České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Ing. Josef Mačát – významný železniční odborník

Ing. Josef Mačát

V únoru si připomínáme 20 let od úmrtí Ing. Josefa Mačáta, významného železničního inženýra a pedagoga. Narodil se 3. března 1914 v České Třebové, jeho činorodý život ukončila nemoc 21. února 1986. Svou celoživotní prací patří mezi významné železničářské osobnosti.

Připomeňme si krátce životní cestu Ing. Josefa Mačáta. Po dokončení měšťanské školy absolvoval dvouletou Zemskou školu pro zpracování dřeva a kovů v Litomyšli a čtyřletou Vyšší průmyslovou školu strojní v Pardubicích. Vysokoškolské vzdělání získal na České vysoké škole technické v Brně. Ing. Mačát bydlel po celý život v železničářském městě Česká Třebová a svou celoživotní práci zasvětil dopravě, železnici a železničnímu opravárenství.

Svůj zácvik po ukončení školy započal v dílnách v České Třebové, dopravní a telegrafické zkoušky absolvoval v žst. Česká Třebová a dopravní zácvik v žst. Letovice. V Dílnách ČD v Lounech pracoval v letech 1943 až 1945. Pak pracoval v železničních dílnách v České Třebové postupně jako hlavní mechanik, vedoucí technické kanceláře, zástupce přednosty a nakonec jako přednosta dílen. Od roku 1948 působil rovněž jako zkušební komisař pro vykonávání dozoru na parní kotle a tlakové nádoby. V roce 1952 přešel na ministerstvo dopravy do Prahy, kde působil postupně jako hlavní inženýr dílenské správy ČSD, odborný sekretář pro řízení rozvoje pro vozový park a dílenskou službu a dále v útvaru sekretariátu vědeckotechnické rady ministerstva dopravy. Na ministerstvu dopravy setrval až do svého odchodu do důchodu.

Ing. Mačát na železnici propracoval a zavedl řadu technických zlepšení. U parních lokomotiv např. navrhl plechový rám stojatého lokomotivního kotle, propracoval a zavedl náhradu za šedou litinu svařování parních válců a předehřívacích komor lokomotiv. Nejznámější a stále používaná metoda je navařování obručí lokomotivních kol pod tavidlem, což je jeho patent. Tento způsob renovace se dosud využívá nejen u Českých drah, ale i v zahraničí. Podílel se rovněž na zpracovávání studií změny celé opravárenské základny v souvislosti s ukončením provozu parních lokomotiv a přechodem na elektrickou a motorovou trakci zejména v dílnách ČSD v Nymburce a na Slovensku ve Vrútkách. Dále se podílel na vypracování a projednání úvodního projektu přístavby vozovny Louny a výstavby dílny Šumperk na opravu kolejových motorových vozů. Za svoji práci obdržel státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu.

Většina železničních odborníků však Ing. Josefa Mačáta zná z jeho pedagogické činnosti. Externě působil několik let na Železniční průmyslové škole v České Třebové, na Vysoké železniční škole v Praze a do svého vysokého stáří na Vysoké škole dopravní v Žilině. V posledně jmenované vysoké škole působil pravidelně jako předseda Státní komise pro obhajoby prací se specializací Lokomotivní a vozové hospodářství. Všichni, kteří ho poznali, si navždy pamatují jeho výborný vztah ke studentům.

Nemalá byla i jeho publikační činnost v odborných periodikách a činnost v odborných institucích a komisích, např. ve Spolku českých inženýrů, České vědeckotechnické společnosti, komisi expertů pro studium strojního inženýrství při Státním výboru pro vysoké školy a Vládní komisi pro schvalování kolejových motorových vozidel.

Ing. Josef Jirsa, Česká Třebová