České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     DKV Praha dnes a zítra

„Odstavné nádraží jih v Praze považujeme do budoucna za vlajkový areál Českých drah. Postupně se sem přemístí další železniční provozy, aby tu našly důstojné a bezpečné prostředí. Zároveň si tak uvolníme jiné prostory, o nichž pak rozhodneme, zda je budeme dál rozvíjet nebo pro ně nalezneme jiné řešení. Nepotřebné budovy nebudeme opravovat, na to nemáme ani finanční zdroje, ale prodáme je.“

Těmito slovy zahájil předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a. s., Ing. Josef Bazala jednání členů představenstva v pražském Depu kolejových vozidel, v sídle hospodářského vedení na Chodově. V úterý 22. března tu byli přítomni také jeho náměstci – pro ekonomiku Ing. Vladimír Filip a pro dopravní cestu Ing. Petr David, Ph. D., ředitel odboru majetkového podnikání Bc. Václav Petrášek, ředitelka odboru investičního Ing. Hana Dluhošová, ředitel odboru interního auditu a kontroly Ing. Vladimír Honzák, ředitel kanceláře generálního ředitele PhDr. Oldřich Zatloukal a její pracovník Ing. Antonín Věchet a také ředitel kanceláře náměstka pro osobní dopravu Mgr. Petr Šťáhlavský. K čelným účastníkům delegace patřil samozřejmě ředitel odboru kolejových vozidel Ing. Rostislav Novák, který zároveň – spolu s vrchním přednostou DKV Praha Ing. Václavem Sosnou – patřil k těm, kteří návštěvu nejvyššího vedení ČD, a. s., na půdě depa v prostorách ONJ provázeli.

Hosté se přijeli osobně přesvědčit o úrovni ekonomického a technického chodu DKV, o současném stavu významné investice – stavby myčky souprav – ale také o tom, jak efektivní je zabezpečení celého areálu. Generální ředitel Ing. Bazala zároveň informoval o záměrech nejvyššího vedení firmy pro nejbližší období.

Na bezpečné zajištění areálu kladl Ing. Bazala značný důraz. Rozlehlý areál DKV byl do loňského roku prakticky nestřežený, čehož v hojné míře využívali sprejeři i zloději kovů. Dokonce tam došlo k požáru pantografové jednotky a k poškození vozidel. Proto představenstvo rozhodlo o oplocení pozemku a střežení areálu bezpečnostní agenturou. Celý areál je v záběru 15 průmyslových kamer, z toho čtyř otočných. Jsou schopné pohybu horizontálního i vertikálního a mohou transfokací přiblížit jakékoli místo v záběru. Jejich rozlišovací schopnost umožňuje snadno přečíst i poznávací značku automobilu kdekoli v areálu, jak se mohli přítomní na místě přesvědčit.

To je cesta, kterou musíme jít, komentoval informace Ing. Sosny generální ředitel Ing. Bazala. K oplocení, kamerovému systému a bezpečnostní agentuře přistoupí i skutečnost, že v prostorách ONJ budou v blízké budoucnosti pracovat jen zaměstnanci Českých drah a ti musí být vedeni k tomu, aby nebyli lhostejní k cizím lidem, kteří se v areálu pohybují.

Depo kolejových vozidel Praha je jednou z rozhodujících jednotek odvětví kolejových vozidel. Zahrnuje provozní jednotky Odstavné nádraží jih, Vršovice, Kolín a řadu provozních středisek a pracovišť včetně STP Praha.

V současné době patří DKV Praha mezi největší Depa kolejových vozidel Českých drah; má 2183 zaměstanců, z nichž více než 81 % zajišťuje produktivní činnosti. Od 1. července 2004, tedy od vzniku této jednotky, se snížil celkový počet zaměstnanců z 2776 na současný stav.

Provozní výkony, které zajišťuje DKV Praha, jsou velmi pestré: lokomotivy zajíždějí až do Žiliny a Břeclavi, na jih do Sušice a na sever na DB do Rzepina. Osobní vozy patřící DKV Praha můžeme spatřit v Hamburgu, Frankfurtu, Furth im Wald stejně jako v Salzburgu, Ljubljani, ve Vídni, Budapešti, Varšavě, Moskvě a Bukurešti. Praha má také všechna pendolina. Pro rok 2007 je plánovaný běh vozidel 38,6 milionu kilometrů a vozební výkony představují 7027 milionů tzv. hrubých tunokilometrů.

DKV Praha provozuje celou škálu řad hnacích vozidel; v současné době zavádí do provozu modernizovanou soupravu Regionova. V segmentu předměstské Pražské integrované dopravy mají sice stále hlavní slovo přestárlé jednotky 451 a 452, jsou ale postupně nahrazovány nejnovějšími soupravami domácího výrobce – řadou 471 City Elefant.

Pro soupravy řady 680 pendolino je vyhrazena hala 518, kde se provádí údržba i případné opravy. V nepřetržitém provozu tam pracuje 157 opravářů. Součástí haly 518 jsou pomocná pracoviště elektroniků, zámečníků a dalších řemesel. K nejvýznamnějším patří pracoviště defektoskopické nedestruktivní kontroly dvojkolí.

Hala 512 slouží k provozní údržbě pantografových jednotek Pražské integrované dopravy; pracuje tady 51 správkařů. Součástí pracoviště je i elektronická dílna.

Nově budovaná myčka bude sloužit jak osobním vozům, tak předměstským soupravám a pendolinům. Její stavba byla zahájena 1. dubna 2006 a ukončení se předpokládá 31. října 2007. Dodavatelem je firma TCHAS, použitá technologie KMS, Follert a Roediger. Celkové náklady představují 296 milionů korun. Velikost mycího tunelu je úctyhodná – 8,2 m x 91,2 m. Po zprovoznění myčky se očekává její plné využití bez zbytečných prostojů. V porovnání s nedostatečným využitím myčky v bohumínském depu kladl právě na toto hledisko důraz Ing. Bazala.

Součástí ONJ je obsluhované kolejiště o délce 39,63 km s 268 výhybkami. O sestavu vlaků a manipulace s vozidly se stará v turnuse 121 zaměstnanců.

Ing. Bazala spolu s ostatními členy delegace, k nimž se připojil také člen Dozorčí rady Českých drah, a. s., PhDr. Jan Bitter, si pak osobně prohlédli řadu pracovišť včetně mycího tunelu. Zajímali se o aktuální stav a provozuschopnost kolejových vozidel, jejich turnusovou potřebu a využití. Podrobně si nechali vysvětlit vlastní technologii fungování nové myčky.

Hosté na závěr návštěvy DKV Praha zavítali také do provozní jednotky Praha Vršovice, kde si prohlédli opravárenská pracoviště včetně vršovické hříže, obou rotund a vršovické speciality – dvou točen těsně sousedících.

IRENA POSPÍŠILOVÁ


V jednací místnosti se s vedením DKV Praha sešli (zprava) generální ředitel ČD Ing. Bazala, jeho náměstek pro ekonomiku Ing. Filip, ředitel kanceláře náměstka pro osobní dopravu Mgr. Šťáhlavský a další představitelé vedení firmy.


Na protější straně stolu mj. zasedli (zleva): provozní náměstek DKV Praha Ing. Vít Mareš, vrchní přednosta Ing. Václav Sosna, technický náměstek Jan Střelka a ředitel odboru kolejových vozidel Ing. Rostislav Novák.
Foto: Ivo ŠTECHA (2x)