nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Regionální obchodní centrum Zlín

Regionální obchodní centrum Zlín ( ROC ) je součástí Generálního ředitelství společnosti České dráhy, a.s., které má na starost zabezpečení osobní regionální železniční dopravy na území Zlínského kraje.

ROC Zlín zajišťuje

 • Tvorbu jízdního řádu regionální osobní dopravy ve Zlínském kraji dle požadavků objednavatele regionální dopravy, kterým je Zlínský kraj ve spolupráci s Koordinátorem veřejné dopravy spol. s.r.o.,
 • tvorbu oběhů železničních vozidel zajišťující osobní dopravu,
 • propagaci ČD, a.s. v regionu a prezentaci společnosti na kulturních akcích,
 • náhradní autobusovou dopravu při výlukách osobních dopravy,
 • posilování vlakových souprav při předhlášené zvýšené přepravní poptávce,
 • ve spolupráci s ostatními složkami ČD, a.s. přepravu handicapovaných osob a kol,
 • jízdy nostalgických a zvláštních vlaků.

Naším cílem je:

 • Ve spolupráci s objednavatelem vytvořit kvalitní jízdní řád regionální osobní dopravy, který bude respektovat potřeby regionu a současně bude nabízet přípojné vazby na vlaky dálkové dopravy,
 • pravidelnou kontrolou a sčítáním ve vlacích zajistit optimální kapacitu míst a vozů, sledovat čistotu ve vlacích a veškeré ukazatele vedoucí ke spokojenosti cestujících,
 • aktivně vyhledávat kulturní, společenské akce v regionu a zajistit posílení vlakových souprav,
 • neprodleně reagovat na podněty ze strany cestujících a přijímat opatření ke zkvalitnění osobní železniční dopravy v kraji,
 • zajistit náhradní autobusovou dopravu při výlukách a mimořádnostech v dopravě na takové úrovni a v takovém počtu, aby splňovala standardy společnosti ČD, a.s. a aby případné omezení cestovního komfortu bylo co nejmenší,
 • pomáhat naší společnosti ČD, a.s. být spolehlivým dopravcem,
 • organizovat zavedené i nové jízdy parních vlaků a být tradičním partnerem obyvatel regionu při kulturních i volnočasových aktivitách.

Mimo organizační složky společnosti České dráhy, a.s. spolupracujeme především s objednavatelem regionální osobní dopravy Zlínským krajem, se společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. a se společností Správa železniční dopravní cesty, s.o.

V obvodu ROC Zlín se nachází 115 železničních stanic a zastávek. Ve 36 stanicích a zastávkách je prováděn výdej jízdních dokladů. Zbývajících 79 zastávek a stanic je neobsazených zaměstnanci, cestující jsou odbaveni jízdními doklady ve vlaku. Ve 12 stanicích je zajištěno komplexní odbavení mezinárodními i vnitrostátními jízdenkami, včetně rezervačních dokladů. Ve stanici Valašské Meziříčí je pro zákazníky zřízeno ČD centrum  a ve stanici Otrokovice Infocentrum. Vybrané stanice provozují službu Úschovnu zavazadel, umožňují platbu kartou, u výdejních přepážek ve stanicích Uherské Hradiště, Otrokovice a Zlín střed je možná směna hotovosti s nulovým poplatkem. Veškeré informace o službách na pokladnách ve Zlínském kraji najdete na stránkách www.cd.cz v části Stanice.  V železniční stanici Kroměříž, Otrokovice, Staré Město u Uherského Hradiště, Valašské Meziříčí je možnost zapůjčení jízdních kol v rámci nabídky Půjčovna kol ČD Bike. Ve stanicích Otrokovice, Staré Město u Uherského Hradiště, Kroměříž a Kunovice, Valašské Meziříčí lze zaparkovat osobní automobil přímo u nádraží v rámci nabídky ČD Parking - podmínky a informace k nabídce naleznete na www.cd.cz/cdparking. V železničních stanicích Staré Město u Uherského Hradiště, Uherské Hradiště a Kunovice mohou cestující společnosti ČD, a.s. jedoucí z a do těchto stanic využít zvýhodněných cen TAXI Michalík v rámci služby ČD Taxi (zvýhodněná cena na základě předložení jízdenky nebo In karty).

Informace o nabízených službách společnosti ČD, a.s., vlakovém spojení, výlukách ... a tipy na výlety naleznete na www.cd.cz.

Informace o výlukách ve Zlínském kraji na daný měsíc, plánovaných nostalgických jízdách, službách ČD Bike, ČD Taxi, ČD Parking, směnárnách na nádraží, železniční informace z regionu ... naleznete na těchto stránkách v části Aktuality z regionu.

V části Nostalgické vlaky najdete podrobné informace ke konané nostalgické akci. Informace jsou zveřejňovány vždy po technickém zajištění akce.

Kontakty:

 • ČD, a.s. Generální ředitelství, Regionální obchodní centrum Zlín, Trávník 568, Zlín 760 01
 • sekretariát: ROCZLNsek@gr.cd.cz
 • pro objednání zvláštních vlaků ROCZLNsek@gr.cd.cz

Přejeme všem stávajícím i novým zákazníkům společnosti České dráhy, a.s. příjemné zážitky z cestování a děkujeme za vaši přízeň.

České dráhy, a.s. Regionální obchodní centrum Zlín

Úvod ČD ve Zlínském kraji Regionální obchodní centrum