České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Lepší a útulnější čekárna

Po přestěhování čekárny ČD Lounge do Prahy hl. n., v souvislosti se změnou výchozí a koncové stanice SC Pendolino, byla 11. března uvedena do provozu po rekonstrukci čekárna pro všechny cestující na nádraží Praha–Holešovice.

V čekárně byly nahrazeny koberce novou dlažbou a byla nově vymalována. Nyní působí lepším a útulnějším dojmem. Kladem je i zlepšení hygieny, neboť údržba původní podlahové krytiny byla velmi problematická. V jednání je též vybavení tohoto prostoru novými sedačkami, čímž by se zvýšila kapacita míst k sezení.

Vedení KCOD Praha i RSM Praha věnuje zlepšení prostorů přístupných cestující veřejnosti a stavu nádraží Praha Holešovice zvýšenou pozornost a úsilí. Kromě jiného byla vyměněna nefunkční osvětlovací tělesa, uskutečněna jednorázová úprava zeleně a prostor v atriu, ve zvýšené míře se provádí úklid prostor odbavovací haly, podchodu a přilehlých chodeb s použitím progresivní čisticí techniky.

V jarním období se připravuje generální úklid v prostorách haly, nástupišť, umytí oken do atria, změna režimu v prostoru výklenků, a tím zamezení pobytu nežádoucích osob. Dalo by se hovořit o celé řadě dalších zlepšení, která jistě ocení i cestující. Jsou i změny, které na první pohled nejsou viditelné, ale o to jsou významnější – je to orientace na zákazníka, snaha o zlepšení práce našich zaměstnanců (pokladníků, informátorů a dalších), kteří jsou zainteresováni na služby našim klientům.

PRAHA HOLEŠOVICE (Z. K.)