nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Cestujte nově se slevou 75 % ve všech vlacích ČD!

Cestujte nově se slevou 75 %!

Od 1. 9. 2018 zlevňujeme cestování pro děti, studenty a důchodce ve všech vlacích Českých drah. Jízdenky se slevou 75 % z obyčejného a zpátečního jízdného ve 2. třídě budou v prodeji od 1. 9. 2018. Cestující ve věku 6–18 let a studenti ve věku 18–26 let si mohou zakoupit i traťové jízdenky pro pravidelné dojíždění na zvolené trati se slevou 75 %. Nové slevy mění pravidla i pro jiné cestující a pro In Kartu.

Nové slevy

Děti do 6 let

Děti do 6 let za za cestu ve 2. třídě nic neplatí, pokud cestují v doprovodu osoby starší 10 let (s jednou osobou starší 10 let mohou bezplatně cestovat maximálně 2 děti do 6 let). Pro děti do 6 let je třeba mít bezplatnou jízdenku z nástupní do cílové stanice. Získáte ji bez formalit i u průvodčího.

Každé další dítě do 6 let, nebo dítě do 6 let bez doprovodu, zaplatí jízdné se slevou 75 %.

Děti od 6 do 15 let

Děti od 6 do 15 let mají automaticky slevu 75 % z obyčejného a zpátečního jízdného ve 2. třídě, přičemž věk nijak neprokazují ani při nákupu jízdenky, ani při kontrole jízdenek průvodčím. Se slevou 75 % si mohou zakoupit i traťové jízdenky pro pravidelné dojíždění po zvolené trase.

Mladí od 15 do 18 let

Mladí ve věku od 15 do 18 let si mohou koupit jízdenky se slevou 75 % z obyčejného a zpátečního jízdného ve 2. třídě, ale při kontrole jízdenek musí průvodčímu prokázat svůj věk osobním dokladem, žákovským průkazem nebo jiným úředně nebo dopravcem vydaným průkazem, který obsahuje fotografii, jméno, příjmení a datum narození. Se slevou 75 % si mohou zakoupit i traťové jízdenky pro pravidelné dojíždění po zvolené trase. Bez prokázání věku není možné využít slevu 75 %.

Studenti od 18 do 26 let

Studenti s platným průkazem ISIC nebo platným žákovským průkazem (žákovský průkaz ověřují na počkání i ČD) si mohou koupit jízdenky se slevou 75 % z obyčejného a zpátečního jízdného ve 2. třídě. Se slevou 75 % si mohou zakoupit i traťové jízdenky pro pravidelné dojíždění po zvolené trase. Sleva se již neváže na místo bydliště ani studia uvedené na žákovském průkazu a je možné ji využít po celé ČR. Zároveň je možné slevu využít i o prázdninách bez jakéhokoliv časového omezení. Při kontrole jízdenek ve vlaku je nutné průvodčímu předložit platný průkaz ISIC nebo platný žákovský průkaz, bez kterých není možné využít slevu 75 %.

Uznávané průkazy jsou pouze TYTO:

Cestujte nově se slevou 75 % ve všech vlacích ČD!


Cestující nad 65 let

Všichni cestující ve věku nad 65 let si mohou koupit jízdenky se slevou 75 % z obyčejného a zpátečního jízdného ve 2. třídě, ale při kontrole jízdenek musí průvodčímu prokázat svůj věk osobním dokladem nebo jiným úředně nebo dopravcem vydaným průkazem, který obsahuje fotografii, jméno, příjmení a datum narození. Pro zvýhodněné cestování tedy stačí občanský průkaz. Bez prokázání věku není možné využít slevu 75 %.


Změny u stávajících slev

Důchodci do 65 let a invalidní důchodci

Jste důchodce a ještě vám nebylo 65 let? Do nových slev nejsou zahrnuti důchodci do 65 let a invalidní důchodci, pro ně nabízíme pořízení In Karty se slevovou aplikací IN 50 Důchodce. Aplikace IN 50 Důchodce je určena pro osoby mladší 65 let, které pobírají důchod starobní nebo invalidní pro invaliditu 3. stupně nebo osoby po dovršení 60 let pobírající vdovský či vdovecký důchod. S aplikací IN 50 Důchodce si kupujete jízdenky se slevou 50 % z obyčejného a zpátečního jízdného ve 2. i 1. třídě.

Mám In Kartu a už se mi nevyplatí

Máte In Kartu se slevovou aplikací IN 25, IN 50, IN Důchodce, IN Senior nebo IN 100 a místo ní budete nyní využívat jízdenky se slevou 75 %? Od 1. 9. 2018 nebude možné kombinovat aplikace na In Kartě se státními 75% slevami, s In Kartou tedy už nezískáte další dodatečnou slevu. Nově již nebudeme prodávat slevové aplikace na In Kartě, kterých se to týká. Vaši stávající platnou slevovou aplikaci na In Kartě můžete počínaje 1. 9. 2018 vrátit, nejpozději však 30. 4. 2019, a my vám vrátíme poměrnou část z její ceny. Návratek nevyužité poměrné části bude proveden vždy k 1. 9. 2018, a to i v případě, že si o vrácení požádáte i později (nejpozději do 30. 4. 2019). Výjimkou je IN 100 a IN Senior, kde rozhodným datem pro návratek bude vždy datum podání žádosti. Vrátit je možné aplikace IN 25 1/1 pro cestující do 26 let, IN 25 1/2 pro děti do 15 let, IN 50 pro mládež 15 až 26 let, IN 50 Důchodce, IN Důchodce, IN Senior, IN 100 – podle věku držitele. Všechny aplikace, kterých se týká možnost vrácení, lze vrátit na libovolné pokladní přepážce ČD. Jedinou výjimkou jsou aplikace pořízené za věrnostní ČD Body, které lze vrátit pouze prostřednictvím e-shopu.

Samotnou In Kartu nevracejte a můžete ji využívat k prokazování věku, jako nosič jízdenek z e-shopu ČD nebo třeba nově jako nosič časového kupónu integrovaného dopravního systému PID Lítačka. Studenti od 18 do 26 let si na In Kartu mohou nahrát také platný žákovský průkaz.

Aplikace IN Senior na In Kartě

Máte aplikaci IN Senior? Stávající aplikaci IN Senior můžete i nadále využívat po celou dobu její platnosti, nebo se můžete rozhodnout pro její vrácení a my vám vrátíme poměrnou část, kterou nevyužijete. Bonusem aplikace IN Senior je nyní sleva 50 % z obyčejného jízdného v 1. třídě. Nově už aplikaci IN Senior neprodáváme. V případě, že se rozhodnete IN Senior vrátit, doporučujeme tak učinit počínaje dnem 1. 9. 2018 co nejdříve, aby návratek byl co nejvyšší.

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P

Jste držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P? Vše zůstává jako doposud, včetně slev a možnosti zakoupení aplikace IN 25 1/4 za stávající ceny.


Kompletní informace a pravidla slev naleznete v Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel TR10


Úvod Aktuality