nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Objednávka cesty skupiny

Platnost od 11. 12. 2022

Výňatek ze Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO)

37. Objednávkový systém skupinových přeprav

37.1. Skupiny 20 až 99 cestujících (dále 20 a více cestujících) si mohou objednat přepravu včetně mimořádného zastavení vlaku (viz čl. 47 SPPO) prostřednictvím objednávkového formuláře na www.cd.cz/skupiny nebo u pokladní přepážky nebo na zákaznické lince CZS tel. 221 111 122 nejpozději 72 hodin před odjezdem vlaku dle platného jízdního řádu z nástupní stanice cestujících. Podmínkou je dodržení minimálního počtu 20 cestujících, přičemž minimálně 2 cestujícím musí být jízdné vygenerováno objednávkovým systémem. Objednávkový systém na základě zadaných údajů o počtu a struktuře cestujících optimalizuje kombinace jízdného dle podmínek tarifu ČD pro tuto skupinu cestujících. Po schválení objednávky je nutno na základě přiděleného transakčního kódu
zakoupit jízdenky v e-shopu ČD nebo u kterékoliv pokladní přepážky. Jízdenky lze zakoupit nejpozději 48 hodin před odjezdem vlaku z nástupní stanice uvedené na jízdence nebo ve stanoveném termínu zaslaném v e-mailu, jinak objednávka propadá.
37.2. Jízdenky zakoupené prostřednictvím objednávkového systému skupinových přeprav jsou číselně provázané.
37.3. V případě mimořádného zastavení vlaku musí být vystupující cestující odbaveni do nejbližší následující a nastupující cestující z nejbližší předchozí stanice, kde požadovaný vlak dle platného jízdního řádu zastavuje. Za mimořádné zastavení vlaku zaplatí cestující „Poplatek za povolené zastavení nebo zdržení vlaku“ dle tarifu ČD.
37.4. V rámci schvalování přepravy objednané skupiny může řešitel přepravy na základě dohody s cestujícím změnit původně plánovanou trasu přepravy nebo rozdělit skupinu do více spojů. V případě mimořádné události nebo výluky na trati nelze garantovat společné umístění skupiny ve stejném voze.
37.5. Skupiny 20 a více cestujících s jízdními koly obdrží v rámci své objednávky až do vyčerpání kapacity vlaku bezplatnou rezervaci nebo vyhrazení místa pro jízdní kolo do pravidelně řazených vozů. V případě zařazení posilového vozu pro přepravu kol je nutno uhradit poplatek za vyhrazení místa dle tarifu ČD.
37.6. Po schválení a zaplacení přepravy obdrží cestující k jízdnému pro sebe a své spolucestující v rámci své objednávky bezplatné místenky nebo bezplatné vyhrazení míst do zvolených vlaků, pokud je to technicky a technologicky možné, a případně bezplatné rezervace míst pro kolo.
37.7. Bezplatně nelze vystavit místenky a rezervace míst pro kolo do povinně místenkových oddílů/vlaků.
37.8. Bezplatně nelze vyhradit místo a vystavit místenky pro cestující, kteří cestují za jiné jízdné než jízdné vygenerované objednávkovým systémem. Za zajištění objednaných míst pro tyto cestující zaplatí cestující poplatek za vyhrazení místa nebo cenu příslušné místenky dle tarifu ČD.
37.9. Místa se nevyhrazují ani se nevydávají bezplatné místenky při objednávce přepravy do 15 kilometrů nebo do jednotlivých vlaků na schválené trase při jízdách do 15 kilometrů, ani do náhradní dopravy.
37.10. ČD si vyhrazují právo objednávku odmítnout, pokud ji nelze z provozních důvodů zabezpečit.


Úvod Čím se řídíme