České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Zkušební jízdy 124 601 v Polsku

Zkušební lokomotiva 124 601-6 Výzkumného ústavu železničního, a. s. (VUZ), zavítala ve dnech 23. až 28. dubna již potřetí do Polska, aby zde vykonala sérii zkušebních jízd vysokými rychlostmi. Zkušební jízdy byly realizovány firmou Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (CNTK), která je zaměřením své činnosti blízká společnosti VUZ. CNTK se zabývá především výzkumem, vývojem a expertní činností v oblasti kolejové dopravy.

Důvodem těchto zkušebních jízd bylo ověření chování trakčního vedení při vysokých rychlostech, a to až do rychlosti 200 km/h. To byl také hlavní důvod, proč si polští kolegové z CNTK vyžádali zapůjčení lokomotivy 124 601-6, která je konstruována pro maximální rychlost 200 km/h. V Polsku totiž není v současné době k dispozici žádné hnací vozidlo s maximální rychlostí vyšší než 160 km/h.

Zkušební jízdy se konaly na trati Warszawa – Poznań, nedaleko stanice Kutno. Vzhledem k vysokému dopravnímu zatížení této hlavní kolejové magistrály, spojující Varšavu a Berlín, mohly být zkoušky prováděny pouze v nočních hodinách.

PETR KAVÁN


Lokomotiva 124 601-6 s připojeným polským osobním vozem, kde byla umístěna měřicí technika.
Foto: AUTOR