Úvod / Vlakem po ČR / Jízdní řád / Knižní jízdní řád

Knižní jízdní řád

Knižní jízdní řád představuje jeden ze základních zdrojů informací pro vyhledání vlakového spojení.

Obsahuje všechny tratě v České republice, na nichž je provozována osobní doprava. Každá trať zde má své číselné označení a pro snadnou orientaci slouží přehledná mapa železniční sítě. V tabulkách tratí jsou pak uvedeny všechny pravidelné osobní vlaky všech dopravců v České republice. Součástí je i přehled dálkových vlaků s informacemi o zařazených vozech a o přímých vozech přecházejících mezi vlaky. Celostátní knižní jízdní řád navíc obsahuje přehled přímých vlaků jedoucích do zahraničí a vybrané návazné vlaky v zahraničí.

Knižní jízdní řád se vydává vždy na jeden rok s platností zpravidla od prosince do prosince roku následujícího. Platnost železničního jízdního řádu je zpravidla shodná s platností jízdních řádů jiných druhů doprav v České republice (autobusy, letadla) i v zahraničí. K dostání je buď ve verzi celostátní, obsahující všechny tratě, nebo ve verzi regionální, obsahující vždy výběr tratí pro určitý region.

Knižní jízdní řád 2015

  • od 14. prosince 2014 do 12. prosince 2015
  • v prodeji od 19. listopadu 2014
Oblast Platnost Prodej Cena
Celostátní knižní jízdní řád
celostátní od 14.12.2014
do 12.12.2015
vybrané
stanice po celé ČR
69 Kč
Regionální knižní jízdní řády
Ústecký kraj od 14.12.2014
do 12.12.2015
vybrané stanice
v Ústeckém kraji
25 Kč
Plzeňský kraj od 14.12.2014
do 12.12.2015
vybrané stanice
v Plzeňském kraji
23 Kč
Liberecký kraj od 14.12.2014
do 12.12.2015
vybrané stanice
v Libereckém kraji
20 Kč
Jihočeský kraj od 14.12.2014
do 12.12.2015
vybrané stanice
v Jihočeském kraji
Karlovarský kraj od 14.12.2014
do 12.12.2015
vybrané stanice
v Karlovarském kraji
25 Kč
Středočeský kraj a Praha od 14.12.2014
do 12.12.2015
vybrané stanice v Praze
a Středočeském kraji
30 Kč
Pardubický kraj od 14.12.2014
do 12.12.2015
vybrané stanice
v Pardubickém kraji
20 Kč
Královéhradecký kraj od 14.12.2014
do 12.12.2015
vybrané stanice
v Královéhradeckém kraji
25 Kč
Olomoucký kraj od 14.12.2014
do 12.12.2015
vybrané stanice
v Olomouckém kraji
20 Kč

Změny jízdního řádu

V jízdním řádu dochází i v průběhu jeho platnosti ke změnám. Tyto změny jsou pak souhrnně vydávány v tištěné podobě k celostátnímu knižnímu jízdnímu řádu zpravidla dvakrát až třikrát ročně v předem stanovených termínech. Dopravci se snaží změny v jízdních řádech provádět právě k těmto určeným termínům. Vytištěné opravy je pak třeba do jízdního řádu částečně vlepit a částečně údaje opravit ručně podle pokynů. Výjimečně může dojít k vydání mimořádné změny jízdního řádu, která je však veřejnosti vždy včas předem oznámena. Tištěné změny celostátního jízdního řádu jsou zdarma k dostání ve vybraných železničních stanicích (stanice s prodejem jízdních řádů) na základě předloženého ústřižku z knižního jízdního řádu. Změny si můžete rovněž stáhnout na této stránce a následně vytisknout sami. Doporučujeme udržovat knižní jízdní řád stále aktualizovaný.

Plánované změny jízdního řádu 2015:

  • 1. změna jízdního řádu - 14. června 2015

Mimořádné změny jízdního řádu 2015:

Omezení provozu

Krátkodobá omezení provozu - plánované výluky (např. opravy tratě) a mimořádnosti (např. výpadek napájení) - nejsou v jízdním řádu zahrnuty. Při těchto omezeních dochází zpravidla ke krátkodobým úpravám jízdního řádu vybraných vlaků nebo k náhradě autobusovou dopravou. Doporučujeme vám se před cestou informovat o případných plánovaných výlukách na internetových stránkách omezení provozu nebo na telefonním čísle 840 112 113.

Aktualizace: 20.01.2015

ČD na YouTube ČD na twitter Aplikace Můj Vlak na Google Play Aplikace Můj Vlak na Apple store