nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Přestupní doby a přípoje

Stihnu přestoupit na další vlak? A počká přípoj na můj vlak při zpoždění? Podívejte se na základní pravidla.

Čekání na přípojné vlaky

Vlaky osobní dopravy mají nastaven systém čekacích dob, které zajišťují při zpoždění možnost přestupu na následující vlaky. Výše čekací doby určuje nejvyšší možné zpoždění, které může vlak dosáhnout při odjezdu z přípojné stanice, a to včetně přestupní doby, což je potřebný čas na přechod mezi nástupišti. Základní čekací doba (výše zpoždění návazného vlaku na odjezdu) je u všech vlaků ČD stanovena na 5 minut. Vlaky, které mají kratší čekací dobu než 5 minut, jsou označeny značkou "vlak nečeká na žádné přípoje" (kolečko s tečkou). Ve výjimečných případech je možné čekání návazného vlaku zvýšit, tuto možnost prověřuje vlakový doprovod, pro více informací tedy vždy kontaktujte průvodčího.

Přestupní doby

V přiložené tabulce jsou uvedeny základní doby potřebné pro bezproblémový přestup mezi vlaky v dané stanici. S těmito přestupními dobami pracuje automaticky i vyhledávač spojení. Při přestupu mezi některými vlaky může být skutečná doba potřebná na přestup mezi vlaky i kratší než je doba uvedená v tabulce (např. při přestupu na stejném nástupišti).

Soubory ke stažení

Přestupní doby (stav k 1.9.2015)

33 kB (pdf) Stáhnout

Úvod Jízdní řád