České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Třetí nástupiště již v provozu

Na ústeckém hlavním nádraží mají cestující od pondělí 14. května k dispozici zbrusu nové 3. nástupiště, vyhovující nejnáročnějším koridorovým parametrům. Nástupiště nadále zůstává ve zkušebním provozu a čeká je ještě řada dalších stavebních úprav.

Současně se stavební čety daly do bourání druhého nástupiště, které by mělo být rekonstruováno ještě během letošního roku proto, aby mohlo začít sloužit cestujícím od nového jízdního řádu 2007/2008. Po dostavbě druhého perónu tak bude mít stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží nejen moderní odbavovací halu, ale i všechna tři nástupiště.

Jak řekl našemu listu vedoucí Krajského centra ČD v Ústí nad Labem Petr Hinterholzinger, postupná rekonstrukce celého ústeckého hlavního nádraží souvisí s přestavbou železničního uzlu a letos budou ukončeny nejnáročnější stavby, které budou mít vliv na plynulou přepravu cestujících. Od nového jízdního řádu se také na ústecké hlavní nádraží vrátí úvraťové jízdy rychlíků v relaci Praha–Cheb a nové nádraží se tak stane plnohodnotným přestupním terminálem v srdci Ústeckého kraje, dodává Ing. Hinterholzinger.

Ústí nad Labem (Martin Harák)


Ústecké třetí nástupiště je postaveno moderním, bezbariérovým způsobem.
Foto: AUTOR