České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Fotografie z titulní strany


Společná fotografie všech vyznamenaných, kteří se 27. září zúčastnili slavnostního setkání oceněných železničářů ke Dni železnice 2005 s představiteli vedení firmy. Průčelí vládního salonku Prahy hlavního nádraží jim tvoří důstojné pozadí. O setkání čtěte na 3. straně dnešního vydání, rozhovor se synem oceněného Luďka Klementa in memoriam najdete na této straně dole.
Foto: IVO ŠTECHA