České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Likvidace vlečky Káraný

Letos v pozdním létě došlo ke snesení koleje vlečky do vodárny Káraný. Provoz na vlečce byl ukončen již 31. března 2003, ale poslední léta byla ještě využívána k jízdám nostalgických vlaků.

S ohledem na malý provoz byl již v roce 1971 podán návrh na zrušení vlečky. Díky občasné potřebě obsluhy vodárny ale nebyl návrh tehdy schválen. První zmínky o vlečce jsou datovány rokem 1904, a to v návaznosti na projekt výstavby vodárny podle zemského zákona o realizaci a provozu Společné vodárny a společného vodovodu pro hlavní město Prahu z roku 1899.

Výstavba vlečky byla tehdy podmínkou realizace stavby. Velký objem stavebního materiálu nebylo možné do Káraného přepravit jinak než po dráze, i když se zvažovala i vodní doprava. Z hlediska potřeby trvalého přísunu uhlí k pohonu parních strojů se Správa společné vodárny rozhodla pro stavbu vlečky, jejíž stavba musela být dokončena do května 1906, neboť v červnu měla být zahájena výstavba vodárenských budov a jímacích zařízení. Projekt vlečné dráhy byl komisí ministerstva železnic proto prohlášen za „význam veřejné prospěšnosti“. Nabídková cena za dílo dosáhla téměř 85 tisíc tehdejších korun.

Stavba vlečky začala vložením výhybky v km 4,809 jednokolejné tratě 17. dubna 1906 a končila v km 3,718 čerpací stanice Káraný. Prvním červnem 1906 byl povolen prozatímní provoz s rychlostí omezenou na 20 km/h. Největší stoupání bylo 7,5 promile a nejmenší poloměr oblouků 280 metrů a v místě odbočení z frekventované tratě bylo nově zřízeno hradlo Káraný.

Nacházelo se v jednom z nejmalebnějších míst Polabí v bezprostřední blízkosti kapličky sv. Václava, zhotovené z pískovcových kvádrů, ve které se nachází reliéf Zavraždění sv. Václava. Kaplička byla postavena v roce 1690. Bývala součástí areálu, ke kterému patřila poustevna a tzv. zázračné zahrady, ve kterých bylo čtrnáct plastik, fontánky a větrný mlýn. Po obou stranách kapličky jsou umístěny sochy andělů.

Vlečka sloužila nejprve k přepravě stavebního materiálu do Káraného, od roku 1912 začala převažovat přeprava uhlí – ta ale skončila již v roce 1934 v důsledku rekonstrukce strojovny čerpací stanice, kdy parní stroje byly nahrazeny elektrickými motory. V roce 1955 proběhla komplexní rekonstrukce vlečky, která kromě výměny kolejového svršku zasáhla i do kolejiště vodárny a silně jej zredukovala.

ROMAN ŠTĚRBA


Pohled na vlečku od tratě 231 v místě bývalého hradla Káraný
Foto: AUTOR