České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Historie Výzkumného ústavu železničního v datech


1950 zřízen Výzkumný a zkušební ústav ČSD (sídlo – Praha 16, Ke sklárně 2587)

1956 nový název – Výzkumný ústav dopravní(pod ministerstvem dopravy)

1963 zprovozněn Železniční zkušební okruh ve Velimi

1965 ústav pověřen funkcí Státní zkušebny č. 223

1972 současný název – Výzkumný ústav železniční (sídlo – U Lužického semináře 3, Praha 1)

1989 ústav začleněn do ČSD, s. o., jako specializovaná organizační jednotka

1993 po vzniku Českých drah, s. o. – VÚŽ jako odštěpný závod (sídlo – Novodvorská 1698, Praha 4)

1994 oddělení slovenské části VÚŽ (Bratislava, Vrútky,Košice)

1995 získání statutu – akreditovaná zkušební laboratoř č. 1099

2003 po transformaci ČD, s. o., na ČD, a. s. – VÚŽ jako odštěpný závod

2005 založení a vznik dceřiné společnosti ČD, a. s. – Výzkumný Ústav Železniční, a. s.


Vedení Výzkumného ústavu železničního jsme zachytili při pracovní poradě (zleva): ekonomického ředitele a člena představenstva Ing. Josefa Dufku, generálního ředitele a předsedu představenstva Ing. Antonína Blažka a technického ředitele a člena představenstva Ing. Jaroslava Grima
Foto: IVO ŠTECHA


Zjištění součinitele náklonu italské elektrické lokomotivy ř. E412
Foto: ARCHIV VUZ