nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Provoz dálkových vlaků v souvislosti s COVID-19

Aktualizováno 13. 4. 2021

V souvislosti s aktuální epidemickou situací a s tím související nižší mobilitou obyvatel je i nadále až do odvolání omezen provoz některých dálkových linek Českých drah.

České dráhy v koordinaci s Ministerstvem dopravy ČR obnoví od 17. dubna 2021 provoz většiny dálkových vlaků na chebské větvi linky Ex6 Západní expres v úseku mezi Prahou a Plzní. Ve stejném úseku budou mírně posílené i spoje na mnichovské větvi linky Ex6, nicméně i nadále pojede většina těchto spojů ve zkrácené trase Plzeň – Domažlice – Mnichov. Od stejného termínu bude také navýšena kapacita rychlíků linky R16 v úseku Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín, které znovu zajistí v celé trase z Prahy až k bavorským hranicím rychlíková souprava. Cestujícím tak odpadnou přestupy v Klatovech do motorové soupravy směrem do Železné Rudy.

Od 12. dubna 2021 je obnoven provoz spěšných vlaků linky R29 v celé trase Cheb – Norimberk a zpět. Kromě těchto vlaků můžou cestující směrem do Německa využít dálkové vlaky linky Ex5 Praha – Berlín – Hamburk a Ex6 Praha / Plzeň – Domažlice – Mnichov. Upozorňujeme však na nutnost dodržovat ochranná opatření německých úřadů, která jsou uvedená na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Pokud se v souvislosti s vývojem epidemie změní poptávka ze strany cestujících, jsou ČD připravené na tuto situaci reagovat a rozsah dálkové dopravy v koordinaci s Ministerstvem dopravy ČR dále upravit. Vlakové spojení najdou cestující ve vyhledávači na stránkách www.cd.cz a v aplikaci Můj vlak, které jsou průběžně aktualizované.

Cestující žádáme, aby dodržovali ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, zejména povinnost nosit v prostředcích veřejné dopravy na celém území ČR ochranné prostředky dýchacích cest. Od 1. března 2021 platí ve veřejné dopravě v celé ČR povinnost nosit respirátory třídy FFP2, případně jiné ochranné prostředky s obdobnými vlastnostmi (vždy bez výdechového ventilu). Cestující zároveň prosíme, aby k nákupu jízdenek využívali přednostně on-line prodejní kanály (e-shop nebo aplikaci Můj vlak) a v případě nákupu jízdenek u pokladen ve stanicích upřednostňovali bezhotovostní platby.

Soubory ke stažení

Schéma omezení linek dálkové dopravy ČD (stav k 12. 4. 2021)

1139 kB (jpg) Stáhnout

Soubory ke stažení

Schéma omezení linek dálkové dopravy ČD (stav k 17. 4. 2021)

1137 kB (jpg) Stáhnout

Omezení na jednotlivých linkách dálkové dopravy ČD

Od 13. prosince 2020 do odvolání platí následující omezení dálkových vlaků ČD:

Vlaky SC Pendolino

 • Vlaky SC Pendolino mezi Prahou a Ostravskem i nadále nejsou až na výjimky do odvolání v provozu. Výjimkou jsou spoje SC 240 / 241 Pendolino Košičan, které jedou každý den v celé trase Praha – Košice a zpět.
 • Od 10. prosince 2020 je obnoven odpolední vlak 515 s odjezdem z Prahy v 17:40 do Bohumína. Jede v kategorii IC s povinnou rezervací místa k sezení, ve vlaku není k dispozici tichý oddíl, palubní portál, dětské kino a bonusové služby. Cestující, kteří jedou vlakem IC 515 ze směru Františkovy Lázně a pokračují stejným spojem ve směru do Ostravy, musí ve stanici Praha hl n. přestoupit do náhradní soupravy.
 • Vlaky IC Pendolino 504 a IC 505 z Prahy do Karlových Varů a zpět jedou bez omezení (stávající vlak IC 505 pojede od 6. dubna pod novým číslem IC 503). Vlaky IC 512 a IC 515 jedou do odvolání v celé trase mezi Prahou, Chebem a Františkovými Lázněmi jen o víkendech, v pracovní dny jsou zajištěné v úseku Plzeň – Františkovy Lázně.
 • Vlaky 516 / 517 jsou i nadále vedeny v kategorii IC s povinnou rezervací místa k sezení. Ve vlacích není k dispozici tichý oddíl, palubní portál, dětské kino a bonusové služby.

Komerční vlaky mezi Prahou a Ostravskem – kategorie IC a R

 • Do odvolání nejedou komerční vlaky IC Praha – Opava východ / Bohumín (IC 502, IC 508, IC 511, IC 513, IC 518 a IC 519) a rychlíky R 640 / 641 (Bohumín – Olomouc a zpět).
 • Od 10. prosince 2020 je znovu zajištěn ranní vlak IC 514. Je mimořádně vypravován z Bohumína, mezi Ostravou-Svinovem a Prahou jede ve své plánované trase.

Linka Ex1 Praha – Ostrava (– Polsko)

 • Od 13. prosince 2020 jede vlak Ex 112 Silesia v celé trase z Varšavy do Prahy vždy v neděli, ostatní dny jede jen z Varšavy do Bohumína (tj. nejede v úseku Bohumín – Praha).
 • Od 14. prosince 2020 jede vlak Ex 113 Silesia v celé trase z Prahy do Varšavy vždy v pondělí, ostatní dny jede jen z Bohumína do Varšavy (tj. nejede v úseku Praha – Bohumín).

Linka Ex1 Praha – Ostrava – Návsí (– Slovensko)

 • Vlaky Ex 141 / 142 Ostravan (Praha – Žilina a zpět) do odvolání nejedou.
 • Vlaky EC 145 / 144 Ostravan (Praha – Žilina a zpět) jsou do odvolání zajištěné jen v úseku Praha hl.n. – Bohumín.
 • Vlaky Ex 548 / 549 Ostravan (Praha – Návsí a zpět) nejedou.
 • Vlaky R 340 / 341 Fatran (Ostrava-Svinov – Banská Bystrica a zpět) nejedou mezi Ostravou-Svinovem a Čadcou.

Linka Ex2 Praha – Vsetín – Horní Lideč (– Slovensko)

 • Vlaky Ex 120, 121, 124, 125, 128 a 129 Valašský expres (Praha – Olomouc – Vsetín – Horní Lideč – Púchov a zpět) jedou i nadále jen mezi Olomoucí a Horní Lidčí, v úsecích Praha – Olomouc a Horní Lideč – Púchov a zpět zajištěny nejsou.
 • V pravidelné trase jsou zajištěné vlaky Ex 122, 123, 126 a 127 (Praha – Vsetín – Púchov a zpět) a EC 221 / 220 (Praha – Vsetín – Púchov – Žilina a zpět).
 • Vlaky Ex 520 a 523 jedou jen v úseku Olomouc – Vsetín, tj. nejedou v úseku mezi Prahou a Olomoucí.
 • Náhradou za zrušené vlaky linky Ex1 a Ex2 mimořádně zastavuje v Zábřehu na Moravě pro nástup a výstup cestujících vlak R 892 (odj. ze Zábřehu na M. 8:51).

Linka Ex3 Praha – Břeclav (– Rakousko)

V souvislosti s nižší poptávkou cestujících a po vzájemné dohodě s Ministerstvem dopravy ČR a Rakouskými spolkovými drahami (ÖBB) je od 8. února 2021 do odvolání omezen provoz některých railjetů mezi Prahou a Vídní. Ve vnitrostátním úseku Praha – Brno / Břeclav mohou cestující využít spoje EC Metropolitan:

 • V úseku Praha hl.n. – Wien Hbf a zpět nejedou railjety 71, 72, 74, 75, 78, 79, 370 a 375. Railjet 371 jede v úseku Praha hl.n. – Brno hl.n. jen v pracovní dny, v úseku Brno hl.n. – Wien Hbf nejede. Railjet 374 nejede v úseku Wien Hbf – Brno hl.n. a railjet 576 mezi Brnem a Prahou jede i nadále jen v pracovní dny (nejede v sobotu).
 • Bez omezení jedou v celé trase Praha – Graz a zpět spoje railjet 70, 73, 372 a 373. Spoje railjet 256 / 257 jsou zajištěné v celé trase Graz – Vídeň – Praha – Berlín a zpět.
 • V úseku Praha – Brno – Břeclav je možné cestovat dalšími vlaky linky Ex3 – spoji EC Metropolitan. Mezi českou a moravskou metropolí lze využít i vlaky linky R19 Praha – Česká Třebová – Brno.

Linka Ex3 Praha – Břeclav (– Slovensko / Maďarsko)

Od 25. února 2021 je v souvislosti s protiepidemickými opatřeními maďarských úřadů a po dohodě se zahraničními partnerskými dopravci do odvolání omezen provoz některých vlaků EC Metropolitan v úseku Štúrovo – Budapešť, do odvolání je také zrušen noční vlak Břeclav – Budapešť a zpět:

 • Vlaky EC 272, 273, 274 a 275 Metropolitan jsou od 25. února 2021 zajištěné ve zkrácené trase Praha hl.n. – Štúrovo a zpět, dále do / z Budapešti nejedou. Ostatní vlaky EC Metropolitan jedou v úseku Štúrovo – Budapešť bez omezení.
 • Vlaky EC 172 / 173 Hungaria je od 30. března 2021 znovu možné v obou směrech využít v celé trase Budapešť – Praha – Berlín – Hamburk a zpět.
 • Noční vlaky EN 476 / 477 Metropol, které dosud jezdily mezi Břeclaví a Budapeští s vozy k sezení, od noci 25. / 26. února 2021 v obou směrech nejedou.
 • Vlak EC 270 Metropolitan i nadále nejede v úseku Brno – Praha, IC 571 Jiří Bouda z Prahy do Brna nejede.

Linka Ex4 (Polsko –) Bohumín – Břeclav (– Slovensko / Rakousko)

 • Vlak EC 130 Báthory jede od 25. února 2021 ve zkrácené trase Bratislava hl.st. – Bohumín – Terespol. Spoj EC 131 Báthory v opačném směru je od 26. února 2021 zajištěn jen v úseku Terespol – Bohumín – Bratislava hl.st. V úseku Budapest Nyugati pu. – Bratislava hl.st. a zpět tyto vlaky nejedou. V Bohumíně je u obou spojů nutné přestoupit do jiné soupravy.
 • Vlak EC 100 Moravia (Vídeň – Břeclav – Bohumín – Katowice) do 24. června 2021 nejede v úseku Bohumín – Katowice. V opačném směru v tomto úseku nejede do 25. června 2021 vlak EC 101.

Linka Ex5 Praha – Děčín (– Německo)

Od 30. března 2021 můžou cestující využít spoje EC opět v celé trase mezi Prahou, Berlínem a Hamburkem.

 • Ve směru z Prahy do Berlína a Hamburku je od 30. března 2021 znovu možné využít vlaky EC 174, 176 a 378 Berliner, v opačném směru jedou vlaky EC 177, 179 a 379. Vlaky EC 172 / 173 Hungaria je od stejného data možné cestovat v obou směrech v celé trase Budapešť – Praha – Hamburk a zpět.
 • Vlaky railjet 256 / 257 jsou od 6. dubna 2021 zajištěné v celé trase Berlín – Praha – Graz a zpět.
 • I nadále nejsou až do odvolání v provozu vlaky EC 170, 171, 175 a 178 Berliner.

Linka Ex6 Praha – Plzeň – Mnichov

 • Vlaky této linky je možné od 7. dubna 2021 využít k cestě mezi ČR a Německem, tzn. že od tohoto data jsou tyto expresy zajištěny také v přeshraničním úseku Domažlice – Furth im Wald.
 • V celé trase Praha – Mnichov již nyní jezdí v pracovní dny vlak Ex 350. Od 17. dubna 2021 k němu přibude denně vlak Ex 358, v pracovní dny Ex 357 a o víkendech a svátcích také Ex 359. V ostatní dny jsou tyto vlaky, stejně jako všechny ostatní spoje této linky (Ex 351 – 356 a Ex 360 – 363), zajištěné ve zkráceném úseku Plzeň – Mnichov a zpět.
 • Vlak Ex 551 je nadále zrušen, Ex 556 i nadále jede jen o víkendech a vybraných svátcích.

Linka Ex6 Praha – Plzeň – Cheb

 • Na chebské větvi Západních expresů bude od 17. dubna 2021 obnoven provoz naprosté většiny vlaků v úseku mezi Prahou a Plzní.
 • Výjimkou budou pouze ranní a večerní vlaky Ex 550 (do odvolání je zrušen v celé trase Praha – Plzeň), Ex 553 (v neděli nejede v úseku Plzeň – Praha), Ex 554 (zrušen o sobotách, 1. a 8. května, 4. a 5. července) a Ex 567 (v úseku Cheb – Plzeň jede denně kromě soboty, v úseku Plzeň – Praha je zrušen).
 • Všechny ostatní vlaky, včetně vlaků IC Pendolino 512 / 515 mezi Prahou a Františkovými Lázněmi, od 17. dubna 2021 znovu pojedou bez omezení podle pravidelného jízdního řádu. České dráhy tak významně navýší přepravní kapacitu zejména v úseku mezi Prahou a Plzní.
 • Do 16. dubna 2021 platí stávající omezení, tzn. že některé spoje nejedou mezi Prahou a Plzní. Podrobnosti jsou zde.

Linka Ex7 Praha – České Budějovice (– Rakousko)

 • Večerní vlak EC 336 Jižní expres (Linec – Praha) nejede v úseku České Budějovice – Praha. Vlaky EC 330, 333, 335 nejedou v úseku Praha-Holešovice – Praha hl.n. a zpět. Vlaky EC 332 a 337 jedou v úseku Praha-Holešovice – Praha hl.n. denně.
 • Vlaky Ex a IC 530 – 538, 543 a 545 Jižní expres a vlaky IC 540 a 541 Budvar mezi Prahou a Českými Budějovicemi, resp. Českým Krumlovem nejedou. Vlak IC 539 z Prahy do Českých Budějovic jede jen v pracovní dny.

Linka R10  Praha – Hradec Králové – Trutnov / Letohrad

 • Některé rychlíky Hradečan mezi Prahou a Hradcem Králové i nadále nejedou.
 • Toto omezení se týká vlaků R 942, 945, 946, 947, 948 a 951.

Linka R11 Plzeň – České Budějovice – Jihlava – Brno

 • Některé vlaky na této lince i nadále ve vybraných dnech a úsecích nejedou.
 • Rychlík R 651 nejede v úseku České Budějovice – Jihlava.
 • Rychlík R 652 (Brno – České Budějovice) jede v úseku Jihlava – České Budějovice jen v sobotu, nejede 26. prosince 2020 a 2. ledna 2021.
 • Vlak R 654 (Brno – Plzeň) nejede v úsecích v úseku Brno  – Jihlava a České Budějovice – Plzeň. Vlak je zajištěn jen mezi Jihlavou a Českými Budějovicemi.
 • Vlak R 655 (Plzeň – Brno) nejede v úseku Jihlava – Brno. V úseku České Budějovice – Jihlava vlak nejede 26. prosince 2020, 1. a 2. ledna 2021.
 • Vlak R 659 (Plzeň – České Budějovice) nejede v sobotu a 1. ledna 2021.
 • Vlak R 660 (Brno – Plzeň) nejede v úseku České Budějovice – Plzeň v sobotu a 1. ledna 2021.
 • Vlak R 663 (Plzeň – Brno) nejede v úseku České Budějovice – Brno.
 • Vlak R 665 (Plzeň – Brno) nejede v úseku Plzeň – České Budějovice.
 • Vlak R 666 (Brno – Plzeň) nejede v úseku Brno – České Budějovice.
 • Rychlík R 669 nepojede 25. prosince 2020 v úseku Jihlava – Brno.

Linka R12 Brno – Olomouc – Šumperk

 • Vlak R 900 Bouzov (Šumperk – Olomouc – Brno) jede jen v pátek a další dny před vybranými svátky. Nedělní vlak R 917 Bouzov (Brno – Olomouc) a pondělní vlak Sp 1437 (Olomouc – Šumperk) nejedou.

Linka R15 Praha – Ústí nad Labem – Cheb

 • Rychlík R 602 Krušnohor (Praha – Teplice v Čechách) nejede v úseku Ústí nad Labem – Teplice, vlak R 603 Krušnohor (Klášterec n. O. – Praha) nejede v úseku Klášterec nad Ohří – Chomutov.
 • Rychlíky Krušnohor R 607 (Cheb – Praha) a R 614 Krušnohor (Praha – Cheb) nejedou mezi Prahou a Ústím nad Labem.

Linka R16 Praha – Plzeň – Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín

 • Rychlíky linky R16 Praha – Železná Ruda-Alžbětín (R 763, 768, 775 a 776) jsou od 6. března do 16. dubna 2021 v úseku Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín a zpět do odvolání nahrazené motorovou soupravou. V Klatovech tak je nutné přestoupit.
 • Od 17. dubna 2021 odpadnou přestupy v Klatovech a rychlíkové soupravy znovu pojedou v celé trase Praha – Železná Ruda-Alžbětín.

Linka R17 Praha – České Budějovice / České Velenice

 • I nadále je omezen provoz některých rychlíků linky R17 mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Rychlíky R 702, R 717, R 724 a 735 nejedou, rychlíky R 709, 713, 716, 725 a 728 jedou jen v pracovní dny.
 • Rychlíky linky R17 mezi Prahou a Českými Velenicemi (R 704, 707, 710, 715, 718, 723, 726, 727 a 730) jsou v úseku Veselí nad Lužnicí – České Velenice a zpět nahrazené motorovou soupravou. Ve Veselí nad Lužnicí tak je nutné přestoupit.

Linka R20 Praha – Ústí nad Labem – Děčín

 • Na rychlíkové lince Labe Praha – Děčín a zpět je v pracovní dny zajištěn víkendový provoz, tzn. že vlaky jedou po celý den ve dvouhodinovém taktu.
 • V pracovní dny tak ve směru z Prahy do Děčína nejedou rychlíky R 670, 674, 678, 682, 686, 694 a  698, v opačném směru pak vlaky R 671, 675, 679, 687, 691, 695 a 699. Pozdně večerní vlaky R 670 a R 699 jsou zrušené i o víkendech a svátcích.
 • Náhradou za zrušený vlak R 670 mimořádně zastaví rychlík R 600 ve stanicích a zastávce Praha-Podbaba (odj. 22:46), Kralupy nad Vltavou (odj. 23:01), Hněvice (odj. 23:16) a Bohušovice nad Ohří (odj. 23:29).
 • Náhradou za zrušený vlak R 671 mimořádně zastaví rychlík R 601 ve stanicích a zastávce Bohušovice nad Ohří (odj. 5:42), Hněvice (odj. 5:54), Praha-Podbaba (odj. 6:23).

Linka R23 Ústí nad Labem – Kolín

 • Některé spoje rychlíkové linky R23 Střekov i nadále nejsou ve vybrané dny v provozu.
 • Rychlíky R 785 / 99790 Střekov (Ústí n. L. – Kolín a zpět) nejedou.
 • Ranní vlaky R 781 / 99794 Střekov jedou jen v pracovní dny a sobotu.
 • Večerní vlaky R 795 / 99780 Střekov jedou v pracovní dny a neděli.

Linka R29 Cheb – Norimberk

 • Od 12. dubna 2021 jedou všechny spěšné vlaky v celé trase Cheb – Nürnberg podle pravidelného jízdního řádu.

Noční doprava

 • Tradiční noční spoje i nadále nejsou až do odvolání v provozu.
 • Noční vlaky EN 442 / 443 Slovakia nejsou v provozu v úseku Praha – Žilina a zpět, a to včetně přímých vozů Praha – Bohumín – Varšava a zpět.
 • Přímý lůžkový vůz Prešov – Košice – Bratislava – Praha a zpět, který obvykle jezdí v úseku Nové Zámky – Praha ve vlacích EC 282 / 283, dočasně nejede.
 • V provozu nejsou přímé lůžkové a lehátkové vozy z Prahy do Budapešti obvykle řazené ve vlacích IC 575 / EN 477, resp. v opačném směru ve spojích EN 476 / IC 574.
 • Do odvolání nejede ani přímý lůžkový vůz Praha – Linec – Curych a zpět, řazený ve vlacích EC 330 / 337.
 • Dočasně zrušené jsou také noční vlaky nightjet 456 / 457 Vídeň – Břeclav – Bohumín – Wrocław – Berlín a zpět. Ve směru z Vídně do Berlína tento spoj nejede od 17./18. ledna nejméně do 23./24. května 2021, v opačném směru nejede od 18./19. ledna minimálně do 24./25. května 2021. Současně nejedou ani přímé vozy Budapešť – Berlín, Budapešť – Varšava a Vídeň – Varšava a zpět.
 • I nadále nejede noční vlak R 408 / 409 Moskva – Bohumín – Břeclav – Nice, včetně přímých vozů Moskva – Praha a zpět.

Omezení regionálních vlaků ČD

 • České dráhy reagují na částečné uvolnění protiepidemických opatření a po 12. dubnu 2021 obnoví v koordinaci s krajskými úřady a hlavním městem Prahou plný provoz na některých dosud omezených regionálních linkách.
 • Po Pardubickém kraji, kde se tak na většině tratí stalo už od úterý 6. dubna 2021, budou nyní následovat Královéhradecký kraj (od 12. dubna 2021) a Moravskoslezský kraj (od 20. dubna 2021).
 • V Praze a středních Čechách bude od soboty 17. dubna 2021 zahájen provoz rekreačních vlaků a v první půlce dubna se postupně obnovuje také provoz přeshraničních vlaků do Saska a Bavorska.
 • I nadále naopak budou platit omezení některých večerních vlaků v Praze a Středočeském kraji, spěšných vlaků spojujících metropoli s Benešovem a Kutnou Horou a zatím také spojů na některých linkách v Kraji Vysočina.
 • Od 20. března 2021 je také do odvolání přerušen provoz všech přeshraničních osobních vlaků v úsecích Bohumín – Chałupki a Český Těšín – Cieszyn.
 • Podrobnosti k provozu regionálních vlaků najdete zde.

Omezení služeb Českých drah

V souvislosti s opatřeními proti šíření epidemie COVID-19 jsou do odvolání omezené některé služby Českých drah.

 • Od 18. prosince 2020 do odvolání zajišťují restaurační vozy a bistrovozy prodej jídel a nápojů pouze v balení „s sebou“, aktuálně jsou otevřené v době od 5:00 do 23:00 hod. Zakoupené pokrmy a nápoje je možné konzumovat pouze na místech cestujících ve vozech 2. a 1. třídy. Ve vozech 1. třídy je zachována obsluha personálem restauračního vozu nebo bistrovozu s možností objednání balení „s sebou“ (pokrmy a nápoje nejsou servírované v porcelánu a skle) bez časového omezení. Bonusové služby ve vlacích SC jsou poskytovány bez omezení, z welcome drinku je nabízena pouze nealkoholická varianta sektu. Služba Minibar zajišťovaná JLV je poskytována bez omezení. Nadále platí nutnost zakrývat si dýchací cesty kromě doby konzumace jídla a nápojů.
 • V souvislosti s protiepidemickými opatřeními na území Slovenska jsou od 28. března 2021 do odvolání (předpoklad do 30. dubna 2021) dočasně upravené cateringové služby ve všech vlacích ČD / ZSSK / MÁV mezi ČR, Slovenskem a Maďarskem. Ve vlacích SC 240 / 241 Pendolino Košičan a ve Valašských expresech (spoje Ex 120 – 129, EC 220 a 221) jsou služby v bistrovozech poskytovány jen na území ČR (ve vlacích SC v úseku Praha hl.n. – Ostrava hl.n., ve Valašských expresech v úseku Praha hl.n. – Horní Lideč a zpět). Ve vlacích EC Metropolitan (EC 270 – 285) a EC 130 / 131 Báthory dočasně nejsou řazené restaurační vozy, a to v celé trase.
 • Do odvolání je zrušena služba ČD Minibar ve všech vlacích dálkové dopravy.
 • V souladu s usnesením vlády ČR není možné na veřejných místech (včetně vlaků) konzumovat alkoholické nápoje.
 • Do odvolání jsou uzavřené čekárny ČD Lounge.
 • Do odvolání jsou uzavřené půjčovny kol ČD Bike (včetně poboček s celoročním provozem).

Další opatření Českých drah proti šíření epidemie COVID-19

České dráhy neustále provádí intenzivní úklid a dezinfekci souprav. Zvláštní pozornost věnují čištění všech součástí vybavení, se kterými přichází cestující do kontaktu (kliky, madla, tlačítka apod.). Provádí se i několikrát za den při vratném čištění. Odstavené soupravy ČD dezinfikují ozónem, který likviduje viry a bakterie. Tímto procesem také dochází k čištění klimatizace. Vozidla odstavená k údržbě dopravce čistí také dezinfekčními postřiky.

Koncem roku 2020 začaly ČD instalovat do vlakových souprav dávkovače dezinfekce, které jsou již nyní dostupné ve stovkách vozů. Dezinfekce je do zásobníků průběžně doplňována při úklidu prostor vozidel.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, vyhlášeného proti šíření infekční nákazy COVID-19, platí od 1. března 2021 ve vlacích a v dalších prostředcích veřejné dopravy povinnost používat respirátory třídy FFP2 bez výdechového ventilu, případně jiné ochranné pomůcky s obdobnými vlastnostmi. Prosíme cestující, aby toto nařízení respektovali a chránili tak nejen sebe, ale také své spolucestující a vlakový personál.

Při cestách do zahraničí je nutné dodržovat ochranná opatření příslušných států, která jsou uvedená na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR. Detailní informace o povinnosti zakrytí dýchacích cest v sousedních zemích najdete zde.

Za případné komplikace způsobené omezením provozu v souvislosti s epidemií COVID-19 se vám omlouváme.

 


Úvod Aktuality