Trať 171: úsek Praha-Radotín - Dobřichovice Mimořádnost: porucha trakčního vedení
Počátek: 15.02.2021 08:30/ Plánovaný konec: 14.03.2021 23:30
Trať 320: úsek Dětmarovice - Karviná hlavní nádraží Mimořádnost: porucha vozidla
Počátek: 27.02.2021 15:34/ Plánovaný konec: 27.02.2021 17:00

26x výluka