nebo registrovat
0 položek 0 Kč

ČD v Jihočeském kraji

České dráhy zajišťují prostřednictvím Regionálního obchodního centra v Českých Budějovicích regionální železniční dopravu na základě objednávky Jihočeského kraje.

ČD v Jihočeském kraji

Hustá železniční síť a napojení na okolní regiony a země předurčily železniční dopravu k zásadní roli v dopravní obslužnosti kraje. Jižní Čechy mají navíc dlouholetou železniční tradici, vždyť právě zde vznikla první veřejná železnice na evropském kontinentu, slavná koněspřežka z Českých Budějovic do Lince. Krajem prochází IV. tranzitní koridor, po dobudování nabídne cestujícím kvalitní a rychlé spojení s hlavním městem, i zkrácení jízdní doby rychlíků z rakouského Lince přes České Budějovice do Prahy. Železnice spojuje největší města v kraji i odlehlejší části Šumavy, úspěšně se rozvíjí přeshraniční doprava do Bavorska a Rakouska. Denně vypraví České dráhy v Jihočeském kraji v průměru 351 vlaků, v pracovní dny je to 306 vlaků, o víkendech 177 spojů, což představuje výkon v jízdním řádu 4 995 115 vlakokilometrů. Celková délka železniční sítě v kraji je 881 kilometrů.

Novou kvalitu v regionálním cestování přivezly na jihočeské tratě zcela nové moderní elektrické jednotky řady 650. Mají obchodní označení RegioPanter a zajišťují dopravu na páteřní lince Strakonice – České Budějovice – České Velenice i na trati z krajského města do Jindřichova Hradce a Popelína. V Jihočeském kraji jsou v provozu čtyři dvouvozové jednotky RegioPanter. Byly zakoupené za finanční podpory ROP Jihozápad. Modernizace vozidlového parku pokračuje i v letošním roce u dálkových vlaků. Do provozu budou uvedeny poslední modernizované, bezbariérové vozy řady Bbdgmee, které České dráhy nasadí např. na linky Plzeň – České Budějovice – Brno a na spoje do Rakouska.

České dráhy podepsaly v únoru 2014 s Jihočeským krajem Memorandum o spolupráci v železniční dopravě v Jihočeském kraji. Společně se zavázaly k plnění úkolů v rámci oblastí dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktury, majetkového podnikání, výchovy i vzdělávání. České dráhy mají v rámci svých ekonomických možností zajistit postupnou obměnu vozového parku v dálkové i regionální přepravě na jihu Čech. Jihočeský kraj zase podpoří aktivity Českých drah při získávání prostředků z Evropské unie či grantových programů i jejich aktivity směřující k rozvoji cestovního ruchu v regionu.

Jihočeský kraj je turisticky atraktivní lokalitou, jeho předností jsou kulturní a technické památky, vyhlášená soustava rybníků, historická centra měst např. České Budějovice, Tábor nebo Jindřichův Hradec i národní park Šumava. Rozsáhlá železniční síť umožňuje pamětihodnosti i přírodní krásy navštěvovat spoji Českých drah. Více informací naleznete v záložce Tipy na cesty, výlety a volný čas nebo Půjčovny kol.

Úvod ČD v Jihočeském kraji ČD v Jihočeském kraji