nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Oblastní centrum obchodu Východ, pracoviště Brno

Oblastní centrum obchodu Východ, pracoviště Brno, v rámci Českých drah, a. s., zodpovídá za osobní regionální železniční dopravu na území Jihomoravského kraje.

Naše cíle

Krajske centrum osobní dopravy ČD

 • ve spolupráci s objednavatelem - Jihomoravským krajem – vytvořit stabilní nabídku regionálních osobních a spěšných vlaků, která bude zajišťovat nebo uspokojovat potřeby regionu a současně bude nabízet vhodné přípojové návaznosti na vlaky dálkové dopravy a na další spoje v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 • zajistit dle možností co nejvyšší čistotu vlaků a optimální kapacitu souprav
 • udržovat prostory stanic ve vhodném stavu
 • dostatečně a včas informovat cestující o vlakových spojích, mimořádnostech a výlukách v dopravě, obchodních a tarifních nabídkách Českých drah a ostatních aktivitách spojených s osobní železniční dopravou
 • zajistit služby pro cestující v osobní železniční dopravě a přepravě příjemným a profesionálním partnerem

Nabízíme

Krajske centrum osobní dopravy ČD

 • vypravení zvláštních vlaků
 • zařazení posilových vozů do vybraných vlaků
 • zajištění přepravy cestujících se sníženou schopností pohybu
 • zajištění přeprav větších skupin cestujících včetně vyhrazení míst
 • zajištění přeprav skupin cestujících s jízdními koly včetně vyhrazení míst
 • ve vybraných stanicích komplexní odbavení cestujících (do celé Evropy)
 • komplexní informace v oblasti osobní přepravy po železnici
 • ve stanicích Brno hl. n., Břeclav, Veselí nad Moravou a Znojmo činnost ČD center
 • v turistické sezóně půjčovnu jízdních kol v Břeclavi
 • v turistické sezóně provoz historických vlaků na trati Břeclav – Lednice

Kontakty na nás

České dráhy, a.s.
Oblastní centrum obchodu Východ, pracoviště Brno
Kounicova 26
611 35 Brno
OCOVsek@cd.cz

Vyzkoušejte vlaky v Jihomoravském kraji, těšíme se na Vás.

Úvod ČD v Jihomoravském kraji Regionální obchodní centrum