České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Praha ne, Košice ano, aneb dva pohledy na tramtrain

Měří přesně 37,61 metru, váží 58 tun, uveze 100 sedících a 120 stojících cestujících maximální rychlostí 95 km/hod. Oficiálně se jmenuje GT 8-100C/2S . Za těmito strohými technickými údaji je skryto dvouproudové osminápravové kolejové vozidlo s článkovou konstrukcí, provozované Dopravním podnikem města Karlsruhe v Německu. Letos uplyne patnáct roků od jeho důkladného prozkoušení a konečně i nasazení do provozu, kde se rázem setkalo s obecnou oblibou.

Tramvaj ze západoněmeckého města si připomínku na stránkách „Železničáře“ zaslouží. V roce 1992 totiž právě tímto vozidlem dokázali Němci světu, že idea městské tramvaje a příměstského vlaku v jedné karosérii není bláznivou futurologickou vizí, ale střízlivou a dostupnou realitou. Karlsruhe a jeho okolí, region s téměř jeden a půl miliónem obyvatel, následovala s „vlakotramvají“ i další německá města – Saarbrücken a Chemnitz. I tam lze bez problémů nastoupit do příměstského vlaku a bez přestupu vystoupit na tramvajové zastávce v centru města.

Lákavá myšlenka zapustila kořínky i u nás. Na pionýra z Karlsruhe, který dokáže zkombinovat dva dopravní systémy, si vzpomněli architekti z pražského ČVUT. Napadlo je, zda by „vlakotramvaj“ slušela Praze a jejímu okolí. V Hospodářských novinách ze dne 7. května 2007 došli k závěru, že ano. „Výhodou takového vozidla je jednoznačně to, že je lehčí, a není proto tak hlučné jako klasický vlak. Navíc je výrazně levnější než budování podzemního metra. Stavět metro nebo rychlodráhu na letiště je za současné situace pro Prahu příliš velký luxus,“ dovozuje Karel Hájek z Fakulty architektury ČVUT.

Myšlenka městské tramvaje, jezdící současně po železničních kolejích, naopak nijak nenadchla pražského radního pro dopravu Radovana Šteinera. Svůj negativní postoj zformuloval zcela jednoznačně: „V Praze není území, které lze pro tramtrain využít. Tramtrain má menší kapacitu než metro, navíc ho není za současných drážních předpisů možné provozovat na železničních tramvajových kolejích zároveň.“ (Hospodářské noviny 7. 5. 2007).

Zřejmě k poněkud vstřícnějšímu názoru na vlakotramvaj se dopracovali naši slovenští sousedé. Svědčí o tom článek v letošním dubnovém čísle měsíčníku „Semafor“, který seznámil čtenáře s nejnovějším záměrem Košického samosprávného kraje: vybudovat v Košicích a okolí integrovaný dopravní systém – KORID. Ten by měl fungovat právě na propojení košických tramvajových kolejí s tratěmi Železnic Slovenské republiky (ŽSR). A co je nejpodstatnější – projektu již dalo zelenou i slovenské ministerstvo doprav, pošt a telekomunikací. Právě s ním a s ŽSR teď připraví Košický kraj potřebné podklady pro legislativní dořešení technických problémů, které by měla vyřešit ministerská vyhláška. Náklady na celý projekt KORID, zahrnující osm staveb, se odhadují na tři miliardy slovenských korun. Město Košice i kraj se proto ucházejí o finanční podporu z fondů Evropské unie. Výstavba by měla probíhat po etapách a s jejím ukončením počítají v Košicích v roce 2013.

Výhody kombinace vlaku a tramvaje užívají obyvatelé tří německých měst. Teď tedy o zavedení systému vážně uvažují i ve druhém největším městě na Slovensku. A u nás?

Pavel Schreier


Nákres dvousystémové vlakotramvaje, jezdící od roku 1992 v Karlsruhe