České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Do Ždánic už vlakem nedojedeme…

Železničář 43/2006 seznámil čtenáře s rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR zrušit část tratě Čejč–Ždánice. Tomuto administrativnímu kroku předcházela poměrně dlouhá agónie koncového úseku této regionální dráhy.

Osobní doprava zde byla ukončena s GVD 1997/98 a poslední vlak byl vypraven v pátek dne 22. května 1998. „Ždánka“ však zcela neosiřela. Díky intenzivní nakládce surové ropy v Uhřicích u Kyjova se nadále těšila jak značnému využití, tak i dobré údržbě.

Nejsilnější období registrujeme v létech 2002–2003, kdy zvýšená těžba znamenala navýšení počtu vlaků: do Uhřic se zajíždělo až sedmkrát denně. Po napojení zdejších vrtů na ropovod Družba však nakládka znatelně klesla a od konce roku 2003 se četnost jízd omezila na tři dny v týdnu. Koncová dopravna Ždánice žila do konce devadesátých let především obsluhou vlečky Šroubárny, posledního zdejšího přepravce. Soustředění výroby do nedalekého Kyjova však přineslo následnou odstávku a na jaře 2003 skončily i poslední sporadické obsluhy tohoto téměř zapomenutého úseku.

Právě sem však v období 2002–2006 směřovalo několik nostalgických vlaků, využívajících sjízdnosti tratě. Na opuštěnou lokálku nezapomněli ani nenechavci, kteří se rychle nabourali do výpravní budovy. Brzy po odvezení posledních neprovozních lokomotiv ze zdejší remízy se propadla střecha; bez povšimnutí nezůstalo ani kolejiště, ze kterého se začalo leccos vytrácet. Širou trať pomalu obalil náletový porost, dřevěné pražce začaly vyhnívat. Zavádění zvláštních vlaků se však vždy setkalo se vstřícností ze strany SDC Brno, za což jí patří dodatečný dík.

Zrušení nevyužívaného a zchátralého úseku však už nemohlo být daleko. Ovšem – jako v každém správném dramatu – nastal okamžik jisté naděje, spojený s myšlenkou oživení ždánické Šroubárny. Tento záměr však byl záhy opuštěn a následoval návrh SŽDC ke zrušení tratě. Ve správním řízení, vedeném Ministerstvem dopravy ČR, vyslovilo nesouhlas se zrušením pouze město Ždánice. Ten však postrádal dostatečné zdůvodnění. Dne 10. října 2006 proto vydal odbor drah rozhodnutí o zrušení části dráhy mezi dopravnami Uhřice u Kyjova a Ždánice.

A tak nostalgické vlaky byly posledními, které do Ždánic ještě občas zajížděly. Jen během letošního roku se tak stalo čtyřikrát. Po neveřejné jízdě dne 20. května 2006 s břeclavským historickým vozem 830.018 (M 262.018) sem 29. července zavítala souprava, tvořená vozy 810.223 a 010.610 z DKV Brno, PJ Břeclav. Obě jízdy objednala bohumínská firma Hobby Shop, s. r. o., ve spolupráci s KŽM Přerov. Dne 7. října vyrazil do Ždánic motorový vůz řady 820.113 (M 240.0113), provozovaný KPKV Brno, jehož jízdu organizovala CK Píno. Nakonec opět v režii Hobby Shopu a KŽM Přerov vyjel 14. října 2006 do Ždánic další vlak, v jehož čele stanula dnes již historická motorová lokomotiva 735.007 (T 466.0007) z PJ Břeclav. Asi nikdo z účastníků této zdařilé akce netušil, že pouhé čtyři dny předtím bylo rozhodnuto o zrušení tratě…

Další jízdy už budou zřejmě patřit jen služebním vlakům, které zde provedou „poslední pořízení“ této pěkné, trakčně náročné a poněkud méně šťastné lokálky. Ale to již je jiná stránka z knihy osudů tratě Čejč–Ždánice.

Leoš Tomančák


Historický okamžik – 14. říjen 2006, těsně po 12. hodině. Ždánice opouští poslední vlak ZvlOs 32329 s restaurovanou motorovou lokomotivou 735.007 (T 466.0007).
Foto: AUTOR