotazy?

 • na zaměstnance pokladních přepážek ČD nebo průvodčího doprovázejícího váš vlak
 • na www.railpassenger.info, kde naleznete také adresy jednotlivých zúčastněných železničních dopravců
 • na telefonní linku Kontaktního centra ČD (+420) 221 111 122
 • na email info@cd.cz, který je určen pro dotazy týkající se odškodňování.

Podrobnosti naleznete ve Smluvních přepravních podmínkách Českých drah pro veřejnou osobní dopravu (SPPO).

Zákaznická podpora

Tel.: +420 221 111 122
Email: info@cd.cz
Kontaktní formulář

ČD na YouTube ČD na twitter ČD na Facebooku Aplikace Můj Vlak na Google Play Aplikace Můj Vlak na Apple store