České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Regionální trať s budoucností

Regionální dráha z Otrokovic do Vizovic podstoupí v nejbližších několika letech významné změny. Trať má být zhruba do čtyř let v úseku Otrokovice–Zlín střed zdvojkolejněna, v celé své trase až po Vizovice současně elektrizována a postaví se tam i řada nových přejezdů.

Výpravní budovu stanice Zlín střed čeká demolice. Na místě současného nádraží vyroste po roce 2010 nový moderní objekt s podchodem, třemi nástupišti a krytými perony. Podívejme se na současný stav dráhy, která je dnes jednokolejná s výhybnami a vlaky zde jezdí výhradně v motorové trakci.

Po celé trati nás provedl a dění okomentoval koncem letošního srpna dnes již bývalý vrchní přednosta uzlové železniční stanice Otrokovice Petr Novák, který v současnosti zastává místo ředitele Regionálního centra provozu (RCP) Českých drah v Ostravě.

Vladimír Srnský potvrzuje, že tržba za jízdenky, které prodávají v Lípě n. D. sami výpravčí, dosahuje měsíčně v průměru sedmdesát tisíc korun.

Vizovická osobní pokladní Alena Výmolová potvrdila velký zájem o integrované zlínské jízdenky.

Provoz na dráze Otrokovice–Vizovice byl zahájen v říjnu roku 1899. Význam dráhy postupně vzrůstal s rozvojem aktivit Tomáše Bati ve zlínském regionu. V roce 1931 převzala trať firma Baťa a koncem třicátých let minulého století byla zahájena výstavba prodloužení trati z Vizovic do Lužné. Stavba však byla přerušena válkou a práce započaly opět v roce 1948. O dva roky později však byla výstavba zastavena a už se v ní nikdy nepokračovalo, říká Petr Novák.

Podle vedení otrokovické „uzlovky“ je trať Otrokovice–Vizovice v současné době páteřním prvkem veřejné dopravy ve zlínské aglomeraci se špičkovým přepravním výkonem až 9140 cestujících denně, což je téměř o dva tisíce více než loni. Na železnici plynule navazuje další dopravní systém městských trolejbusových a autobusových linek Dopravní společnosti Zlín Otrokovice (DSZO), která zabezpečuje komplexní dopravní obsluhu Zlína, Otrokovic a přilehlých obcí.

Oba dopravci jsou zapojeni do druhého nejstaršího integrovaného dopravního systému, nazývaného Zlínská integrovaná doprava. Jízdní doklady Dopravní společnosti Zlín Otrokovice mohou cestující využít při cestování osobními vlaky Českých drah v celém úseku Otrokovice–Vizovice. Poměrně novým trendem v osobní dopravě je zavádění přímých spojů mezi velkými městy regionu, jako je Zlín–Kroměříž, v budoucnu přibudou ještě další, potvrzuje vrchní přednosta.

Trať žije také silnou nákladní dopravou. V Lípě nad Dřevnicí vybudovala firma Metrans kontejnerové překladiště, kde jsou zpracovávány jak vlaky z Prahy Uhříněvsi a severoněmeckých přístavů Hamburg a Bremerhaven, ale i manipulační vlaky s kontejnery ze všech koutů republiky a různých evropských destinací. Ucelené vlaky s uhlím míří rovněž do teplárny společnosti Atel v železniční stanici Zlín střed, říká inženýr Novák.

Vzhledem ke stále narůstajícím požadavkům ze strany osobního dopravce České dráhy a nákladního dopravce ČD Cargo na počet tras vlaků, zejména v denní době, jsou některé traťové úseky již dnes na hranici propustnosti tratě, která je zatím stále jen jednokolejná. Tato skutečnost klade zvýšené nároky na organizaci a řízení provozu zaměstnanci obsluhy dráhy a již při malých nepravidelnostech a mimořádnostech snižuje kvalitu plnění grafikonu vlakové dopravy. K dalšímu rozvoji železniční dopravy ve zlínské aglomeraci je proto nutná realizace plánované rekonstrukce a elektrizace trati z Otrokovic do Vizovic.

Vizovice – výchozí turistický bod

Dopravna Vizovice je po celý týden v denních směnách obsazena pouze osobními pokladními, které mají na starost nejen komerční službu, ale dvakrát v týdnu pečují také o úklid stanice. Jedna ze dvou osobních pokladních stanice Vizovice Alena Výmolová potvrzuje, že nejvíce „na odbyt“ jdou jízdenky zlínského integrovaného systému, které jsou použitelné jak ve vlacích Českých drah, tak i v prostředcích městské hromadné dopravy na Zlínsku a Otrokovicku.

Jde o kombinované jízdenky, které platí například čtyřicet minut. To je výhodné pro většinu našich zákazníků, neboť jim taková jízdenka po jízdě ve vlaku platí ve zbytku doby ještě na městské dopravě ve Zlíně. Naopak jízdenky Českých drah kupují například frekventantky zdejšího učiliště, pacienti z místního lázeňského zařízení nebo i celá řada turistů, kteří k nám na Vizovicko jezdí hlavně v letní sezoně, vysvětluje osobní pokladní.

Velký zájem o železniční dopravu, potažmo jízdenky ČD, je vždy v době konání různých populárních vizovických akcí, jako je například rockový festival Master of Rock či tradiční vizovické Trnkobraní. V tato období pracujeme v pokladně společně s kolegyní, protože jedna pokladní by takový nápor zájemců o jízdenky v žádném případě nezvládala, říká usměvavá paní Výmolová.

Kontejnery a renovovaná čekárna

V Lípě nad Dřevnicí najdeme prakticky v centru obce malé nádraží Českých drah. Malé sice svou velikostí, velké však významem. Do stanice ústí vlečka kontejnerového překladiště společnosti Metrans, kam týdně jezdí až šestnáct ucelených kontejnerových vlaků. Současně má nádraží od loňského prosince k dispozici renovovanou čekárnu, která je vyzdobena půvabnými dětskými kresbami. Interiér této čekárny upravily v rámci projektu „Make a Connection – Připoj se“ děti z Dětského domova ve Vizovicích spolu se svými kamarády. Úpravy byly z velké části finančně zabezpečeny a realizovány pod patronací Nadace Terezy Maxové, potvrzuje vrchní přednosta Novák.

Výpravčí ve službě Vladimír Srnský uvádí, že v Lípě nad Dřevnicí slouží více než dvacet let. Vztah jak ke stanici, tak i k trati mám velmi blízký, neboť když někde pracujete tak dlouho, jste tam takříkajíc doma. V dobách před oddělením nákladní dopravy do společnosti ČD Cargo se výpravčí více zabývali nákladní dopravou, dnes je to jinak, říká pan Srnský.

Po oddělení společnosti ČD Cargo nemají výpravčí v Lípě povinnost dávat dispozice na nákladní vlaky. Dispozice si již domlouvají pracovníci ČD Cargo sami přímo se svým dispečerem a také se minimalizovala komunikace s vlečkařem čili firmou Metrans. Tato firma má ale na naší trati výsadní postavení, proto jí vycházíme v mnoha ohledech nadstandardně vstříc. Pro železnici je to důležitý přepravce, zdůrazňuje výpravčí.

Trať 331 Otrokovice–Vizovice je řízena v úseku Otrokovice–Zlín– Lípa nad Dřevnicí podle předpisu D2 a zbývající úsek do Vizovic podle předpisu D3, kdy je dirigujícím dispečerem na tomto úseku právě výpravčí z Lípy n. D. Současně jsou na obou zhlavích instalovány samovratné výhybky, které se po odjezdu vlaku vrací do původní polohy. Obě jsou prototypy ze začátku devadesátých let – tehdy je Lípa n. D. obdržela jako první stanice v republice.

Na úseku Lípa nad Dřevnicí–Vizovice jezdí výhradně jen vlaky osobní dopravy, výjimkou je jen jeden pár manipulačního vlaku, takže se dirigování dá zvládnout bez větších potíží. V úseku od Lípy přes Zlín do Otrokovic se kolegové výpravčí již domlouvají s dispečery na Centrálním dispečerském pracovišti v Přerově, které řídí provoz na celé Ferdinandce z Přerova až po Břeclav a na přilehlých traťových úsecích, říká na závěr výpravčí Srnský.

MARTIN HARÁK


Některé nákladní vlaky s kontejnery, které zajíždějí do Lípy nad Dřevnicí, dosahují úctyhodné délky šesti set metrů, což vyžaduje perfektní práci při posunu.
Foto: AUTOR (3x)