nebo registrovat
0 položek 0 Kč

ČD ve Zlínském kraji

České dráhy zajišťují prostřednictvím Oblastního centra obchodu Východ ve Zlíně regionální železniční dopravu na základě objednávky Zlínského kraje.

Železnice ve Zlínském kraji plní nezastupitelnou úlohu v dopravní obslužnosti, především jako páteřní doprava. Územím Zlínského kraje prochází II. železniční koridor Ostrava – Břeclav s další návazností na I. a III. železniční koridor. Tímto vzniká přímé vlakové spojení s Prahou, Brnem, Olomoucí a Ostravou. Přes území Zlínského kraje projíždí přímé mezinárodní vlaky na Slovensko nebo z Polska do Rakouska. V regionální dopravě zajišťuje dopravce kvalitní přímou dopravní obslužnost území a přestupní vazby na další druhy veřejné i automobilové dopravy.

Od 15. 12. 2019 zajišťují regionální železniční dopravu na území Zlínského kraje, na základě objednávky Zlínského kraje, dva železniční dopravci – České dráhy, a.s. a ARRIVA vlaky, s.r.o.

České dráhy, a.s. na území Zlínského kraje obsluhují níže uvedené tratě:

 • trať č. 280 Lhotka na Bečvou – Vsetín
 • trať č. 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm
 • trať č. 303 Kojetín – Bezměrov – Hulín – Valašské Meziříčí
 • trať č. 305 Kroměříž – Zborovice
 • trať č. 330 (Břeclav) – Břest – Nedakonice – (Moravský Písek – Břeclav)
 • trať č. 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice
 • trať č. 340 Uherské Hradiště – Uherský Ostroh – (Veselí nad Moravou)
 • trať č. 341 Staré Město u Uherského Hradiště – Uherské Hradiště

844 na 303 - 2 VeselýV době platnosti jízdního řádu 2022 / 2023 (platnost jízdního řádu je od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023) vypraví ČD v pracovní dny v průměru 331 regionálních spojů, o víkendech 315 regionálních spojů, což představuje průměrně 326 vlaků denně, které ujedou celkem 2,783 mil. vlakových kilometrů. Regionální osobní doprava je zajišťována modernizovanými jednotkami Regionova, moderními jednotkami RegioShark (na tratích 303 Kojetín – Valašské Meziříčí a č. 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm), modernizovanými motorovými vozy ř. 810 a na trati č. 330 pak soupravami s řídícím vozem ř. 961 a dvěma vozy Bdmtee.

814 na 331 Veselý

Od 15. 12. 2019 platí na celém území Zlínského kraje ve veřejné dopravě Dopravní systém Zlínského kraje (DSZK) do kterého jsou zapojeni železniční a autobusoví dopravci, kteří zajištují veřejnou dopravu na základě dohod a smluv se Zlínským krajem v rámci závazku veřejné služby Zlínského kraje. Součástí DSZK na území Zlínského kraje je zavedení Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK) a jednotného Tarifu IDZK, který platí pro všechny zúčastněné dopravce. Postupně dochází k rozšiřování IDZK tak, aby její součástí byla i MHD jednotlivých měst Zlínského kraje. Rozvoj projektu IDZK a jeho správu zabezpečuje společnost KOVED, s.r.o.

Projekt Integrované dopravy Zlínského kraje byl spuštěn od 1. ledna 2021. 

V prostředí železniční regionální dopravy na území Zlínského kraje platí Tarif IDZK ve vlacích společnosti ARRIVA vlaky, s.r.o. a ČD, a.s. Ve vlacích ČD platí ve 2. vozové třídě Sp a Os vlaků a ve 2. vozové třídě vybraných vlaků kategorie R ve stanovených traťových úsecích mezi tarifními body Zlínského kraje. Jízdenky v Tarifu IDZK jsou mezi těmito železničními dopravci vzájemně uznávány. 

Tarif IDZK stanovuje výši jízdného a dovozného, druhy jízdních dokladů a způsob jejich použití, tarifní pravidla a smluvní přepravní podmínky, povinnosti i odpovědnosti dopravců a je jediným možným tarifem v rámci vnitrokrajské přepravy na železničních spojích i spojích linkové autobusové dopravy.

V rámci IDZK lze využít jednotlivé jízdenky nebo dlouhodobé časové jízdenky v Tarifu IDZK.


Cena jednotlivé jízdenky IDZK je vypočítávána z kilometrické vzdálenosti příslušné relace s ohledem na délku cesty dle kilometrického tarifu IDZK. V rámci železniční dopravy v IDZK je jízdenka IDZK přestupní. Jízdenky IDZK jsou jednosměrné pro jednotlivou jízdu (papírové nebo elektronické na bezkontaktní čipové kartě ZETKA/ODISKA).
Jednotlivé jízdenky v elektronické podobě (nahrané na kartě ZETKA/ODISKA) umožňují využít zvýhodněný přestup v navazujícím spoji IDZK (bus-bus, bus-vlak, vlak-bus, vlak-vlak) do 30 minut od výstupu z předchozího spoje. Cestujícímu je při zakupování navazující elektronické jízdenky pro jednotlivou jízdu odečtena nástupní sazba. 

Jednotlivé jízdenky IDZK lze nově zakoupit i v aplikaci Můj vlak a e-shopu ČD. Tyto jízdenky platí ve valcích společnosti ČD a ARRIVA vlaky. Jízdenky nejsou vázány na konkrétní spoj.

Cena dlouhodobé časové jízdenky IDZK je vypočítávána podle počtu zón IDZK na příslušné relaci s ohledem na trasování a rozdělení zón REGION nebo MĚSTO. Zlínský kraj je rozdělen do 97 zón, do každé zóny patří konkrétní zastávky (na rozhraní některých zón existují hraniční zastávky spadající do více zón zároveň a pro cestování do těchto zastávek stačí mít zakoupeno jízdné pouze pro jednu ze zón).
Dlouhodobé časové jízdenky IDZK jsou pouze elektronické nahrané na bezkontaktní čipové kartě ZETKA/ODISKA a jsou přestupní v rámci všech dopravců zapojených do IDZK. Dlouhodobé časové jízdné lze zakoupit s platností na 7 dní, 30 dní, 90 dní a 365 dní.

Bezkontaktní čipová karta ZETKA

Kartu ZETKA akceptují všichni dopravci zapojení do IDZK. Karta ZETKA existuje ve 2 variantách – personalizovaná (vázaná na konkrétního uživatele) a anonymní (přenosná pouze pro nezlevněné jízdenky). V rámci IDZK lze využít i dopravní kartu ODISKA, která je plně kompatibilní a nabízí stejné funkcionality, které lze v rámci IDZK také využívat. Kartu ZETKA lze použít i jako nosič pro libovolné zóny systému ODIS zakoupené v informačních kancelářích ODIS.

Kartu ZETKA je možné objednat na e-shopu KOVED – www.idzk.cz, nebo v informačních kancelářích IDZK. Kartu ZETKA nelze objednat u pokladních a informačních přepážek ČD.

Ve vlacích ČD platí Tarif IDZK s přesahem do kraje Olomouckého a Jihomoravského:

 • na trati 303 platí tarif IDZK do stanice Kojetín
 • na trati 330 platí tarif IDZK do stanice Moravský Písek
 • na trati 340 platí tarif IDZK do stanice Veselí nad Moravou

Integrované spoje dálkové dopravy ČD s platností Tarifu IDZK:

 • R13 – všechny vlaky linky v úseku Moravský Písek – Hulín
 • R18 – všechny vlaky linky v úseku Luhačovice/Veselí nad Moravou – Hulín
 • Ex2 – všechny vlaky linky v úseku Valašské Meziříčí – Horní Lideč

Více informací o Tarifu IDZK, Smluvních přepravních podmínkách a ceníku IDZK, bezkontaktní čipové kartě ZETKA a podmínkách jejího užití, podrobné informace k dlouhodobému časovému jízdnému a zónám naleznete na stránkách Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje www.idzk.cz a také na stránkách www.cd.cz.

Současně, vedle Tarifu IDZK, platí na území Zlínského kraje za vymezených podmínek i Tarif ČD (v rámci cest z a do jiného kraje), tarif IDS Olomouckého, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje a celostátní tarif SJT. Na trati 331 Otrokovice – Vizovice platí i nadále, souběžně s IDZK, Zlínská integrovaná doprava (ZID). Informace o ZID, Smluvních přepravních podmínkách a ceníku ZID naleznete na stránkách www.dszo.cz a www.cd.cz.

Společnost České dráhy, a.s. zajišťuje ve Zlínském kraji prodej jízdních dokladů v 16 pokladních přepážkách, z nichž ve 11 lze zakoupit mezinárodní jízdní doklady. Ve vybraných stanicích provozují ČD službu Úschovna zavazadel a ČD Parking. Zájemci o cyklovýlety mohou využít půjčovny kol ČD Bike ve stanicích Kroměříž, Otrokovice, Staré Město u Uherského Hradiště a Valašské Meziříčí. Informace o nabídce služeb v jednotlivých železničních stanicích ČD naleznete na stránkách www.cd.cz.

Zlínský kraj se rozprostírá se ve východní části střední Moravy a východní okraj Zlínského kraje tvoří hranici se Slovenskou republikou. Setkávají se zde tři národopisné celky – úrodná Haná, pohostinné Slovácko a svérázné Valašsko. Na území Zlínského kraje se nachází množství přírodních rezervací a přírodních památek, chráněné krajinné oblasti Beskydy a Bílé Karpaty, kulturní a historické památky, muzea, lázně … Do mnoha zajímavých míst se dá docestovat vlakem, ať už do Kroměříže zhlédnout Arcibiskupský zámek, Podzámeckou a Květnou zahradu, které patří do světového dědictví UNESCO, či do Bystřice pod Hostýnem navštívit poutní místo sv. Hostýn. Anebo do samotného krajského města Zlín, který svým urbanistickým řešením městské aglomerace udivuje dodnes. Mezi nejoblíbenější turistický cíl patří ZOO Lešná se zámkem Lešná, která patří k nejkrásnějším místům nejen Zlínského kraje, ale celé Moravy.
Bližší informace,  tipy na výlet a zajímavé akce naleznete na www.cd.cz v záložce Vlakem na výlet anebo na turistickém portále Východní Morava www.vychodni-morava.cz.

Těšíme se na Vás v některém z vlaků naší společnosti České dráhy, a.s. ve Zlínském kraji!

České dráhy, a.s. Oblastní centrum obchodu Východ – Zlín

 

Úvod ČD ve Zlínském kraji ČD ve Zlínském kraji