České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     S jízdenkou SoNe+ na výlet do Hohenau

Každý alespoň trochu cestovatel již bezpochyby ví, že s jízdenkou SoNe+ se dá cestovat i do některých pohraničních stanic Rakouska. Milovníci historických památek či nákupů se mohou projít po Retzu či navštívit Gmünd, zájemci o železniční historii mohou pátrat v okolí obce Summerau po stopách koněspřežné železnice.

Ve stínu těchto destinací zůstává tak trochu stranou další z možných výletních cílů – rakouské městečko Hohenau, ležící na trati z Břeclavi do Vídně. Bohužel, převládá názor: „Co bychom tam dělali, tam je tak akorát továrna.” Omyl!

Této představě nahrává tak trochu skutečnost, že v bezprostřední blízkosti nádraží leží rozsáhlý areál cukrovaru, za kterým se městečko skrývá. Pokud však nedáte na řeči, zvu vás k jeho návštěvě. Střed města leží necelý 1 km od nádraží. Hned zkraje náměstí, v místní radnici, je informační středisko, vybavené materiály (některými i v češtině) o městě samotném i jeho okolí.

Větší část náměstí zaujímá park s fontánou. Parkem projdeme a zabočíme doleva na Hlavní ulici. Asi po 100 m vpravo (dům č.12) je vcelku nenápadná budova Regionálního muzea Hohenau, dříve domu, kde se narodil i zemřel rakouský populární filmový herec Oskar Sima (1896 – 1969). Velká část expozice je také tomuto herci věnována. V části, týkající se regionálních dějin, jsou představeny exponáty od archeologických vykopávek z doby halštatské až do poválečných let. Třetí část sbírek muzea je věnována železnici, konkrétně Severní dráze císaře Ferdinanda. Expozice dokumentuje její stavbu, dějiny i život na této důležité tepně. Návštěvník si může prohlédnout, kromě fotografií a dobových dokumentů, např. zařízení dopravní kanceláře, historické uniformy, jízdenky, návěstidla aj. Vstupné je 2 eura, děti a studenti polovic, rodinné 3 eura. Otevírací doba je v sobotu, neděli a o místních svátcích od 14 do 17 hod.

Od muzea je pak ve směru Hlavní ulice vidět další zajímavost – zvonice. Původní, dřevěná, ze začátku 18. století, se nezachovala, shořela při požáru v r. 1745. Další pak již byla postavena z cihel a byly na ní umístěny věžní hodiny. Ty původní, po zrestaurování, můžete spatřit v muzeu. Při rozšiřování silnice v letech 1965 – 1967 byla zvonice rozebrána a přemístěna na současné místo. V roce 2000 byla na věži instalována zvonkohra, jejíž 13 zvonů (o váze 2,5 až 48 kg) bylo ulito ve zvonařské dílně Dytrychů v Brodku u Přerova. Kromě toho je zde ještě zavěšen 86kilogramový zvon Florian, který vyzvání vždy v 7 a 19 hodin k ranní a večerní modlitbě. Píseň „Hohenauer Heimatslied”, kterou složil profesor Robert Zelesnik a otextoval ředitel místní školy Anton Schultes, je možno slyšet vždy v 10, 12 a 15 hodin.

Od zvonice se vrátíme zpět po Hlavní ulici na náměstí. Pokud bychom se chtěli osvěžit v místním koupališti (vstup pro dospělé je 2 eura), odbočíme z Hlavní ulice, podle poutačů, doleva. Osvěžení jiného druhu nám poskytne návštěva vršku Kellerberg (leží asi v úrovni zvonice, přes železniční trať). Jak název napovídá, je to kopec „sklípkový”. Tato oblast, stejně jako na opačné straně státní hranice, je pěstováním vína proslulá.

Nehodláme-li se osvěžovat tak ani tak, vrátíme se až k parku. Odtud ulicí Kirchgasse projdeme kolem zdejšího barokního kostela a napojíme se na silnici, směřující k hraničnímu přechodu na Slovensko. A to už vidíme velkou vodní plochu a u ní vyhlídkovou věž. Na asi 17ha ploše bývalých odkalovacích nádrží cukrovaru se nachází významná mokřadní lokalita, která je samozřejmě přírodní rezervací, doslova ptačí ráj. Lze tady spatřit přes 230 druhů vodního ptactva – kachny, husy, potápky, volavky, čápy, kormorány, racky a další. O nich, ale i o době jejich výskytu informuje tabule s vyobrazenými ptačími druhy, umístěná na věži. Rovněž je za poplatek k dispozici dalekohled. Díky vypouštění teplé vody nádrže v zimě nezamrzají a tak je tato lokalita nejvýznamnějším hnízdištěm vodního ptactva ve východním Rakousku. Přezimuje zde i orel mořský.

Nejlepší pohled je samozřejmě z vyhlídkové věže, můžeme si ale udělat i procházku podél vodního kanálu. Asi 1,5 km je vzdálen hraniční přechod do slovenského Moravského Sv. Jána. Až donedávna byl přes řeku Moravu jen pontonový most s omezeným provozem. Dne 7. června 2005 byl otevřen nový železný most spojující oba státy.

Tady zakončíme naši vycházku po rakouském městečku Hohenau a vrátíme se zpět na nádraží.

JANA BĚHOUNKOVÁ


Zvonice v Hohenau