České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Nové číselné značení hnacích vozidel, přípojných, vložených a řídicích vozů

Dne 11. srpna 2006 bylo Komisí evropských společenství schváleno rozhodnutí o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému (TSI).

Bod 4.2.2.3 TSI a v návaznosti na něj přílohy P až P 14 pak podrobně stanovují nový způsob označování vozidel. Nově se zavádí jednotně pouze dvanáctimístné označení, které musí být na všech vozidlech vyrobených, rekonstruovaných či modernizovaných po dni účinnosti, tj. po 14. únoru 2007. Ostatní vozidla musejí být nově přeznačena do 31. prosince 2014. Na rozdíl od vyhlášky UIC 438-1, zabývající se značením osobních vozů a kterou TSI prakticky převzaly, je značení hnacích vozidel od Vyhlášky UIC 438-3, podle které byla hnací vozidla doposud označována, částečně odlišné. TSI jako vyšší právní norma má přednost, a proto musí být značení hnacích vozidel, přípojných, vložených a řídicích vozů upraveno.

Pro hnací vozidla, ucelené dopravní jednotky a přípojné a řídicí vozy to konkrétně znamená, že bude stávající značení upraveno dle následujících zásad:

Přeznačení vozidel podle výše uvedených zásad bude provedeno:

Prvním vozidlem, které bylo od výrobce dodáno již s novým označením, je elektrická jednotka 471.032.

(Autor článku Ing. Roubal je pracovníkem odboru 12 GŘ)

MARTIN ROUBAL