nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Bezplatná přeprava uprchlíků z Ukrajiny

Aktualizováno 11. 12. 2022, 08:00

Українська версія статті тут. / Ukrajinská verze článku zde.

V souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině umožňují České dráhy (ČD) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR bezplatnou přepravu ukrajinských uprchlíků, kterým byl vydán výjezdní příkaz po vyslovení nepřijatelnosti žádosti o udělení dočasné ochrany. Tito cestující jsou zdarma přepravováni ve všech vlacích ČD a to nejpozději do dne, uvedeném na výjezdním příkazu jako poslední den platnosti.

Detailní tarifní podmínky pro bezplatnou přepravu občanů Ukrajiny v České republice

Od 1. 8. 2022 se přeprava uprchlíků z Ukrajiny ve vlacích ČD na území ČR řídí cenovým výměrem, který vydalo Ministerstvo financí ve shodě s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra ČR a železničními dopravci (detaily zde). Podmínky jsou zveřejněné také v Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (detaily zde – článek 26).

  • Nárok na bezplatnou přepravu ve 2. třídě všech vlaků se dokládá výjezdním příkazem, který je uveden v cestovním pasu Ukrajiny nebo připojen k ukrajinskému občanskému průkazu nebo dokladu o přechodu vnější hranice EU z Ukrajiny.
  • Bezplatnou evidenční jízdenku na základě výjezdního příkazu a jednoho z uvedených identifikačních dokladů získají cestující u pokladních přepážek ČD nebo od vlakového personálu (ve vlaku bez dalších poplatků).
  • V povinně místenkových vlacích je přeprava možná pouze s místenkou za cenu podle tarifu TR10. K bezplatným evidenčním jízdenkám je možné do vytížených, nepovinně místenkových spojů získat také bezplatnou místenku.
  • Za stejných podmínek se bezplatně přepravují i osoby do 18 let, které jsou doprovázené cestujícím s výjezdním příkazem. Bezplatná přeprava se týká také zvířat cestujících.
  • Cestující, který se neprokáže výjezdním příkazem a jedním z uvedených identifikačních dokladů, zaplatí jízdné, na které prokáže nárok.

Přeprava ze Slovenska, Polska a Maďarska do České republiky

K cestě z České republiky, případně pro cesty po České republice, mohou ukrajinští občané, kteří se prokáží výjezdním příkazem, využívat všechny vlaky Českých drah a jejich zahraničních partnerů. České dráhy vydávají těmto cestujícím bezplatné evidenční jízdenky nejdále do pohraničního bodu. Na území sousedních států budou občané Ukrajiny přepraveni podle aktuálních podmínek zahraničních železnic. O podmínkách přepravy v zahraničí je potřeba se informovat u jednotlivých zahraničních dopravců.

Další humanitární pomoc Českých drah

ČD vypravily mezi 28. 2. a 6. 3. 2022 celkem 7 humanitárních vlaků z Čopu, resp. Košic do České republiky, kterými přivezly z Ukrajiny do bezpečí 3700 uprchlíků, převážně žen, dětí a seniorů. Opačným směrem pak převážely materiální pomoc pro obyvatele Ukrajiny. ČD také poskytly dvě soupravy s celkovým počtem cca 20 vozů polským železnicím PKP Intercity, které je využívaly k evakuaci ukrajinských běženců z Przemyśle do vnitrozemí Polska.


Úvod Aktuality