České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Setkání představitelů drah zemí Visegrádské čtyřky

Ve dnech 17.–18. května se v polské metropoli uskutečnilo zasedání generálních ředitelů železničních podniků zemí Visegrádské čtyřky, tentokrát na pozvání generálního ředitele PKP Andrzeje Wacha.

Jednalo se již o tradiční setkání vrcholných představitelů železnic tohoto regionu. Pozvání přijali zástupci ČD, SŽDC, PKP, MÁV, MÁV Cargo, ŽSR, ZSSK a ZSSK Cargo. Předseda představenstva a generální ředitel ČD, a. s., Ing. Bazala se bohužel jednání nemohl zúčastnit, a proto vedl delegaci naší firmy člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro nákladní dopravu Ing. Šenekl. Dále byli v delegaci ředitel odboru strategie a informatiky Ing. Richter, ředitel odboru mezinárodního Ing. Havlíček a zástupce ČD, a. s., ve Varšavě – jednatel dceřiné společnosti Koleje Czeskie pan Waclawik.

Delegaci SŽDC vedl generální ředitel Ing. Komárek, dále byli přítomni náměstek generálního ředitele Ing. Navrátil a Ing. Kodysová.

Na programu zasedání byla vzájemná informace o posledním vývoji ve všech zúčastněných firmách a také výměna názorů na poslední vývoj v rámci evropského železničního trhu, včetně spolupráce v rámci mezinárodních organizací.

Ing. Šenekl seznámil přítomné s nabídkou nových aktivit a produktů Českých drah, a. s., a rovněž informoval o přípravě založení dceřiné společnosti ČD Cargo.

Účastníci jednání využili setkání k mnoha dvoustranným jednáním se svými polskými, slovenskými a maďarskými partnery.

Na závěr jednání bylo podepsáno společné memorandum, ve kterém účastníci jednání konstatovali užitečnost setkání v rámci visegrádského regionu i po vstupu do Evropské unie vzhledem k jeho specifičnosti a vzájemným tradičně dobrým vztahům. Závěry jednání Visegrádské skupiny budou využívány pro společnou argumentaci jak vůči orgánům EU, ale i v rámci CER, UIC a dalších železničních organizací.

VARŠAVA (hav)


Pánové (zleva): Komárek – SŽDC, Šenekl – ČD a Wach – PKP při podpisu smlouvy
Foto: AUTOR