České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Přestěhováním se ročně ušetří milion korun

K 1. lednu 2007 byla jmenována – po odvolání JUDr. Sailerové – ředitelkou o. z. Železniční zdravotnictví (ŽZ) Ing. Jaroslava Šmejkalová. Vystudovala VŠE Praha, obor zahraniční obchod, absolvovala postgraduální studium financí. Pracovala v různých podnicích převážně ve funkcích ekonomického zaměření (od ekonoma po ředitele podniku), např. v obchodním domě Máj (později Keymart) byla v pozici manažera pro personální práci.

Na ČD nastoupila do Železniční nemocnice Praha v roce 1999 jako hlavní ekonom, později byla jmenována do funkce ekonomického náměstka. Tuto funkci zastává i v současné době, kdy se stala ředitelkou ŽZ. Paní ředitelka je vdaná – a současný vztah si pochvaluje – z prvního manželství má dva dospělé syny a tři vnoučátka. A protože sto dnů „hájení“ před novináři od jejího uvedení do funkce již před časem uplynulo, požádali jsme ji o několik slov.

Začala restrukturalizace ŽZ ihned po vašem příchodu do funkce?

Při svém nástupu jsem dostala úkol restrukturalizovat ŽZ, a tudíž i snížit personální stav. Představenstvo firmy odsouhlasilo rámcově pětiprocentní snížení administrativy v ŽZ s tím, že na ředitelství ŽZ bude snížen stav na 5 zaměstnanců + ředitel.

Snížením počtu zaměstnanců se dosavadní kancelářské prostory v Novodvorské ulici, kde jsme byli v nájmu, staly nadbytečné a po dohodě s Železniční nemocnicí v Italské ulici jsme se přestěhovali do prostor, které nám ředitel této nemocnice pan PhDr. Matoušek ochotně poskytl. Takže jen tím, že neplatíme nájem za nadbytečné kancelářské prostory, ušetříme ročně kolem milionu korun. Jsem přesvědčena, že to byla pozitivní změna, komunikace se zdravotnickými zařízeními ZŽ i s útvary GŘ ČD je operativnější a naši zaměstnanci jsou s novým prostředím spokojeni.

Jsou spokojeni i ti, kteří museli odejít?

V podstatě mohou být. Jedna zaměstnankyně našla uplatnění tady v nemocnici, další na generálním ředitelství ČD a té zbývající jsme nabídli vzhledem k věku doprovodný sociální program.

Jaká je v současné době struktura Železničního zdravotnictví, tedy jakými disponujete zařízeními?

Pod ředitelství spadá Železniční nemocnice Praha v Italské ulici a železniční polikliniky v Nymburce, Plzni, České Třebové, Olomouci a Ostravě. Celkově jde zhruba o 650 pracovníků zahrnujících lékaře, sestry, zdravotnický personál, administrativu. Hlavním posláním ŽZ je závodní preventivní péče o zaměstnance ČD (povinné periodické preventivní prohlídky), ale i léčebná a další související zdravotní péče o ně, jejich rodinné příslušníky i ostatní zaregistrované pacienty.

A jak si vedou jednotlivá zdravotnická zařízení ŽZ po stránce ekonomické?

Dá se říci, že dobře. V loňském roce byly všechny v zisku, žádný nebyl ve ztrátě. Letošní rok zatím nelze hodnotit, ale předpokládám, že výsledek nebude horší než loňský.

Periodické a vstupní prohlídky zaměstnanců a. s. ČD jsou smluvně zajištěny výhradně u vás, takže zaměstnanec nemůže jít k jinému než určenému lékaři. Je to tak?

Ano, to je zájem podniku, protože to zajišťuje objektivitu a srovnatelnost výsledků, ale hlavně vysoké požadavky na zdravotní způsobilost rozhodujících profesí a tím i bezpečnost železniční dopravy. Tento požadavek vychází z potřeby znalosti specifik železničních profesí i prostředí, v němž zaměstnanci ČD pracují, což naši i smluvní lékaři splňují.

Jaký podíl vašich pacientů tvoří železničáři, tedy pracovníci Českých drah?

Ono je to složitější, než to na první pohled vypadá. Každý železničář má rodinné příslušníky, kteří jsou většinou také našimi pacienty. Ti všichni si péče poskytované v našich zařízeních váží, návštěvy nejsou neosobní jako v některých velkých zdravotnických zařízeních, u nás mají tak trochu rodinný pocit. Ve velké míře nás také navštěvují i železničáři důchodci a jejich rodinní příslušníci. Když to vezmeme takhle, pak podíl železničářů u nás je určitě přes 80 procent. Jistý podíl našich pacientů se také skládá z bývalých železničářů, kteří v rámci restrukturalizace odešli jinam. I ti nám z valné části zůstávají věrní. Všichni železničáři si rovněž váží toho, že management Českých drah zachovává služby Železničního zdravotnictví, které jsou poskytovány v různých podobách již cca 50 let.

Co byste chtěla na závěr vzkázat čtenářům Železničáře?

Všem přeji, aby byli hodně zdraví a nemuseli často vyhledávat naše služby; a když už je budou potřebovat, aby byli s naší prací a léčením spokojeni. A vůbec nejlepší by bylo, kdyby k nám museli chodit jen na preventivní prohlídky.

IVO ŠTECHA