České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Railteam se objevuje na scéně

Tak jako řadu let již existují v letecké dopravě sdružení, jako např. Star Aliance nebo Sky Team, tak také evropské železnice, provozující vysokorychlostní mezistátní dopravu, se chystají založit sdružení, jehož současný pracovní název je „Railteam“.

Jeho členy se mají stát železnice Francie, Německa, Švýcarska, Nizozemska, Belgie a Rakouska a také britský Eurostar; prostřednictvím národních společností se má na projektu podílet i společnost Thalys, která vlastními vlaky provozuje dopravu na tratích Paříž–Brusel–Kolín a Paříž–Amsterdam a jehož provoz je zatím zajišťován vlaky francouzských a belgických železnic SNCF a SNCB a na jehož provozu se chce podílet i německá železnice DB AG.

Cílem sdružení má být, stejně jako v letecké dopravě, mimo jiné zajištění jednotných standardů služeb a řady dalších výhod s cílem společného zabezpečení vyšší konkurenceschopnosti ve vysokorychlostním sektoru oproti letecké dopravě. Jde především o reakci na stále silnější nástup tzv. nízkonákladových leteckých společností, které stále více a více ukrajují z koláče dálkových mezinárodních přeprav v osobní dopravě.

Mezi předpokládané výhody patří např. sbírání mezinárodních „kilometr-bonusů“ za uskutečněné jízdy, usnadnění prodeje mezinárodních jízdních dokladů a vybudování speciálních čekáren pro tyto cestující v největších evropských přestupních železničních centrech, jako je např. Mnichov, Paříž nebo Vídeň. Dalším záměrem tohoto sdružení je zajištění lepší integrace jízdních řádů mezistátních přeprav do národních grafikonů tak, aby byly minimalizovány doby čekání na přípoje.

Založení a realizace sdružení „Railteam“ je mj. vyvoláno uvedením do provozu společného německo-francouzského projektu vysokorychlostního železničního spojení mezi oběma státy:

Jde o tratě Paříž–Frankfurt/M a Paříž–Stuttgart, na kterých budou v nejbližší době dopravu zajišťovat jednotky ICE, resp. TGV. A právě od realizace těchto spojení si obě železnice slibují podstatný nárůst přeprav, daný mj. podstatným zkrácením cestovních časů mezi těmito destinacemi. Obdobně jsou připravována zlepšení pro trať Frankfurt/M– Vídeň, kde se předpokládá nasazení ICE jednotek ve dvouhodinovém taktu i zahrnutí některých dalších uzlů, jako např. Berlín, Marseille, Hamburk nebo Rennes do systému.

Významným východním koncovým bodem projektu má být Vídeň; rakouské železnice plánují od roku 2008 nasazení nových vysokorychlostních lokomotivami tažených souprav RailJet s maximální rychlostí 230 km/h; jako první trať pro komerční nasazení je určen tah Budapešť–Vídeň–Mnichov.

Životaschopnost sdružení vychází především ze skutečnosti, že všude tam, kde byla realizována racionalizační opatření a atraktivní nabídky, došlo k výraznému nárůstu počtu přepravených cestujících.

ZDENĚK HRUDKA