České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Vyzkoušen řídicí vůz v soupravě

V brněnském Depu kolejových vozidel (DKV) vyzkoušeli v nedávné době soupravu vlaku osobní přepravy ve složení řídicí vůz 954.002, dva, resp. tři osobní vozy řady Bdmtee a „brejlovec“ 754.013. Myšlenka řídicího vozu spočívá v zabudování stanoviště strojvedoucího do taženého vozu, ze kterého je pak možno plnohodnotně ovládat motorový či elektrický vůz nebo motorovou, resp. elektrickou lokomotivu pomocí dálkového ovládání. Na první pravidelný spoj ve zkušebním provozu s cestujícími se sunutý vlak vydal v pondělí 28. května ve 14.04 hod. z Brna hl. n. do Náměště nad Oslavou a zpět.

S myšlenkou využití řídicích vozů i při řízení klasických vlakových souprav s lokomotivou se Depo kolejových vozidel Brno zabývá od dodání prvního řídicího vozu do Brna, které se uskutečnilo v loňském roce. Provedli jsme několik zkušebních jízd ve složení – motorová lokomotiva 754.013, vložený modernizovaný vůz 054 a řídicí vůz řady 954, a to vždy bez jakýchkoli závad, řekl našemu listu vrchní přednosta DKV Brno Josef Matuš.

Zkušební jízda soupravy sunutého vlaku, prozatím bez cestujících, se uskutečnila letos 16. května ve složení řídicí vůz 954.002, tři osobní vozy Bdmtee a motorová lokomotiva 754.013. Výsledek celé zkušební jízdy byl podle vrchního přednosty více než uspokojivý. Pro odborníky dodejme, že lokomotiva 754.013 je vybavena řídicím systémem Intelo od firmy Lokel. Tento řídicí systém umožňuje ovládání lokomotivy i z řídicího vozu pomocí tzv. linky UIC, která je součástí každého novějšího vozu.

Při řízení této soupravy z lokomotivy 754.013 se postupuje jako u každé jiné soupravy, přibude jen ovládání dveří. Spínačem se odjišťuje a zajišťuje současně pravá i levá strana vlakové soupravy. Při zajištění i v nulové rychlosti jsou dveře trvale zavřeny a zajištěny, což přispívá k výraznému zvýšení bezpečnosti provozu. Současně můžeme přímo z lokomotivy ovládat vnitřní osvětlení vlaku, vysvětluje vrchní přednosta Matuš.

Podle přednosty bude eventuálním využíváním řídicích vozů v soupravách docíleno menších časů na obrat v koncových stanicích. Pokud nejsou v soupravě použity řídicí vozy, musí lokomotiva objíždět celou soupravu, což je poměrně značná časová ztráta. Současně se do objíždění musí započítat například přivěšení nebo odvěšení lokomotivy nebo čas potřebný k postavení vlakové cesty.

Celkový čas, potřebný v koncových stanicích na objetí soupravy, se pohybuje okolo deseti až patnácti minut. Navíc je nutné podotknout, že se jedná o čas, který nerespektuje provozní situace, protože ne vždy je možné zaručit volnost posunové cesty s ohledem na provoz v dané železniční stanici. Při použití řídicích vozů je tento čas minimalizován na pouhý přesun strojvedoucího z konce na začátek vlaku a nutnost provést zjednodušenou zkoušku brzdy, potvrzuje na závěr Josef Matuš.

MARTIN HARÁK


Úplně první sunutý vlak v pravidelném provozu, vedený strojvedoucím DKV Brno Zdeňkem Šaronem, právě vyjíždí ze stanice Brno hlavní nádraží do Náměště nad Oslavou.
Foto: AUTOR