České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Integrovaný dopravní systém bude zaveden i v kraji Vysočina

I když jsou podmínky ke zřízení integrovaného dopravního systému (IDS) v kraji Vysočina poněkud odlišné od ostatních krajů, je více než jasné, že i tam IDS časem vznikne. V kraji totiž neexistuje jedno velké spádové centrum, jako je tomu například v Praze, Brně, Hradci Králové či Ostravě, ale takových center se tam nalézá rovnou pět.

V současné době analyzujeme možnosti a zkušenosti k zavedení IDS i v našem kraji. Jsme sice zatím ve stádiu příprav, ale již jsme navázali úzký kontakt s jihomoravským organizátorem IDS, firmou Kordis, ale také s východočeským organizátorem OREDO, který je zřizovatelem systému VYDIS, říká na úvod vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Navrkal.

Inženýr Navrkal potvrzuje, že Vysočině chybí jedno spádové centrum, kam směřuje hvězdicovitě veškerá veřejná doprava. Našich pět velkých center – Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov – je od sebe poměrně dost vzdáleno a každé tvoří jakousi přirozenou spádovou oblast. Propojit tato města integrovaným dopravním systémem bude poněkud tvrdý oříšek, potvrzuje Zdeněk Navrkal.

Krajský úřad proto předpokládá, že IDS by začal fungovat nejprve v jednom okrese, nejpravděpodobněji ve Žďáru nad Sázavou, ostatní místa by se postupně připojila. Nádraží ČD ve Žďáru nad Sázavou má optimální polohu, neboť na něj přímo navazuje tamní terminál veřejné linkové i městské autobusové dopravy. To je dobrý základ pro vznik IDS, říká vedoucí oddělení dopravní obslužnosti z krajského úřadu. Dalším adeptem na integraci je Havlíčkobrodsko, protože do dvou let by měl vedle stávajícího nádraží ČD v Havlíčkově Brodě vzniknout zbrusu nový autobusový odbavovací terminál se společným odbavovacím i informačním systémem.

Krajské město Jihlava má však dopravní situaci poněkud komplikovanou, ale snaží se ji v posledním období intenzívně řešit. V Jihlavě se většina osobní železniční dopravy odehrává na takzvaném hlavním nádraží (pozn. red. žst. Jihlava). A od nádraží Jihlava město, kde ovšem zastavují jen vlaky přijíždějící po trati 225, je autobusový terminál vzdálen ještě dobrých deset minut pěší chůze. Město Jihlava ale vážně uvažuje o tom, že by nové krajské centrální nádraží mohlo být zřízeno právě ve stanici Jihlava město. Jednali jsme dokonce již o konkrétní představě nových dvou krytých nástupišť a podchodu do přednádražního prostoru, informuje Zdeněk Navrkal.

Podle pana Navrkala je jedinou komplikací přímé propojení stanice Jihlava město s tratí 240, směřující z Jihlavy na Brno. Snahou města je urychlit a zjednodušit železniční dopravu, aby vlaky z a do Brna nemusely zajíždět úvratí na dnešní hlavní nádraží. Kraj i město podporují myšlenku výstavby krátké spojovací tratě, vedoucí patrně po visutém mostě v oblasti ulic Na Vyhlídce a Údolní. Rozhodně podporujeme jedno centrální městské nádraží, což by ocenili jak občané, tak i návštěvníci Jihlavy. Současné hlavní nádraží je vzdáleno od centra města skoro tři kilometry, to nové by nebylo vzdáleno více než deset minut pěší chůze či tři čtyři minuty trolejbusem.

Současně inženýr Navrkal připustil, že s novým centrálním nádražím by musel být současně změněn systém tamní městské dopravy. K novému centrálnímu nádraží by musela být svedena trolejbusová a autobusová doprava novou spojovací komunikací mezi Jiráskovou a Havlíčkovou ulicí. Tato komunikace by musela vést v nově vybudovaném zářezu, což by ale neměl být zásadní problém. Mohu potvrdit, že město Jihlava již připravuje projektovou dokumentaci, říká na závěr inženýr Navrkal.

MARTIN HARÁK


Zdeněk Navrkal připouští, že současné jihlavské hlavní nádraží by si časem mohlo vyměnit roli s dnešní stanicí Jihlava město.
Foto: AUTOR