České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Informujeme o změnách ve vedení firmy

Dosavadní náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Petr Moravec bude nově pověřen vytvořením konceptu autobusové dopravy ČD.

Chtěli bychom vytvořit podobný model, jako mají v Rakousku, kde jsou Rakouské spolkové dráhy největším autobusovým dopravcem v zemi se svou dceřinou společností Postbus, vysvětlil Petr Moravec. Jsou oblasti, kde poptávka cestujících odpovídá spíš minibusu a navíc tak můžeme obsloužit i oblasti, kam koleje vůbec nevedou. Autobusy či minibusy s tarifem a všemi slevami Českých drah by mohly být pro místní obyvatele příjemným doplněním nabídky spojení. K této změně dodává generální ředitel ČD Petr Žaluda: Petr Moravec přišel do Českých drah právě z oblasti autobusové dopravy, má ty nejlepší předpoklady začít připravovat autobusovou divizi ČD. I ČSD ve dvacátých a třicátých letech už měly své autobusy a významní západoevropští železniční dopravci dnes úspěšně vlastní autobusy provozují.

Vedením úseku náměstka pro osobní dopravu byl nově jmenován dosavadní generální ředitel Výzkumného ústavu železničního Antonín Blažek. Vedením výzkumného ústavu železničního bude pověřen dosavadní technický ředitel Jaroslav Grim.

PRAHA (O. Kubala, tiskový mluvčí ČD)