nebo registrovat
0 položek 0 Kč

ČD v Jihočeském kraji

České dráhy zajišťují prostřednictvím Regionálního obchodního centra v Českých Budějovicích regionální železniční dopravu na základě objednávky Jihočeského kraje.

ČD v Jihočeském kraji

České dráhy, národní dopravce, jsou tradičním partnerem obyvatel Jihočeského kraje, navazujícím na tradice Československých státních drah a dalších železničních společností, které stály u zrodu zdejší železniční sítě. To, že kolejová doprava má na jihu Čech opravdu dlouhou tradici, dokládá i fakt, že první trať na evropské pevnině – slavná koněspřežka – byla do provozu uvedena již roku 1828 právě v našem kraji.

Od jízdního řádu 2019/2020 se České dráhy opět staly smluvním dopravcem Jihočeského kraje, zajišťujícím regionální osobní dopravu na většině zdejší železniční sítě. Dalších 10 let se tak s vlaky Českých drah můžete setkávat na elektrifikovaných i neelektrifikovaných tratích, a také na unikátní dráze Tábor – Bechyně (první elektrifikovaná dráha v bývalé rakousko-uherské monarchii).

V rámci tohoto významného kontraktu budou pořízeny i nové elektrické a motorové jednotky a zbylý vozový park bude výrazně modernizován. Služby Českých drah v kraji se tak dostanou na kvalitativně zcela jinou, vyšší, úroveň.

Regionální vlaky Českých drah spojují nejvýznamnější sídla Jihočeského kraje systémem osobních i spěšných vlaků, všechny dny v týdnu, od rána do pozdního večera. Přímé vlaky tak jezdí z Českých Budějovic do Písku, Strakonic, Tábora nebo Jindřichova Hradce. Zcela nová linka spojuje mezi sebou Tábor, Písek a Strakonice. Tyto páteřní tratě doplňují další linky, se kterými se pohodlně dostanete do Blatné, Čimelic či Mirovic. A modrou barvu Českých drah můžete spatřit i v turistických oblastech Třeboňska a Vyšebrodska.

Jihočeský kraj leží na trasách dávných obchodních stezek, a proto se mu nevyhýbají ani novodobé investice do dopravní infrastruktury. Příkladem může být IV. železniční koridor, který již dnes nabízí spojení Českých Budějovic s Prahou za méně než dvě hodiny a po dokončení cca za hodinu a půl. I tuto významnou trasu obsluhují České dráhy svými dálkovými vlaky, stejně tak jako linky do Plzně a Brna. Spolu s přestupními návaznostmi v těchto destinacích na další dálkové linky Českých drah tak máte k dispozici uživatelsky přívětivý a komplexní systém dopravy v rámci České republiky i dále po Evropě.

V současné Evropě je logické, že koleje nekončí na hraniční čáře a proto s námi můžete cestovat přímými či přestupními vlaky do hornorakouského Lince nebo do rakouské metropole na Dunaji – Vídně, a to několikrát denně.

Protože jsme si vědomi své zodpovědnosti za železniční kulturní dědictví, udržují České dráhy i unikátní historická vozidla, která jsou pak veřejnosti presentována při některé z mnoha zvláštních jízd. Zejména parní vlaky jsou vždy zážitkem pro malé i velké příznivce železnice.

Zkrátka a dobře, České dráhy neodmyslitelně patří jak k minulosti, tak k současnosti a věříme, že i k železniční budoucnosti Jihočeského kraje.

V některém z našich vlaků se na Vás těší České dráhy, národní dopravce.

Úvod ČD v Jihočeském kraji ČD v Jihočeském kraji