České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     


Představujeme vedoucí Regionálních center vlakového doprovodu
Od Lounska až po Lužické hory

Vedoucí ústeckého RCVD je přesvědčen, že díky týmové spolupráci se podaří postupně docílit špičkové úrovně služeb.
Foto: AUTOR

Regionální centrum vlakového doprovodu (RCVD) Ústí nad Labem takřka stoprocentně kopíruje oblast Ústeckého kraje. Jde o velmi rozsáhlou a členitou oblast, sahající od Lužických hor na Rumbursku přes Ústí nad Labem, až po žatecký a lounský region, proslulý pěstováním chmele.

Ústecké Regionální centrum je se svými 331 zaměstnanci čtvrté největší v České republice. Vedení sídlí v krajském městě Ústeckého kraje, hlavní komando najdeme v Děčíně a další v Ústí nad Labem a Chomutově. RCVD Ústí nad Labem zajišťuje doprovod řady vlaků, od regionální dopravy přes rychlíkovou, až po vlaky vyšší kategorie EuroCity.

Mezinárodní vlaky EuroCity doprovází posádky z Děčína, které s nimi zajíždějí až do Německa. To pochopitelně s sebou nese i požadavky na jejich nadstandardní přístup k zákazníkům a jazykovou vybavenost. Současně naše pracovní týmy začaly na Děčínsku a Rumbursku doprovázet nové motorové jednotky Regionova, které znamenají významný pokrok v kultuře a pohodlí cestování, informuje vedoucí ústeckého Regionálního centra Václav Müller.

Se svými spolupracovníky, dozorčím Michalem Pinkou a hospodářsko-správní referentkou Alenou Vávrovou, řídí pan Müller ústecké regionální centrum. Na železnici pracuje od roku 1983. Začínal jako výpravčí, později pracoval jako dispečer, ale také například jako přednosta či náměstek vrchního přednosty. Loňského roku jsem se přihlásil do výběrového řízení na vedoucího Regionálního centra Ústí nad Labem, v němž jsem zvítězil, říká Václav Müller.

Předávání informací mezi vedením Regionálního centra a komandujícími je na vysoké úrovni. Vedoucí i dozorčí pravidelně komanda navštěvují. V komunikaci mezi členy obsluhy jednotlivých vlaků a vedením, díky mobilním telefonům, nejsou žádné zásadní problémy a zaměstnanci mobilní techniku úspěšně využívají.

Vznik jednotlivých Regionálních center znamená podle Václava Müllera úplně nový systém řízení a péče o vlakové čety. Jako každý nově vznikající systém vyžaduje i tento od vedení i jednotlivých zaměstnanců přesné plnění pracovních povinností, samostatnost v rozhodování a v neposlední řadě i vlastní invenci.

Jsme přesvědčeni, že vytvoření našeho Regionálního centra se vydařilo a nadále budeme dělat vše, aby patřilo k nejlepším v síti Českých drah. Úkol to je nelehký, ale za přispění všech našich zaměstnanců se jistě podaří, doufá Václav Müller.

MARTIN HARÁK