České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Pardubicko-liberecká oslaví 150 let

V letošním roce si připomínáme 150 let od chvíle, kdy byla dokončena Jihoseveroněmecká spojovací dráha (SNDVB) neboli také Pardubicko-liberecká (či Labská) dráha a dojel první vlak do Liberce. 1. května 1859 byl pro provoz otevřen její poslední úsek Turnov–Liberec. 1. prosince stejného roku pak byla otevřena i jedna z prvních mezistátních drah, u nás spojující saskou Žitavu s Libercem.

K oběma výročím se uskuteční řada akcí, o nichž, pokud to bude možné, bychom vás informovali. Také jsme připravili několik historických ohlédnutí.

Největší program připravují organizátoři na první květnový víkend. Pardubický spolek historie železniční dopravy (PSHŽD) a Společnost železniční výtopna Jaroměř (SŽVJ) tak také zahájí sezonu ve svých stálých expozicích. Dalším regionálním partnerem oslav je Klub přátel železnic Českého ráje z Turnova. České dráhy se oslav zúčastní nepřímo pomocí technického zajištění provozu historických strojů. Některá vozidla jsou v evidenci nově vzniklého Depa historických vozidel v Lužné a místní spolky o ně vzorně pečují.

PSHŽD zve veřejnost na první květnový den, kdy bude v Pardubicích-Rosicích n. Labem zahá­jena již 9. sezona tamního Musea, u kterého bude probíhat bohatý doprovodný program. Mimo jiné atrakce vyjede motorový vůz M131.1228 na okruh Pardubice–Moravany–Chrudim–H. Městec–Přelouč–Pardubice–Rosice. Druhý den motorový vůz M131.1133 vyjede z Rosic přes Chrudim do Slatiňan a zpět. Rovněž bude pokračovat program u Musea. Po oba dny bude vypravena i zvláštní linka s historickými trolejbusy. V neděli se motoráček vypraví z Pardubic do Jaroměře a zpět.

SŽVJ vypraví zvláštní parní vlaky na jubilující trati mezi Pardubicemi a Libercem především v pátek 1. 5. 2009. V sobotu 2. 5. 2009 je pak hlavní program oslav zaměřen na trať mezi Jaroměří a Malými Svatoňovicemi. Vyjede i oblíbený parní vlak „Primátor“ do Náchoda. V neděli 3. 5. 2009 budou připraveny jízdy parních a motorových vlaků v okolí Jaroměře. Pokud se vše podaří pořadatelům zajistit podle představ, uvidí návštěvníci oslav na tratích parní lokomotivy 423.0145 (Jaroměř), 310.0134 (Turnov), 475.111 (IMC Plzeň), 464.202 (NTM Praha, v péči spolku v Olomouci) a motorové vozy M131.1 Připravena jsou však i další překvapení…

I jaroměřské železniční muzeum se otevře pro veřejnost; v květnu, červnu a září vás přivítá o sobotách, nedělích a svátcích vždy od 9 do 16 hodin. O prázdninách pak denně mimo pondělí. Aktualizované informace budou zveřejňovány na internetu www.spolecnost-zeleznicni.cz, www.pshzd.cz a www.zelpage.cz.

MARTIN NAVRÁTIL


Lokomotiva 423.0145, znovuzprovozněná v květnu 2006, se objeví i při oslavách 150. výročí Pardubicko-liberecké dráhy. Na snímku čekající na odjezd před více než 150letou výpravní budovou v Jaroměři.
Foto: AUTOR