České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Ocenění železničářů za rok 2005

Všechny železničáře oceněné u příležitosti Dne železnice 2005, jejichž seznam jsme otiskli na 3. straně Železničáře č. 37, pozval ředitel odboru personálního generálního ředitelství Českých drah, akciové společnosti, Ing. Mojmír Bakalář, na slavnostní setkání s vedením společnosti 27. září 2005 od 13.00 hodin ve vládním salonku na 1. nástupišti uzlové železniční stanice Praha hlavní nádraží.

Ze 34 pozvaných se pět oceněných ze závažných důvodů omluvilo, takže v krásném prostředí salonku zasedlo 28 železničářů a jeden pozůstalý, syn statečného strojvedoucího, který zahynul při požáru panelového domu, kde zachránil životy všech obyvatel – kromě svého. Článek o něm najdete na 1. straně dnešního vydání.

Uvítali je generální ředitel a předseda představenstva Ing. Josef Bazala a jeho náměstkové Ing. Ivan Foltýn, MBA, a Ing. Petr David, Ph. D., za odborové centrály se zúčastnili Ing. Jaromír Dušek (OSŽ) a Petr Čechák (Federace strojvůdců).

Ocenění se předávala jmenovitě, přebírali je železničáři z rukou generálního ředitele Ing. Bazaly a ředitele odboru personálního Ing. Bakaláře. Bylo zjevné, že všichni ocenění vnímali tento akt velmi opravdově a že si svého pamětního listu váží. Kromě něj dostali i kapesní hodinky s vyrytým věnováním ČD děkují 2005.

Po předání a společném fotografování pozval generální ředitel všechny přítomné na malé občerstvení, které bylo připraveno ve vedlejší místnosti. Ještě dlouho do odpoledních hodin se hovořilo o zážitcích jednotlivých železničářů, o dráze vůbec a také o budoucnosti kolejové dopravy. Všichni se rozcházeli s tím, že prožili nevšední, slavnostní a velmi krásné odpoledne. (red)


Pohled do salonku na část oceněných


Pamětní list a hodinky od firmy ROYAL LONDON, které dostali všichni ocenění.
Foto: IVO ŠTECHA (2x)