České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Kdo je Antonín Blažek


Antonín Blažek se narodil 1.června 1963, v roce 1982 dokončil Střední průmyslovou školu strojní ve Vlašimi, v roce 1987 absolvoval na ČVUT Praha, Fakulta strojní, obor Dopravní a manipulační technika.

Další studia: Kombinované studium managementu, Ostrava, 4 semestry, 1997–1999; EUROPEUM při FSV UK (Evropské právo, ekonomie, technická propojitelnost), Praha, 4 semestry, 2001–2002. Dále dvoutýdenní stáže a studia: Projekt ISPA Paris, Lyon (2000), na UIC v Paříži (2001), Mezinárodní stáž SIAFI v Paříži (2001), Mezinárodní studium problematiky evropských železnic ETCR v Bruggách (2002) a další.

V současné době: doktorské studium na ČVUT, Fakulta dopravní, studijní obor – Dopravní systémy a technika.

Mluví anglicky, německy a rusky – úroveň komunikativní, mluvená i písemná.

Řidičský průkaz, skup. A, B, C, T

Má oprávnění k řízení drážních motorových vozidel s elektrickým a hydraulickým přenosem výkonu a hnacích vozidel speciálních, třídy SV2.

Od roku 1998 do dnešních dnů zastává různé funkce ve významných mezinárodních projektech.

K ČSD nastoupil 22. 7. 1987 a dále pracoval v následujících funkcích:

Ing. Antonín Blažek je ženatý a má dvě děti.

(Podle údajů tiskového oddělení GŘ ČD.)