České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     



Muzeum na Sokolovsku nejen hornické

Pokud při svých cestách zavítáte na západ Čech, určitě navštivte Hornické muzeum Krásno na Sokolovsku. Nachází se na místě bývalého cínového dolu Vilém. Za zmínku stojí tohle muzeum nejen díky řadě technických unikátů, ale i fotodokumentaci technologicky náročné přepravy vystavených objektů do muzejních expozic.

Ve venkovní části muzejního areálu se představuje expozice důlní kolejové dopravy o rozchodu 900 a 600 mm. Hlavní budova muzea sloužila v 18. a 19. století jako úpravna cínových rud. V letech 1994 až 1998 prošla celkovou rekonstrukcí, jejíž součástí bylo mimo jiné i náročné usazení hlavního exponátu – unikátního parního těžního stroje z roku 1897. Je z Dolu Marie v Královském Poříčí a až k budově muzea absolvoval cestu jako nadměrný náklad. Na stálé místo v budově muzea pak putoval při odkrytí střešní konstrukce za pomoci těžké jeřábové techniky. Zabírá hlavní část expozice hlavní budovy, jejíž zbývající část je věnována těžbě rud a uhlí i mineralogii a geologii Slavkovského lesa. Muzeum bylo slavnostně otevřeno při příležitosti setkání hornických měst a obcí České republiky 5. září 1998.

V přilehlém areálu muzea je také těžní věž a těžní budova, strojovna s elektrickým těžním strojem Siemens z roku 1942 či jedna z našich nejstarších důlních trafostanic, ve které se můžeme něco dozvědět o báňském záchranářství. V budově bývalých dílen je přednáškový sál a příležitostné výstavy. V době naší návštěvy v něm byla rozsáhlá fotodokumentace o přestavbě areálu a dopravě kolejových vozidel do venkovní expozice.

Příznivce kolejové dopravy zaujme zřejmě právě tato část. Mezi zmíněnými budovami jsou odstavné koleje z původních lomů s prezentací důlní kolejové dopravy na Sokolovsku. Povrchovou dopravu o rozchodu 900 mm zde reprezentuje speciální elektrická lokomotiva, motorová lokomotiva, osobní vůz a několik nákladních vozů pro dopravu těžebních materiálů.

Větší část venkovní expozice, která nyní prochází bez omezení návštěvnosti stavebním vývojem, se zabývá podpovrchovou kolejovou dopravou o rozchodu 600 mm. Je zde také replika štoly, kterou si lze prohlédnout. Po dokončení stavebních prací si ji budou moci děti projet v kabinkách důlního vláčku, taženého dochovanou motorovou lokomotivou.

Bohužel, k muzeu se nedostaneme vlakem. Nedaleké město Horní Slavkov má sice své nádraží, ale vlak zde jel naposledy v roce 1997, na trati Krásný Jez – Loket byla veškerá doprava zastavena. Pokud tedy nepoužijeme vlastní automobil, lze využít vlak do Lokte a pro zbývajících zhruba 12 km autobusovou linku.

PAVEL ZIMEK


Parní lokomotiva povrchové dopravy na Sokolovsku s rozchodem 900 mm


Těžní budova a věž Hornického muzea Krásno s venkovní expozicí kolejových vozidel
Foto: AUTOR (2x)