nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Regionální obchodní centrum Brno

Regionální obchodní centrum Brno je samostatnou organizační jednotkou Českých drah, a. s., která zodpovídá za osobní regionální železniční dopravu na území Jihomoravského kraje.

Naše cíle

Krajske centrum osobní dopravy ČD

 • ve spolupráci s objednavatelem - Jihomoravským krajem – vytvořit stabilní nabídku regionálních osobních a spěšných vlaků, která bude zajišťovat nebo uspokojovat potřeby regionu a současně bude nabízet vhodné přípojové návaznosti na vlaky dálkové dopravy a na další spoje v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 • zajistit dle možností co nejvyšší čistotu vlaků a jejich optimální kapacitu
 • udržovat prostory stanic ve vhodném stavu
 • dostatečně a včas informovat cestující o vlakových spojích, mimořádnostech a výlukách v dopravě, obchodních a tarifních nabídkách Českých drah a ostatních aktivitách spojených s osobní železniční dopravou
 • zajistit služby pro cestující v osobní železniční dopravě a přepravě příjemným a profesionálním partnerem

Nabízíme

Krajske centrum osobní dopravy ČD

 • vypravení zvláštních vlaků
 • zařazení posilových vozů do vybraných vlaků
 • zajištění přepravy cestujících se sníženou schopností pohybu
 • zajištění přeprav větších skupin cestujících včetně vyhrazení míst
 • zajištění přeprav skupin cestujících s jízdními koly včetně vyhrazení míst
 • ve vybraných stanicích komplexní odbavení cestujících (do celé Evropy)
 • komplexní informace v oblasti osobní přepravy po železnici
 • ve stanicích Brno hl. n., Břeclav, Veselí nad Moravou a Znojmo činnost ČD center
 • ve vybraných stanicích v turistické sezóně půjčovny jízdních kol
 • ve vybraných stanicích přepravu zásilek v systému ČD Kurýr
 • v turistické sezóně provoz historických vlaků na trati Břeclav – Lednice

Kontakty na nás

České dráhy, a.s.
ROC Brno
Kounicova 26
611 35 Brno
jiznimorava@cd.cz

Vlaky v Jihomoravském kraji čekají na vás, vyzkoušejte je!

Úvod ČD v Jihomoravském kraji Regionální obchodní centrum