České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Fotografie z titulní strany


Početná delegace členů představenstva Českých drah, a. s., a dalších hostů navštívila v úterý 22. května, vzápětí po ukončení svého řádného zasedání, v čele s předsedou představenstva Ing. Josefem Bazalou areál pražského depa kolejových vozidel. Značné pozornosti se těšila výstavba nové myčky (na snímku pohled z prostoru mycího tunelu).
Foto: Ivo Štecha