České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Integrovaný systém EgroNet a památky v Karlovarském kraji

Rozvojový dopravní svaz (RDS) uspořádal v sobotu 19. května zajímavou akci s názvem „S Egronetem za památkami Karlovarského kraje“. Sobotní akce se uskutečnila jako veřejná a živá prezentace vozového parku jednotlivých dopravců sdružených v RDS. Byla spojena s návštěvou významných památek Karlovarského kraje – hradu a zámku v Bečově nad Teplou, hradu Lokte a tzv. Horního hradu Hauenštejna.

Projekt byl finančně podporován z Evropské unie, konkrétně z Fondu malých projektů Interreg IIIA (ČR–Sasko) v regionu Egrensis a také Karlovarským krajem. Celé akce se zúčastnila řada čestných hostů, mezi nimiž nechyběli náměstek primátora města Karlových Varů Petr Keřka, ředitel příspěvkové organizace Koordinátor integrované dopravy Karlovarska Zdeněk Kusý či vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Milan Novák.

Vzácní hosté měli možnost navštívit jídelní vůz, který byl pro tento účel deponován na dolním nádraží. Občerstvení, které objednal Rozvojový dopravní svaz, hostům roznášely půvabné pracovnice KCOD ČD Karlovy Vary a Dopravního podniku města Karlových Varů pod vedením Pavla Hladíka z Krajského centra ČD.

Málokdo možná ví, že autorem názvu v Evropě ojedinělého integrovaného přeshraničního systému regionální veřejné dopravy EgroNet je sokolovský občan Vladimír Štěrba, který je kontrolorem dopravy Regionálního centra provozu Českých drah v Ústí nad Labem. Pan Štěrba se stal vítězem soutěže o tento název a byl dokonce oceněn při přijetí v německém Bundestagu.

Rozvojový dopravní svaz je nezávislým sdružením železničních a autobusových dopravců Karlovarského kraje. Akciová společnost České dráhy, zastoupená Krajským centrem osobní dopravy a přepravy (KCOD) Karlovy Vary, je jeho významným členem. Rozvojový dopravní svaz byl založen v roce 1999 s cílem pomáhat rozvíjet a integrovat veřejnou dopravu karlovarského regionu, a to i v rámci přeshraničního projektu EgroNet. Hlavním posláním tohoto sdružení je navázat úzkou spolupráci s příslušnými orgány státní správy, zejména krajským úřadem, jakožto objednavatelem dopravní obslužnosti a Koordinátorem integrované dopravy Karlovarska, potvrzuje vedoucí Krajského centra Českých drah v Karlových Varech Vladimír Omelka.

České dráhy se na úspěchu celé této akce organizačně podílely prostřednictvím zmíněného karlovarského Krajského centra, v úzké spolupráci s uzlovou železniční stanicí Karlovy Vary, Depem kolejových vozidel Plzeň – provozním střediskem Karlovy Vary a organizační jednotkou Vlakový doprovod osobní dopravy Karlovy Vary. I tato skutečnost svědčí o vzájemné velmi dobré spolupráci všech složek Českých drah v Karlových Varech.

Ve stánku ČD na dolním nádraží v Karlových Varech obsluhovala zájemce Ludmila Krištofová z info centra ČD. Vedle ní vidíme vedoucího KCOD Vladimíra Omelku a za ním komandujícího VDOD Richarda Jakla.
Foto: MARTIN HARÁK

Společnost České dráhy se ve Varech prezentovala motorovou jednotkou Regionova, která byla buď vystavena ve stanici Karlovy Vary dolní nádraží, nebo zabezpečovala pro zájemce bezplatnou přepravu mezi dolním a horním nádražím. Na karlovarském horním nádraží (pozn. red.: oficiální název zní železniční stanice Karlovy Vary) byla veřejnosti zpřístupněna dopravní kancelář, konkrétně jednotné obslužné pracoviště (JOP) výpravčích dálkově řízeného úseku Karlovy Vary– Kadaň.

Tuto prezentaci během celého dne provázel fundovaným výkladem dopravní náměstek vrchního přednosty uzlové železniční stanice Karlovy Vary Petr Altman. O prohlídku byl mezi veřejností nebývalý zájem, informuje Vladimír Omelka.

Odpoledne vyrazila druhá, lidmi zcela přeplněná Regionova, vedená strojvedoucím Alešem Dáňou, jinak vedoucím Provozního střediska Karlovy Vary, do Lokte. Tam bylo možné na základě stylové lepenkové jízdenky RDS získat výraznou slevu na vstupném do hradu Loket, podobně jako v Bečově nad Teplou a Hauenštejně, kam zajížděly v předem vyhlášených časech z Karlových Varů zvláštní vlaky či autobusy. Jízdné bylo v sobotu 19. května na všech vybraných trasách a u všech dopravců zcela zdarma.

Čirá náhoda tomu chtěla, že se souběžně v Lokti konala oslava 130. výročí zahájení provozu na trati Nové Sedlo–Loket, takže v jeden okamžik bylo možné fotoaparátem zachytit na čtyřech kolejích vedle sebe motorové vozy či jednotky M 120.417, M 131.1101, M 131.1487 a 814.004, ale také parní lokomotivu 354.195. Tolik hnacích vozidel pohromadě, a hlavně takového složení, zde během stotřicetileté historie tratě pravděpodobně ještě nikdo nespatřil, říká vedoucí KCOD Vl. Omelka.

Další lahůdkou pro železniční fandy byla souprava legendární historické motorové soupravy Vindobona společnosti ÖBB, která do Karlových Varů přivezla rakouské turisty. Nebylo sice možné prohlédnout si její interiér, ale železniční fotografové mohli v klidu v karlovarském depu nafotit mnoho pěkných a zajímavých záběrů.

A aby všeho nebylo dost, tak se ve Varech v ten stejný den současně slavilo 100. výročí tunelové lanové dráhy k hotelu Imperiál. Z Terminálu, nebo-li od železniční stanice Karlovy Vary dolní nádraží, vozily návštěvníky k horní stanici „Imperiál“ či k dolní stanici lanovky na Divadelní náměstí historické autobusy typu RTO 706 a ŠL 11. Další historický autobus, „erťák“ RTO 706 LUX, zabezpečoval dopravu na speciální bezplatné lince Karlovy Vary dolní nádraží (Terminál)–Loket a zpět.

Akce se těšila až neočekávaně velkému zájmu veřejnosti, umocněnému i krásným slunečním počasím, jakož i paralelními akcemi v Chodově, Nové Roli a Lokti. Rozvojový dopravní svaz přesvědčil veřejnost, že je schopným organizátorem, a i když jeho členové jsou vzájemnými konkurenty, dokáží mezi sebou velice dobře spolupracovat. To je podle mého názoru největší přínos tohoto projektu, doplňuje Vladimír Omelka. České dráhy si rozhodně ostudu neudělaly. Zároveň bych chtěl touto cestou vyjádřit upřímný dík vrchnímu přednostovi uzlové železniční stanice Karlovy Vary Václavu Zilvarovi, jeho náměstkům Petru Altmanovi a Miloši Rybkovi, vedoucímu provozního střediska Karlovy Vary (DKV Plzeň) Aleši Dáňovi a vedoucí organizační jednotky Vlakový doprovod osobní dopravy Karlovy Vary Janě Gottfriedové za personální zajištění a také osobní účast. Současně chci poděkovat všem svým kolegům z karlovarského Krajského centra Českých drah a všem zúčastněným zaměstnancům uzlové železniční stanice Karlovy Vary.

MARTIN HARÁK


Ve stanici Loket se Regionova potkala s „věžákem“, nebo-li historickým motorovým vozem M 120.417.
Foto: MARTIN HARÁK