nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Regionální obchodní centrum Zlín

Regionální obchodní centrum Zlín ( ROC ) je součástí Generálního ředitelství společnosti České dráhy, a.s., které má na starost zabezpečení osobní regionální železniční dopravy na území Zlínského kraje.

Na základě požadavků objednatele regionální osobní železniční dopravy ve Zlínském kraji ROC Zlín zajišťuje:

  •  tvorbu jízdního řádu železniční regionální osobní dopravy ve Zlínském kraji
  • tvorbu oběhů železničních vozidel zajišťující osobní dopravu ve Zlínském kraji
  • zapojení společnosti ČD, a.s. do Dopravního systému Zlínského kraje a uznávání Tarifu Zlínského kraje v železniční dopravě na vnitrokrajských relacích ve Zlínském kraji

Ve spolupráci s ostatními organizačními složkami zajišťujeme:

  • zapojení společnosti ČD, a.s. do Dopravního systému Zlínského kraje a uznávání Tarifu Zlínského kraje v železniční dopravě na vnitrokrajských relacích ve Zlínském kraji
  • zapojení společnosti ČD, a.s. do Integrovaného systému Zlínské integrované dopravy (ZID) na trati 331
  • náhradní autobusovou dopravu při výlukách osobních dopravy zavedených společností Správa železnic, s.o.
  • přepravu handicapovaných osob
  • jízdy nostalgických a zvláštních vlaků

Spolupracujeme zejména s objednatelem regionální železniční dopravy a vyhlašovatelem Tarifu Zlínského kraje, kterým je Zlínským krajem ve spolupráci se společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Dále spolupracujeme s provozovatelem dráhy společností Správa železnic, s.o.

Informace o výlukách ve Zlínském kraji na daný měsíc, plánovaných nostalgických jízdách, službách ČD Bike, ČD Taxi, ČD Parking, směnárnách na nádraží, železniční informace z regionu ... naleznete na těchto stránkách v části Aktuality z regionu.

Podrobné informace ke konané nostalgické akci naleznete v části Nostalgické vlaky. Informace jsou zveřejňovány vždy po technickém zajištění akce.

Informace o Tarifu Zlínského kraje naleznete na www.koved.cz, www.id-zk.cz/tarif a také na webových stránkách společnosti ČD, a.s. www.cd.cz

Kontakty:

  • ČD, a.s. Generální ředitelství, Regionální obchodní centrum Zlín, Trávník 568, Zlín 760 01
  • sekretariát: ROCZLNsek@gr.cd.cz

Přejeme všem stávajícím i novým zákazníkům společnosti České dráhy, a.s. příjemné zážitky z cestování a děkujeme za vaši přízeň.

 

Úvod ČD ve Zlínském kraji Regionální obchodní centrum