České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Hlavní cenu získala česká lokomotiva

V Parku železniční historie v Budapešti, dceřiné akciové společnosti železnic Maďarska (MÁV), se o víkendu 17. a 18. září konala již pátá Grand-Prix středoevropských parních lokomotiv. Akce byla doplněna o první mezinárodní setkání jídelních vozů a další bohatý doprovodný program.

Vlastní soutěže parních lokomotiv se zúčastnilo dvanáct strojů, rozdělených do tří skupin. V sobotu jely dvě skupiny po čtyřech velkých lokomotivách a v neděli pak následovala třetí skupina menších lokomotiv pro místní dráhy. Tyto lokomotivy byly předváděny strojními četami z celkem šesti států.

Česká republika byla v Maďarsku zastoupena parní tendrovou lokomotivou 464.202 Národního technického muzea v Praze, o kterou již léta vzorně pečuje skupina zaměstnanců Depa kolejových vozidel Českých drah v Olomouci. Tato „tendrovka“ byla zařazena do druhé skupiny velkých parních lokomotiv. S vlastní soutěží, sestávající ze tří náročných disciplín, kladoucích vysoké požadavky nejen na techniku jízdy, ale i fyzickou zdatnost a obratnost osádek, se naše lokomotiva, skvěle řízená olomouckou strojní četou, zhostila na výbornou a získala tak hlavní cenu Grand-Prix. Dodejme, že jednotlivých disciplín se postupně zúčastnili František Šrámek, Alois Smolný, Miroslav Krejčí a Luděk a Jiří Štěrbovi.

K hlavní ceně přispělo i to, že česká osádka uznala jednu dodatečně zjištěnou problematickou chybu, za kterou se zřekla rozdílu jednoho bodu hodnocení, aby strojní četa Srbska z lokomotivy 01.088, se kterou česká osádka soutěžila, obdržela stejný počet bodů. To se stalo proto, že obě soupeřící strojní čety předvedly rovnocenně skvělý výkon, za který by nebylo dobré jednu z posádek poškodit. Pořadatelé tak v druhé skupině udělili první ceny dvě, to znamená, že ji získal jak český stroj 464.202, tak i srbská lokomotiva 01.088.

Za tento postup, který uplatnil v hodnotící porotě zástupce Českých drah, byl tento zástupce mimořádně oceněn zvláštní cenou Fair Play. Na třetím místě druhé skupiny se umístila lokomotiva se strojní četou z Maďarska a druhé místo v této skupině z výše uvedených příčin nebylo uděleno. V první skupině zvítězili naši přátelé ze Slovenska se škodováckou lokomotivou 475.196 před druhou posádkou ze Srbska (s lokomotivou 33.087) a posádkou z Velké Británie na maďarské lokomotivě 424.009.

Náš stroj 464.202 byl přitom po celý víkend středem pozornosti nejen návštěvníků Parku, kterých se během víkendu sešlo neuvěřitelných jedenáct tisíc, ale na závěr i řady reklamních agentur, které výstavy využily k pořízení zajímavých záběrů krásných parních lokomotiv s neméně pohlednými modelkami. Bohatý sortiment doprovodných programů letošní Grand-Prix zpestřila i I. mezinárodní prezentace jídelních vozů, v nichž návštěvníci mohli ochutnat jídla ze sedmi zemí. A tak je jen škoda, že česká společnost JLV nevyužila k takové prezentaci některý ze svých jídelních vozů.

Pátý ročník budapešťské soutěže parních lokomotiv tedy skončil pro Českou republiku díky prezentaci lokomotivy NTM Praha a zručnosti olomoucké strojní čety Českých drah významným úspěchem. Česká republika se na soutěži Grand-Prix parních lokomotiv zúčastnila letos již počtvrté. I to svědčí o prozíravosti dnešních železničních společností, využívajících všech podobných příležitostí ke své úspěšné propagaci.

KAREL ZEITHAMMER, RADKO FRIML


Česká osádka před rozhodující jízdou v Budapešti
Foto: KAREL ZEITHAMMER