České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     


Představujeme dceřiné společnosti
Široké spektrum opravárenských služeb


Ing. Josef Plachý

Společnost DPOV, a. s., vznikla 1. ledna 2007 na základě dlouhodobé strategie mateřské společnosti s cílem soustředit a tím i zefektivnit jednotlivé segmenty činností Českých drah. V rámci této koncepce tak DPOV, a. s., zajišťuje specializované procesy v oblasti oprav a modernizací železničních kolejových vozidel a jejich částí.

O historii, současnosti i budoucnosti dceřiné společnosti Českých drah, a. s., poskytlo informace představenstvo DPOV, a. s.

Historie

Do poloviny roku 2004 existovaly v rámci Českých drah více než dvě desítky pracovišť, které prováděly vyšší stupně periodických oprav železničních kolejových vozidel, včetně soustředěných oprav jejich funkčních celků. Od 1. července 2004 byly tyto činnosti převedeny z Dep kolejových vozidel do nově vzniklých výkonných jednotek (VJ) ČD – Dílny pro opravu vozidel Přerov a Dílny pro opravu vozidel Nymburk, konstatoval předseda představenstva a generální ředitel společnosti Ing. Josef Plachý.

Pro potřeby Dílny pro opravu vozidel v Přerově byla z organizační struktury Odboru kolejových vozidel ČD vyčleněna pracoviště v Přerově, Veselí nad Moravou, Olomouci, Valašském Meziříčí a Břeclavi. Nymburk pak zajišťoval svůj výrobní program na pracovištích v Nymburce, Českých Budějovicích, Meziměstí a Lounech.

Již v prvních letech existence těchto VJ se ukázala nutnost zefektivnit opravárenské činnosti formou další koncentrace výrobních kapacit do menšího počtu pracovišť. Dílna pro opravy vozidel v Nymburce postupně utlumila svá pracoviště v Meziměstí a Lounech s následným převedením jejich výrobního programu, včetně většiny zaměstnanců, do Nymburka.

Počátkem roku 2006 došlo ke zrušení vyvazovacích oprav osobních vozů s podvozky GP 200 v PJ Pardubice. Dílna pro opravy vozidel Nymburk postupně převzala i tento výrobní program včetně technologického vybavení. V Přerově pak došlo k částečnému opuštění pracoviště v Olomouci a převedení vyvazovacích oprav kolejových vozidel stejnosměrné elektrické trakce do Přerova.

Po dvou a půl roce existence Dílen pro opravy vozidel rozhodlo v roce 2006 vedení společnosti ČD, a. s., o transformaci obou výkonných jednotek do akciové společnosti DPOV, a. s.

Současnost

Organizační struktura DPOV, a. s., je tvořena provozními středisky oprav (PSO) a provozními pracovišti oprav (PPO). Na jednotlivých PSO jsou prováděny komplexní opravy lokomotiv, na PPO pak opravy dílů a funkčních celků, včetně povrchových úprav.

V současné době společnost zajišťuje svou podnikatelskou činnost na třech PSO a třech PPO.

PSO Přerov

Elektronik Provozního střediska oprav Přerov Ivo Kopřiva ve strojovně lokomotivy 150.213-7 provádí montáž a připojení komponentů na přístrojovém rámu pro systém elektrodynamické brzdy HS 100.
Foto: AUTOR

Přerovské provozní středisko oprav, kde je zároveň i sídlo společnosti, se dlouhodobě specializuje na provádění oprav elektrických lokomotiv. Původní zaměření na všechny typy stejnosměrných lokomotiv s pulsní regulací a dvousystémových lokomotiv se postupně rozšířilo o stejnosměrné lokomotivy odporové. Od roku 2007 se v PSO Přerov zaměřují i na opravy lokomotiv pro střídavou trakci a elektrických jednotek řady 471 City Elefant.

U nás se mj. provádějí i tzv. změny schváleného stavu lokomotiv řady 150.0, které jezdily 120km rychlostí, na typovou řadu 150.2 pro 140km rychlost. Tato modernizace v podstatě spočívá v přidání tlumiče vrtivých kmitů, vlakového zabezpečovače LS 90, řídicího systému HS 198, elektronického rychloměru a nového regulátoru elektrodynamické brzdy HS 100. Prostě se musí splnit veškeré předepsané požadavky, aby vozidlo pak mohlo po technicko-bezpečnostní zkoušce a schválení Drážním úřadem jezdit vyšší rychlostí. Provádíme i modernizaci dvousystémových lokomotiv řady 363, které jezdí 120km rychlostí, na řadu 362, jezdící rychlostí 140 km/h, říká vedoucí oprav PSO Přerov Ing. Ivan Klíma .

Provozní středisko je vybaveno zkušebnou elektrických lokomotiv, podúrovňovým soustruhem pro obnovení jízdního profilu bez vyvázání dvojkolí, kolejovou vahou, pracovištěm pro opravy trakčních motorů, zkušebnou vinutých pružin a dílnou pro kapacitní zkoušky baterií. Dále nabízí provádění povrchových úprav skříní lokomotiv, včetně reklamních nátěrů v lakovnách podřízených pracovišť v Olomouci a ve Valašském Meziříčí. Na provozním pracovišti v Olomouci se opravují dvojkolí a vylévají tlapová ložiska, ve Valašském Meziříčí se zase specializují na opravy převodovek PRAGA 2M70 a 2M90.

PSO Nymburk

Provozní středisko oprav v Nymburce se zabývá opravami všech řad dieselelektrických lokomotiv a jejich hlavních částí. Dále motorových vozů řady 854 a přívěsných vozů 020, 021, 050 a 053. Rovněž má veškeré technické a technologické zázemí pro opravy osobních vozů s podvozky GP200.

Ve své nabídce máme i provádění oprav speciálních vozidel pro traťové hospodářství, jako jsou například opravy podvozkové části a rámů pomocných agregátů PA300, podvozků strojních čističek SČ600, MVTV2 pro kontrolu trolejového vedení, měřicí drezíny MD1 a MD1.1 či remotorizace řady 704, atd. V roce 2007 jsme zahájili realizaci vyvazovacích oprav podvozků elektrických jednotek řady 680 Pendolino. Po dosažení stanoveného kilometrického proběhu se budeme na těchto vozidlech zabývat i prováděním jejich hlavních oprav, upřesňuje vedoucí provozního pracoviště oprav PSO Nymburk Bc. Arnošt Kohl.

Certifikát ISO 9001

Certifikát „Railion“

Provozní středisko je vybaveno podúrovňovým soustruhem pro obnovení jízdního profilu bez vyvázání dvojkolí. Dále pak specializovanými dílnami pro opravy vstřikovacích čerpadel, vodních čerpadel a regulátorů spalovacích motorů, pracovištěm pro opravy trakčních motorů, zkušebnou vinutých pružin. PSO Nymburk dále provádí opravy NiCd akumulátorových baterií. Součástí výrobního programu jsou rovněž opravy dvojkolí železničních kolejových vozidel.

V rámci opravy zajišťuje obnovu jízdního profilu dle požadavků zákazníka, regulaci hvězdic, brzdových kotoučů, disků a čepů náprav. Na obručových kolech provádí výměnu ojetých, respektive pootočených obručí. V případě nevyhovujících rozměrů hvězdic je pracoviště vybaveno samostatnou navařovnou, kde se provádí nanášení přídavného materiálu s následným opracováním na stanovené rozměry. Mimo toto pracoviště provádí navařování obručových a kotoučových kol přímo v podvozcích vozidla, včetně reprofilace na podúrovňovém soustruhu. V roce 2007 bylo zřízeno pracoviště na opravy pístových kompresorů, které se uplatňuje především v rámci objednávek pro tzv. externí zákazníky.

PSO Veselí nad Moravou

Provozní středisko oprav Veselí nad Moravou se tradičně zabývá opravami dvounápravových motorových vozů řad 809, 810, 811, včetně speciálních vozidel pro údržbu trakčního vedení řady 892 s přívěsnými vozy řad 010, 011, 012, 015. Nedílnou součástí tohoto střediska jsou opravy motorových vozů řady 842 s přívěsnými vozy řady 042 a novější motorové jednotky sestavené z vozů řad 843, 043 a 943.

Realizací vyšších stupňů oprav jsme se zabývali i v minulosti. Ty jsme se po vzniku DPOV a oddělení opravárenské a provozní části bývalého DKV Veselí nad Moravou rozhodli zachovat. Naše středisko oprav nyní disponuje i zařízeními pro opravy spalovacích motorů LIAZ, včetně broušení klikových hřídelí a odbrzdění motorů ve zkušebně, dále hydromechanických převodovek Allison a slučovacích převodovek RV 210. Opravy rychloměrů provádíme na specializovaném pracovišti s možností odzkoušení na stavu. Součástí technologie oprav vozidel je navařování dílů a ostatní svářečské práce včetně navařování dílů z hliníku. Konečné úpravy povrchů skříní vozidel nátěrovými hmotami zajišťuje pracoviště povrchových úprav v Břeclavi, dodává vedoucí PSO Veselí nad Moravou Ing. Petr Somr.

Další perspektivy

Jak uvádí předseda představenstva a generální ředitel DPOV, a. s., Ing. Josef Plachý, v oblasti poskytování služeb zákazníkům, a to platí i v případě oprav železničních kolejových vozidel, se v současné době neustále zvyšují požadavky na odbornost a kvalitu. Profesionalita nabízených služeb DPOV, a. s., je deklarována nejen 439 odborně kvalifikovanými zaměstnanci, ale i certifikátem jakosti ISO 9001:2000. Certifikační audit provedla firma Moody International, akreditovaná u anglické společnosti UKAS. Společnost DPOV, a. s., byla certifikována s platností do 18. prosince 2010, dodává Ing. Plachý.

Společnost vlastní nejen potřebné technologické certifikace, jako je např. certifikát, kterým prokazuje shodu procesu svařování s normou ČSN EN ISO 3834­2:, Oprávnění pro provádění defektoskopických zkoušek, ale i speciální certifikáty společností Railion, TŰW DIN 6700-2, EWF a další, které jí umožňují uplatnění v oboru opravárenství kolejových vozidel i mimo hranice naší republiky, zejména pak v Německu a Polsku.

Člen představenstva a výrobní ředitel Ing. Roman Kott dále uvedl, že z hlediska střednědobého plánu rozvoje se společnost připravuje nejen na rozvoj a rozšíření technologických možností v oblasti oprav dvojkolí, ale pracuje i na modernizacích pracovišť vyvazovacích oprav jednotek řady 471 a dalších řad elektrických lokomotiv v PSO Přerov, oprav podvozků řady 680 v PSO Nymburk a na přípravě realizace vyvazovacích oprav motorových jednotek 814 v PSO Veselí nad Moravou.

Významnou součástí poskytovaných služeb je postupné rozšiřování kapacit všech PSO pro provádění rozsáhlých násilných poškození těžce poškozených železničních kolejových vozidel i s výměnami stanovišť strojvedoucích, případně výměnami kabeláží či renovací interiérů poškozených motorových vozů. Další oblastí působení DPOV, a. s., je provádění provozní údržby a větších běžných oprav pro ČD Cargo, a. s., a také v smluvně zajištěné údržbě lokomotiv dlouhodobě pronajatých do zahraničí.

Člen představenstva a ekonomický ředitel Ing. Břetislav Polešovský zdůraznil, že pouze kvalitní práce a jí odpovídající výsledky hospodaření vytvářejí podmínky pro realizaci přijatého střednědobého plánu společnosti, a to jak v oblasti technologické vybavenosti, tak i v oblasti rozvoje a stabilizace zaměstnanců. V zájmu koncepčního řešení personální potřeby společnost DPOV, a. s., zahájila spolupráci se středními odbornými školami v oblasti organizování odborné praxe studentů, pilotně, na pracovišti PSO Přerov od školního roku 2008/2009.

S konkrétní nabídkou prací a služeb DPOV, a. s., ale i pracovních příležitostí se mohou zájemci seznámit na webových stránkách společnosti - http://www.dpov.cz.

IVAN SKULINA


Situační mapka provozů DPOV, a. s.