České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Opava východ má nové zařízení ESA 11

Výpravní budovu ukrytou za lešením uvidí cestující, kteří přijedou do stanice Opava východ. Interiéry jsou dokončené. Poslední dubnový den mohli ještě spatřit rychle postupující rekonstrukci zastřešení krnovského nástupiště do původní historické podoby a poprvé využít nový zastřešený terminál MHD i stanoviště autobusových linek, rovněž chráněné proti dešti.

Fasáda se zatím opravuje jen ze strany silniční komunikace. Od kolejiště se v současné době upravuje povrch nástupiště u budovy, pak bude následovat oprava fasády a zastřešení peronu. Spolu s dokončením podchodu pod celým nádražím předpokládáme, že by se to mělo stihnout do konce října. Zastřešení krnovského nástupiště bude dokončeno už 20. května. Takřka mimo pozornost cestující veřejnosti proběhl 26. dubna další důležitý okamžik – přepnutí stanice na nové zabezpečovací zařízení ESA 11, informoval vrchní přednosta uzlové žst. Opava východ Ing. Jiří Valeček.

Rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení z elektromechaniky na elektronické typu AŽD samozřejmě doprovázelo snížení personální potřeby v důsledku zrušení činností dosud potřebných k obsluze elektromechaniky. Zajišťovalo ji 15 signalistů – deset na řídicím stavědle a pět na stavědle č. 2.

Se zapnutím nového zabezpečovacího zařízení jsme zrušili také funkci operátora. V minulosti byla obsazena v nepřetržitém provozu, ale už během rekonstrukce jsme ji zredukovali na ranní a odpolední směny. A ještě jsme zrušili pozici výpravčího na odbočce v Moravici, což personálně představovalo 4,5 osoby. Tito pracovníci jsou nyní ve funkci venkovního výpravčího. Během zkušebního provozu jsme tuto funkci obsadili v nepřetržitém provozu s předpokladem ranních a odpoledních směn, pokračoval Ing. Valeček a lehce zavzpomínal na okamžiky, kdy se rozhodlo o rekonstrukci zabezpečovacího zařízení před třemi lety.

V té první fázi ani nevěděli, jaké uplatnění budou moci nabídnout zaměstnancům, kteří se stanou nadbytečnými. Zjišťovali pro ně možnosti zaměstnání v Ostravě hl. n., v olomouckém depu, v Praze, i v podmínkách vlastní uzlové stanice. Někteří se rozhodli této příležitosti využít už v předstihu.

Od prvopočátku jsme jednali s odbory. Zcela legitimně je zajímalo, co bude s nadbytečnými zaměstnanci, komu jsme schopni nabídnout práci a kdo dostane výpověď. Tři zaměstnanci využili doprovodný program, nikdo nemusel na pracovní úřad. Výpověď pro nadbytečnost dostali tři lidé, ale i pro ně jsme měli připravenou nabídku zaměstnání u posunu v Ostravě hl. n., kterou však odmítli. Jeden si našel práci u opavské stavební firmy, ostatní se rozhodli podnikat, vyprávěl Ing. Valeček cestou k ústřednímu stavědlu se stanovišti staničního výpravčího a dispozičního výpravčího obsazenými v nepřetržitém provozu. Oba posty mají přehled o probíhajícím provozu v traťovém úseku Ostrava Svinov–Opava východ, který je řízen z Ostravy Svinova až po Opavu Komárov s následným udělením traťového souhlasu. Staniční výpravčí má na dalších dvou monitorech reliéf stanice Opava východ, další ho informuje o technologických procesech a poslední, zatím vypnutý, je připraven pro graficko-technologickou nástavbu.

Pracoval jsem naproti na stavědle jako dispoziční výpravčí. Je to pro nás zcela nová technologie řízení provozu, protože vlastně děláme práci i za zrušené signalisty. Je to zcela jiný typ práce a z profese výpravčího se stává klasické sedavé zaměstnání, usmívá se staniční výpravčí Jaromír Hinčica, který je výpravčím od roku 1977. Je přesvědčen, že elektromechanika, kterou vymysleli naši předkové, vůbec nebyla špatná. Elektronika představuje ještě vyšší zabezpečení provozu, nicméně je závislá na napájení. Takže když zhasne, může být zle.

Dispoziční výpravčí je současně i dirigující dispečer trati D3 na Hradec nad Moravicí a Svobodné Heřmanice za zrušeného výpravčího na odbočce Moravice.

Obsluhuji také informační hlasový i vizuální systém. Na denních tu máme docela frmol, organizujeme dopravu na Ostravu, Olomouc, Jeseník, Hlučín, Hradec nad Moravicí a Svobodné Heřmanice. Po červené čepici je mi tady trochu smutno, ale ještě si ji užívám, protože sem tam chodím střídat výpravčí v Opavě západě, poznamenal dispoziční výpravčí Svatopluk Langer.

IVAN SKULINA


Rekonstrukce zastřešení krnovského nástupiště do historické podoby je jednou ze závěrečných fází optimalizace a elektrizace tratě Ostrava Svinov–Opava východ, investice Správy železniční dopravní cesty, s. o.


Interiér dopravní kanceláře na ústředním stavědle. Na snímku je dispoziční výpravčí Svatopluk Langer (v popředí) a staniční výpravčí Jaromír Hinčica.
Foto: AUTOR (2x)