České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Masarykovo nádraží: privatizovat nebo nechat chátrat?

K nejzajímavějším informacím na tiskové konferenci generálního ředitele ČD, která se uskutečnila 17. března, patřil stručný nástin budoucnosti pražského Masarykova nádraží. Novinářům odpovídal na dotazy předseda představenstva a generální ředitel ČD, a. s., Ing. Petr Kousal a jeho I. náměstek Ing. Josef Bazala.

Postup privatizace Masarykova nádraží již schválila Dozorčí rada ČD. Jedná se o smlouvě o založení společného podniku s konsorciem Masaryk station, které vyhrálo výběrové řízení. Konsorcium tvoří společnosti ING Real Estate Development ČR, SUDOP Praha a Morávka centrum. Společnost bude investovat do areálu budov a pozemků s tím, že tam vždy zůstane nádraží zachováno.

Kolejiště, nástupiště a část pozemků nezbytná k provozu nádraží zůstanou ve vlastnictví ČD, a. s., na rozvoj ostatních pozemků i budov (památkově chráněných) bude zpracován developerský projekt, který počítá i s výstavbou hotelu a obchodního centra. V prvním kole si ČD zachovávají ve společnosti Masaryk station 51% většinu, po vydání územního rozhodnutí pražským magistrátem bude poměr vlastnictví 34 % : 66 % ve prospěch vybrané firmy. ČD si však uchovají tzv. blokační právo, bez souhlasu akciové společnosti nebudou moci být činěna žádná rozhodnutí.

Představitelé vrcholového managementu vysvětlili novinářům, že České dráhy nebudou mít nikdy dostatek finančních prostředků na razantní modernizaci nádraží. Taková částka se dnes pohybuje kolem 5 – 8 miliard korun. Naopak konsorcium objekt zhodnotí, takže v budoucnu bude finanční efekt z menšinového podílu ČD, a. s., v konsorciu podstatně vyšší než činí objem prostředků získaných v současné době s různých pronájmů (na Masarykově nádraží je to dnes kolem 20 milionů korun).

Podle dnešních regulí lze předpokládat, že projednání územního rozhodnutí magistrátem potrvá dva až tři roky a poté přejdou vymezené pozemky a budovy do trvalého vlastnictví konsorcia. Během této doby si České dráhy pohlídají, aby se v rozvojovém plánu neobjevily věci, s nimiž by management nesouhlasil, další záležitosti budou pečlivě ošetřeny smlouvou. Navíc veškerá rozhodnutí půjdou přes dozorčí radu a řídicí výbor, budou tedy vrcholově zaštítěna z pozice státu, nikoliv samotného managementu ČD. Řešení pronájmem nepřipadá v úvahu, protože žádná firma nebude investovat miliardy do nemovitostí v areálu, kde by nevlastnila pozemky.

Je šance nedělat nic, prohlásil generální ředitel, sem tam vyměnit dlažbu či okno a majetek ČD, a. s., bude dál chátrat. Průměrné stáří budov je 115 let. Chátrání si snad nepřeje nikdo. A někde se musí začít.

Dozorčí rada ČD, a. s., 5. března také schválila záměr založit dceřinou společnost ČD Reality, kde partner bude vybrán formou výběrového řízení. Tato firma bude následně akcelerovat podobné developerské projekty v dalších lokalitách – i mimo Prahu. Obecně si ČD podrží v dceřiných společnostech majoritu, někde 100 %, někde 51 %, ale časem se může ukázat, že je vhodné hledat strategického partnera. Může také přijít jiná vláda a rozhodnout úplně jinak.

PRAHA (I. Pospíšilová)