Trať 011: úsek Praha Masarykovo nádraží - Kolín Mimořádnost: porucha vozidla
Počátek: 18.07.2024 17:06/ Plánovaný konec: 18.07.2024 19:45
Trať 210: úsek Praha-Vršovice - Čerčany Mimořádnost: porucha vozidla
Počátek: 18.07.2024 17:56/ Plánovaný konec: 18.07.2024 19:56

45x výluka