Kontaktní formulář

Nemůžete najít hledanou informaci související s cestou vlakem? Zeptejte se nás prostřednictvím Kontaktního formuláře. Poslat nám můžete i vaši stížnost nebo naopak pochvalu.

Máte jakýkoliv podnět týkající se zpoždění, omezení provozu na trati, nádraží nebo zastávek? Obraťte se prosím přímo na správce infrastruktury (tratě, nádraží, zastávky, nástupiště, nádražní budovy, audiovizuální informační systémy pro cestující, zabezpečovací zařízení, přejezdy, výluky), kterým je Správa železniční dopravní cesty, s.o. Kontakty najdete na www.szdc.cz.

Formulář neslouží k podání žádosti o odškodnění za zpoždění dle nařízení EU 1371 – žádosti o odškodnění nám prosím posílejte e-mailem na adresu eshopbox@cd.cz. Pro vrácení nebo výměnu jízdenky eTiket prosím využijte přímo náš e-shop.

Zapomněli jste cokoliv ve vlaku? Pokud je vlak ještě na cestě, doporučujeme co nejrychleji kontaktovat náš Centrální zákaznický servis na lince 221 111 122. Naši operátoři mají možnost spojit se přímo s posádkou vlaku. Všechny ztráty a nálezy jsou následně evidovány na www.eztraty.cz.

Potřebujete poradit? Tým odborných operátorů Centrálního zákaznického servisu je připraven podat informace o spojení, cenách, nabídkách nebo např. aktuální situaci na železnici.

Týká-li se Váš dotaz oblasti GDPR (ochrana osobních údajů), bližší informace naleznete zde.

Ne vždy jde všechno podle plánu. Každá stížnost nám pomůže zlepšit služby pro vaši další cestu. Za stížnost považujeme každé podání, ve kterém se podavatel domáhá práv nebo právem chráněných zájmů, došlo-li k jejich porušení. Můžete napsat i upozornění na nedostatky nebo závady. Pro objektivní posouzení stížnosti prosím popište situaci co nejpřesněji (datum, čas, místo nebo vlak a popis události) a připojte i kopii jízdních dokladů, pokud se jich stížnost týká. Stížnost vyřídíme obvykle do 30 dnů. O výsledku šetření vás budeme písemně informovat.

Každá pochvala je pro nás důležitou zpětnou vazbou, kterou rádi využijeme k naší další práci. Předem tedy děkujeme za každou zprávu o tom, že se nám něco povedlo a prosíme o co nejpřesnější popis situace (datum, čas, místo nebo vlak).

Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) vám garantuje uplatnění některých práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vůči nám, jako správci vašich osobních údajů. Abychom tento proces zjednodušili, připravili jsme odpovědi na některé často se opakující otázky spojené se zpracováním osobních údajů. Podívejte se, proto prosím na sekci otázky a odpovědi níže. V případě, že zde nenajdete odpověď nebo i nadále trváte na uplatnění svých práv, stáhněte si náš formulář pro uplatnění práv zákazníka ohledně osobních údajů. Formulář si můžete vytisknout nebo vyplnit online a poté nahrát na web s vaším zaručeným elektronickým podpisem; v případě, že jste držitelem In Karty, můžete formulář po přihlášení do e-shopu nahrát bez tohoto podpisu. Formulář se zaručeným elektronickým podpisem rovněž můžete zaslat e-mailem nebo jako listovní psaní, které opatříte úředně ověřeným podpisem. Popřípadě jej podat na podatelně v našem sídle na adrese České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1 po předložení dokladu totožnosti vydaného orgánem státní správy. Do předmětu veškeré komunikace nebo na obálku prosím uvádějte předmět „GDPR“.

privacy policy

leták s postupy pro uplatnění práv subjektu OÚ

ochrana osobních údajů


Časté otázky a odpovědi

Zaplatil jsem jízdenku a neobdržel ji. Proběhla platba? Mám nákup opakovat?

Tento problém řešte prosím neodkladně prostřednictvím našeho Kontaktního centra na telefonním čísle 221 111 122 nebo prostřednictvím emailu info@cd.cz. V lepším případě se může jednat o dokončený nákup a opravdu nastal problém pouze s doručením dokladu. Druhou možností je zablokování částky u vaší banky, ale k dokončení transakce z nějakého důvodu nedošlo.

Zapomněl /ztratil jsem ve vlaku své osobní věci, kam se obrátit?

Pokud cokoliv zapomenete ve vlaku, doporučujeme se co nejrychleji obrátit prostřednictvím telefonu 221 111 122 na náš Centrální zákaznický servis ČD. Operátoři mají možnost spojit se přímo s posádkou vlaku a ta se pokusí ztracenou věc zajistit. Všechny ztráty a nálezy jsou pak evidovány na www.eztraty.cz.

Potřebujete znát výši zpoždění nebo jeho důvod?

U aktuálně jedoucích spojů můžete zjistit informace ve funkci VLAK na internetových stránkách ČD, mobilním webu ČD m.cd.cz nebo v mobilní aplikaci Můj vlak. Pokud si nejste jisti důvodem zpoždění nebo potřebujete ověřit jeho výši zpětně, můžete využít email info@cd.cz. Kontaktní formulář použijte v případě, že zpožděním došlo k poškození vašich zákaznických práv.

Mohu prostřednictvím Kontaktního formuláře připomínkovat nevyhovující jízdní řád?

České dráhy v tomto případě vystupují pouze jako dopravce. Většinu dálkové dopravy objednává Ministerstvo dopravy a v případě regionů příslušné krajské úřady. Proto je vhodnější směřovat požadavky k jízdnímu řádu (časová poloha, místa zastavení apod.) přímo na objednatele. Kontakty naleznete přímo na stránkách jednotlivých úřadů. Více infomací najdete na stránce Jak se dělá jízdní řád

Vadí mi stav infrastruktury (koleje, podchody, nástupiště, přejezdy, úklid nádraží). Zajistíte nápravu?

Nepořádek na železnici nás samozřejmě netěší, nicméně nic z uvedených oblastí neovlivníme. Infrastrukturu pro všechny dopravce spravuje státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Je tedy vhodnější oslovit přímo uvedenou organizaci. Kontakt naleznete na www.szdc.cz.

Můžu přes Kontaktní formulář vrátit jízdenku koupenou na internetu?

Ne. Pro vrácení elektronické jízdenky využijte přímo e-shop ČD – stránku Vrácení a výměna jízdenky.

Nejsem spokojen s vašimi službami. Jak vám doložit s mým požadavkem i doklady, které jsem při cestě využil?

Přímo v Kontaktním formuláři můžete vkládat přílohy. V případě, že nemůžete přiložit kopii jízdenky, informujte nás v textu stížnosti alespoň o ceně, místě a přibližném čase nákupu.

Za jak dlouho se mi ozvete s odpovědí na mou stížnost?

Musíme upozornit, že Kontaktní formulář není vhodný k vyřizování akutních problémů. Pro naši reakci musíme prověřit skutečnosti související se zaslanou stížností, a to může nějakou dobu trvat. Legislativně je doba pro reakci ohraničena 1 měsícem od zaslání, ve výjimečných případech (pokud musíme například komunikovat s jiným subjektem) činí tato doba 3 měsíce.

Úvod Kontaktní formulář

nebo registrovat
0 položek 0 Kč