České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Provozovatelé osobní dopravy v Evropě zasedali v Dánsku

Ve dnech 22. – 23. září se v dánské metropoli uskutečnilo první zasedání šéfů provozovatelů osobní dopravy v Evropě, které proběhlo pod hlavičkou CER (Společenství evropských železnic).

Hostitelem byly Dánské železnice (DSB), za Evropskou komisi se jednání zúčastnil Jean-Arnold Vinois, ředitel odboru železniční dopravy a interoperability, a Peter Faross, ředitel odboru služeb ve všeobecném ekonomickém zájmu. Přítomen byl rovněž Georg Jarzembowski, poslanec Evropského parlamentu.

Za České dráhy, a. s., se jednání zúčastnili Ing. Jiří Kolář, Ph.D., náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu, a Ing. Jiří Havlíček, ředitel odboru mezinárodního GŘ.

Účelem jednání bylo prodiskutovat aktuální otázky železniční osobní dopravy a vyměnit si názory mezi jejími provozovateli a evropskými institucemi, které tvoří a schvalují evropské normy, upravující tuto oblast železničního podnikání. Na úvod jednání seznámil přítomné se současnou situací pan Vinois. Přednesl souhrnnou zprávu o všech dokumentech, které Evropská komise nyní buď připravuje nebo které jsou ve schvalovacím řízení. Jednotlivým dokumentům a oblastem byly pak věnovány další bloky diskuse: Pan Jarzembowski se soustředil na otázku liberalizace služeb osobní dopravy v Evropě. Tato záležitost je nyní předmětem projednávání v Evropském parlamentu v rámci 3. železničního balíčku, Komise a Parlament se zatím nemohou shodnout hlavně na časovém horizontu liberalizace, zvláště v případě vnitrostátní osobní dopravy. CER zastává názor, že v této souvislosti by EU měla postupovat velmi obezřetně, neboť se jedná o oblast, která podléhá principu subsidiarity (rozhodování uvnitř členského státu).

Pan Faross se zaměřil na otázku práv cestujících (rovněž 3. balíček). Přítomní zástupci železnic i CER zdůraznili názor, že přiměřená práva cestujících je třeba garantovat, ale je nutné kalkulovat ekonomické dopady, rozlišovat kompenzace za nedostatky zaviněné a nezaviněné provozovatelem a rovněž nezvýhodňovat provozovatele jednotlivých druhů dopravy (např. letecké).

Collin Hall, náměstek výkonného ředitele CER, přednesl zprávu o naplňování Charty osobní dopravy CER. Pan Rausch (DB) přednesl příspěvek na téma Služby ve veřejném zájmu. V současné době se dokončuje návrh Evropské komise, který nahrazuje normu z roku 1969 a který by měl upravit oblast definování a zadávání výkonů ve veřejném zájmu v Evropě. Všichni přítomní se shodli, že se jedná o krok správným směrem a Evropská komise je připravena akceptovat všechny relevantní návrhy a připomínky zástupců sektoru. Ing. Kolář, Ph. D., měl mimo oficiální program příležitost si vyměnit názory na danou problematiku s řadou svých kolegů z ostatních železnic a CER a poinformovat je o situaci v této oblasti u akciové společnosti České dráhy.

KODAŇ (J. Havlíček)


Záběr ze zasedání: zleva pánové Sengelov, generální ředitel DSB, Johannes Ludewig, výkonný ředitel CER, a jeho náměstek Collin Hall.
Foto: ARCHIV CER