nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Jak se dělá jízdní řád

Na přípravě jízdního řádu se podílí několik subjektů a jeho příprava trvá přibližně jeden rok.

Vlaky ve veřejném zájmu

České dráhy připravují návrh jízdního řádu svých vlaků především na základě požadavků objednavatelů veřejné dopravy. Pro dálkové vlaky (rychlíky, rychlíky vyšší kvality, expresy a vybrané spoje InterCity a EuroCity) je objednavatelem Ministerstvo dopravy ČR, pro vlaky regionální (osobní a spěšné) jsou objednavatelem jednotlivé krajské úřady. Ministerstvo dopravy i krajské úřady si u Českých drah na základě smlouvy objednávají vlaky pro zajištění základní dopravní obslužnosti a za tyto vlaky následně Českým drahám platí prokazatelnou ztrátu z jejich provozu. Součástí objednávky jsou počty a časové polohy vlaků na jednotlivých tratích a také požadovaná kvalita dopravy (použitá vozidla, přesnost dopravy apod.).

Další vlaky

Vlaky kategorií SuperCity a vybrané spoje EuroCity a InterCity jsou provozovány bez dotací na vlastní podnikatelské riziko Českých drah. Jejich jízdní řády tedy navrhují přímo České dráhy na základě mezinárodních dohod s železničními dopravci v zahraničí. Mezinárodními dohodami jsou dány i jízdní řády všech vlaků jedoucích do zahraničí (dálkové i regionální vlaky).

Koordinace tvorby jízdního řádu

Zpracovatelem jízdních řádů pro jednotlivé vlaky je Správa železniční dopravní cesty, s.o., která zohledňuje požadavky všech železničních dopravců. Při práci na jízdních řádech se nejdříve upřednostňují vlaky vyšších kategorií a na ně pak navazují vlaky nižších kategorií (postupně SC, EC, IC, EN, Ex, R, Sp, Os), přičemž se upřednostňují vlaky mezinárodní, jejichž jízda se řídí mezinárodní dohodou. Při souběhu více požadavků mají přednost vlaky ve veřejném zájmu (objednané Ministerstvem dopravy nebo krajskými úřady).

Čas na přípravu jízdního řádu

Proces tvorby celostátního železničního jízdního řádu pro určité období trvá déle než jeden rok. Termíny pro uzávěrky připomínek vyhlašuje Správa železnic, s.o.

Připomínky k jízdním řádům vlaků vyšší kategorie (SC a vybrané vlaky EC, IC, EN)

  • České dráhy, a.s., Odbor obchodu osobní dopravy, nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, e-mail: O16sek(zavináč)gr.cd.cz

Připomínky k jízdním řádům dálkových vlaků (rychlíky, rychlíky vyšší kvality, expresy a vybrané vlaky EC, IC, EN)

Připomínky k jízdním řádům regionálních vlaků (osobní a spěšné vlaky)


Úvod Jízdní řád